Koledar izobraževanj

                     Prikaži: KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ PO PODROČJIH

  


26. maj2022

PRENOVLJENOPriprava, sklepanje in izpolnitev pogodb v nabavi

Najpogostejše pasti pri sklepanju pogodb in uporaba splošnih nabavnih pogojev

26. maj2022

Top SKILLS

Prestopite iz polja povprečja v polje dosežkov! Self empowerment

27. maj2022

Veščine za uspešna pogajanja v angleškem jeziku

Naučite se učinkovitih pogajalskih tehnik in hkrati utrdite svoje znanje angleškega jezika.

27. maj2022

Negotiation Strategies and Skills Training

Improve your negotiation skills in English

30. maj2022

KREDITNE TOČKE IZSProtieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih in preverjanje usposobljenosti (trajanje 5 dni)

31. maj2022

Management RAZVOJNIH oddelkov

Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

1. junij2022

KREDITNE TOČKE IZS&ZAPSOdgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti

Vsi NOVI predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

2. junij2022

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAPriprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta

Izdelajte plan svojega projekta pod mentorstvom izkušenega projektnega managerja

2. junij2022

NOVOOrganizacijski design za FIT ORGANIZACIJO

Kako oblikovati FIT organizacijo za poslovni uspeh in zadovoljne ljudi | Učinkovita orodja, da spremembe v praksi v resnici zaživijo

3. junij2022

AKTUALNOJAVNO NAROČANJE za ponudnike - jedrnato od A do Ž s praktičnimi nasveti

Trg javnih naročil predstavlja ogromen potencial za zasebni sektor in ustvarja številne poslovne priložnosti.

3. junij2022

PRENOVLJENOBodite ODLIČNI pri DOSEGANJU zastavljenih CILJEV

Presezite lastne omejitve in prepričanja, ki vas ovirajo do odličnosti in uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev s pomočjo novih dognanj nevroznanosti

6. junij2022
7. junij2022

Uspešna pogajanja za nemško govoreča tržišča v nemškem jeziku

Naučite se pogajalskih tehnik in hkrati utrdite svoje znanje nemškega jezika.

7. junij2022

Erfolgreich verhandeln

Ein Seminar mit Work-shop und vielen Beispielen aus der Praxis.

7. junij2022

NOVOObvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju

V proizvodnji elektronike, v »EX« področjih, tam, kjer so zahteve po tehničnim čistoči, v čistih sobah in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, …

7. junij2022

[On-line interaktivni seminar] POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov

Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

8. junij2022

AKTUALNOŠola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme

Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, ... standardov, ki so relevantni za to področje

8. junij2022

NOVOStrokovnjak in tudi odličen vodja

Razvoj vodstvenih veščin za strokovnjake v vlogi (projektnih) vodij

9. junij2022

KREDITNE TOČKE IZS[On-line interaktivno usposabljanje] Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Obnovitveni seminar in preverjanje usposobljenosti.

9. junij2022

PRENOVLJENO7 stebrov odličnosti kadrovske službe

Orodja in načini kako prilagoditi oz. spremeniti način delovanja kadrovske službe v razmerah, ko se poslovanje (lahko) spremeni čez noč.

10. junij2022

KREDITNE TOČKE IZSVsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1

UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

10. junij2022

Management PRODAJNIH ODDELKOV - odličnost, učinkovita organizacija in vodenje za uspeh

Spoznajte ključne dejavnike in orodja za merjenje uspešnosti ter hkrati tudi zadovoljstva strank

13. junij2022

NOVORecite STOP stresu!

Osvojite učinkovite tehnike za vsakodnevno zadovoljstvo na delovnem mestu in za protistresno preventivo

13. junij2022

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAE-Šola projektnega managementa

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse

14. junij2022

Sklepanje in izpolnjevanje pogodb

Ravnajte s potrebno skrbnostjo, da boste ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti.

14. junij2022

NOVOPOSLUŠANJE- skrivnost dobrih odnosov, rezultatov in zadovoljstva

Tehnike aktivnega poslušanja za bolj učinkovito komunikacijo in preprečevanje konfliktov tudi s prepoznavanjem govorice telesa

15. junij2022
15. junij2022

NOVONova GRADBENA zakonodaja (GZ-1)

Sistematični pregled vseh sprememb in novosti

16. junij2022

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAProjektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti projektov v podjetjih in organizacijah

Projektna pisarna kot center odličnosti projektnega dela, v službi vodstva in projektnih vodij oz. managerjev

16. junij2022
17. junij2022

Odlična prezentacija - ogledalo podjetja, organizacije in posameznika

Odprite si vrata s samozavestno predstavitvijo, ki zagotavlja uspeh tudi v tujih jezikih

17. junij2022

PRENOVLJENOV praksi učinkovit »TIME MANAGEMENT« – uspešno dosezite zastavljene cilje

Naj vam 24 ur, 1440 minut ali 86.400 sekund na dan prinese lastno izpolnitev tako na poslovnem, kot tudi na osebnem področju.

20. junij2022

KREDITNE TOČKE IZSObratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110

Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

21. junij2022

PRENOVLJENO(Ne)finančno nagrajevanje - učinkovito motiviranje zaposlenih

Kaj narediti, ko se finančna nagrada ne izplača in kaj, ko klasično motiviranje zaposlenih nima učinka?

21. junij2022

Dress For Success - za uspešen slog, ki odraža vašo unikatnost

Pravi oblačilni slog bo dvignil vašo samozavest, vam pomagal na poti k poslovnemu in osebnemu uspehu ter vam prihranil čas in denar!

22. junij2022

Umetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj

Začnite voditi in učinkovito motivirati!

22. junij2022

PRENOVLJENOSpecifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa

Pravi način prenosa ideje o delovanju računalniške aplikacije od naročnika ali analitika k načrtovalcem in razvijalcem programskih rešitev

23. junij2022

NOVODvig INOVATIVNOSTI I Kreativnost in Design Thinking

Kako inovativnost in kreativnost kapitalizirati? Kako dvigniti inovativni in ustvarjalni IQ?

24. junij2022

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAPlaniranje projektov in uporaba programa MS Project

Učinkovito obvladajte in izboljšajte svoje projektno vodenje – planiranje in nadziranje časa, ljudi in stroškov

28. junij2022

NOVOVARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti - LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi)

Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

29. junij2022
29. junij2022
5. julij2022

Učinkovita komunikacija s težavnimi strankami oz. sogovorniki

Sodobni pristopi k reševanju konfliktov

5. julij2022

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAPoletna šola projektnega managementa

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse

7. julij2022

Metode uspešnih pogajanj

Dobro pogajanje je ključ do uspeha, dolgoročnosti in varnosti!

22. avgust2022

AKTUALNO[On-line interaktivna delavnica] Vodenje in motiviranje sodobnih (virtualnih) timov

Kako sestaviti, graditi in uspešno voditi učinkovit virtualni tim?!

24. avgust2022

AKTUALNOeBONTON od A do Ž

Pravila in priporočila obnašanja in komuniciranja na spletnih sestankih, konferencah, seminarjih, ...

8. september2022

Vodja "z leskom v očeh"- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev

Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

14. september2022

STORYTELLING – delavnica za ustvarjanje prepričljivih in uporabnih zgodb

Ali dobra zgodba res odpira vsaka vrata, vsako srce …?!

16. september2022

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAUčinkovita kombinacija agilnih in »klasičnih« metod projektnega managementa

Preizkušeno v dinamičnem in razvijajočem se poslovnem okolju za ustvarjanje dodane vrednosti

19. september2022

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTABusiness Case Study

Kako učinkovito pripraviti "Business Case Study" - praktični nasveti za hiter prenos v prakso

28. september2022

Konstruktiven FEEDBACK – kako ga podati in sprejeti?!

POHVALA ali KRITIKA kot učinkovito orodje za IZBOLJŠAVE in spodbuda k NAPREDKU

30. september2022

AKTUALNOVitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija

Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

5. oktober2022

NOVOCelovit pristop k obvladovanju tveganj

Prepoznavanje tveganj, učinkovito reševanje problemov in stalno izboljševanje delovnih procesov

6. oktober2022

Zmanjšajte PERFEKCIONIZEM, zvišajte PRODUKTIVNOST

Spoznajte razloge, zakaj nekdo svoje delo opravlja odlično, vendar je količina opravljenega dela premajhna

10. oktober2022

AKTUALNOOptimizirani in učinkoviti poslovni procesi v sodobnih »lean« organizacijah

Metodologije Six Sigma in »lean« poslovanja v vaših pisarnah

14. oktober2022

Vrline za uspešnega vodjo

Upravljati ali Voditi? Izzivi današnjega časa in okolja. Vzemi Najboljše z Vzhoda in Zahoda!

17. oktober2022

KREDITNE TOČKE IZSDELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti

Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)!

24. oktober2022
25. oktober2022

PREDNOSTI in PASTI internih PRAVILNIKOV - pravila, ki olajšajo pot do cilja!

Kako napisati učinkovite interne pravilnike - napotki, ki niso zapisani v ZDR-ju, so pa ključni!

Povejte naprej: