Koledar izobraževanj

                     Prikaži: KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ PO PODROČJIH

  


29. september2022

AKTUALNOŠola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme

Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, ... standardov, ki so relevantni za to področje

30. september2022
3. oktober2022
6. oktober2022

KREDITNE TOČKE IZS&ZAPSOdgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti

Vsi NOVI predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

7. oktober2022

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAPlaniranje projektov in uporaba programa MS Project

Učinkovito obvladajte in izboljšajte svoje projektno vodenje – planiranje in nadziranje časa, ljudi in stroškov

10. oktober2022

NOVOStrokovnjak in tudi odličen vodja

Razvoj vodstvenih veščin za strokovnjake v vlogi (projektnih) vodij

10. oktober2022

AKTUALNOOptimizirani in učinkoviti poslovni procesi v sodobnih »lean« organizacijah

Metodologije Six Sigma in »lean« poslovanja v vaših pisarnah

10. oktober2022

PRENOVLJENOSpecifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa

Pravi način prenosa ideje o delovanju računalniške aplikacije od naročnika ali analitika k načrtovalcem in razvijalcem programskih rešitev

11. oktober2022

Uspešna pogajanja za nemško govoreča tržišča v nemškem jeziku

Naučite se pogajalskih tehnik in hkrati utrdite svoje znanje nemškega jezika.

11. oktober2022

Erfolgreich verhandeln

Ein Seminar mit Work-shop und vielen Beispielen aus der Praxis.

11. oktober2022

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAPriprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta

Izdelajte plan svojega projekta pod mentorstvom izkušenega projektnega managerja

11. oktober2022

Dress For Success - za uspešen slog, ki odraža vašo unikatnost

Pravi oblačilni slog bo dvignil vašo samozavest, vam pomagal na poti k poslovnemu in osebnemu uspehu ter vam prihranil čas in denar!

12. oktober2022

NOVOVARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti - LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi)

Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

12. oktober2022

NOVONova GRADBENA zakonodaja (GZ-1)

Sistematični pregled vseh sprememb in novosti

13. oktober2022
13. oktober2022

PRENOVLJENOPriprava, sklepanje in izpolnitev pogodb v nabavi

Najpogostejše pasti pri sklepanju pogodb in uporaba splošnih nabavnih pogojev

14. oktober2022

KREDITNE TOČKE IZSVsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1

UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

18. oktober2022

PRENOVLJENO7 stebrov odličnosti kadrovske službe

Orodja in načini kako prilagoditi oz. spremeniti način delovanja kadrovske službe v razmerah, ko se poslovanje (lahko) spremeni čez noč.

18. oktober2022
19. oktober2022

PRENOVLJENOV praksi učinkovit »TIME MANAGEMENT« – uspešno dosezite zastavljene cilje

Naj vam 24 ur, 1440 minut ali 86.400 sekund na dan prinese lastno izpolnitev tako na poslovnem, kot tudi na osebnem področju.

19. oktober2022

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAŠola projektnega managementa

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse

20. oktober2022

NOVODvig INOVATIVNOSTI I Kreativnost in Design Thinking

Kako inovativnost in kreativnost kapitalizirati? Kako dvigniti inovativni in ustvarjalni IQ?

21. oktober2022

Vodja "z leskom v očeh"- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev

Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

21. oktober2022

AKTUALNOeBONTON od A do Ž

Pravila in priporočila obnašanja in komuniciranja na spletnih sestankih, konferencah, seminarjih, ...

24. oktober2022
25. oktober2022

PRENOVLJENOBodite ODLIČNI pri DOSEGANJU zastavljenih CILJEV

Presezite lastne omejitve in prepričanja, ki vas ovirajo do odličnosti in uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev s pomočjo novih dognanj nevroznanosti

25. oktober2022

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAProjektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti projektov v podjetjih in organizacijah

Projektna pisarna kot center odličnosti projektnega dela, v službi vodstva in projektnih vodij oz. managerjev

26. oktober2022

Management RAZVOJNIH oddelkov

Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

26. oktober2022
26. oktober2022
27. oktober2022
27. oktober2022

Veščine za uspešna pogajanja v angleškem jeziku

Naučite se učinkovitih pogajalskih tehnik in hkrati utrdite svoje znanje angleškega jezika.

27. oktober2022

Negotiation Strategies and Skills Training

Improve your negotiation skills in English

7. november2022

KREDITNE TOČKE IZSProtieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih in preverjanje usposobljenosti (trajanje 5 dni)

7. november2022

NOVORecite STOP stresu!

Osvojite učinkovite tehnike za vsakodnevno zadovoljstvo na delovnem mestu in za protistresno preventivo

8. november2022

Zmanjšajte PERFEKCIONIZEM, zvišajte PRODUKTIVNOST

Spoznajte razloge, zakaj nekdo svoje delo opravlja odlično, vendar je količina opravljenega dela premajhna

8. november2022

Top SKILLS

Prestopite iz polja povprečja v polje dosežkov! Self empowerment

9. november2022

Konstruktiven FEEDBACK – kako ga podati in sprejeti?!

POHVALA ali KRITIKA kot učinkovito orodje za IZBOLJŠAVE in spodbuda k NAPREDKU

10. november2022

Metode uspešnih pogajanj

Dobro pogajanje je ključ do uspeha, dolgoročnosti in varnosti!

14. november2022

KREDITNE TOČKE IZSDELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti

Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)!

14. november2022

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAE-Šola projektnega managementa

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse

15. november2022

Management PRODAJNIH ODDELKOV - odličnost, učinkovita organizacija in vodenje za uspeh

Spoznajte ključne dejavnike in orodja za merjenje uspešnosti ter hkrati tudi zadovoljstva strank

16. november2022

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAUčinkovita kombinacija agilnih, »vitkih« in »klasičnih« metod projektnega managementa

Preizkušeno v dinamičnem in razvijajočem se poslovnem okolju za ustvarjanje dodane vrednosti in dolgoročno pozitivnih učinkov

17. november2022

KREDITNE TOČKE IZS[On-line interaktivno usposabljanje] Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Obnovitveni seminar in preverjanje usposobljenosti.

17. november2022

Učinkovita komunikacija s težavnimi strankami oz. sogovorniki

Sodobni pristopi k reševanju konfliktov

18. november2022

STORYTELLING – delavnica za ustvarjanje prepričljivih in uporabnih zgodb

Ali dobra zgodba res odpira vsaka vrata, vsako srce …?!

21. november2022

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTABusiness Case Study

Kako učinkovito pripraviti "Business Case Study" - praktični nasveti za hiter prenos v prakso

22. november2022

PRENOVLJENO(Ne)finančno nagrajevanje - učinkovito motiviranje zaposlenih

Kaj narediti, ko se finančna nagrada ne izplača in kaj, ko klasično motiviranje zaposlenih nima učinka?

22. november2022

[On-line interaktivni seminar] POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov

Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

23. november2022

NOVOPOSLUŠANJE- skrivnost odlične komunikacije, dobrih odnosov in poslovnih rezultatov

Tehnike aktivnega poslušanja za bolj učinkovito komunikacijo in preprečevanje konfliktov tudi s prepoznavanjem govorice telesa

23. november2022

NOVOOrganizacijski design za FIT ORGANIZACIJO

Kako oblikovati FIT organizacijo za poslovni uspeh in zadovoljne ljudi | Učinkovita orodja, da spremembe v praksi v resnici zaživijo

24. november2022

NOVOObvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju

V proizvodnji elektronike kot ESD zaščita, v »EX« področjih, tam, kjer so v prostorih in na izdelkih zahteve po tehnični čistoči, v čistih sobah, v prostorih, kjer potekajo dela s prašnimi materiali in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, telekomunikacije, v dejavnostih kjer se predelujejo termoplasti, plastični izdelki, …

24. november2022

Sklepanje in izpolnjevanje pogodb

Ravnajte s potrebno skrbnostjo, da boste ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti.

30. november2022

Odlična prezentacija - ogledalo podjetja, organizacije in posameznika

Odprite si vrata s samozavestno predstavitvijo, ki zagotavlja uspeh tudi v tujih jezikih

1. december2022

Umetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj

Začnite voditi in učinkovito motivirati!

5. december2022

KREDITNE TOČKE IZSObratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110

Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

6. december2022

NOVOCelovit pristop k obvladovanju tveganj

Prepoznavanje tveganj, učinkovito reševanje problemov in stalno izboljševanje delovnih procesov

7. december2022

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTAUspešno vodenje PROJEKTNIH timov

Najbolj sodoben pristop v skladu s svetovno priznanimi metodologijami

23. januar2023

AKTUALNO[On-line interaktivna delavnica] Vodenje in motiviranje sodobnih (virtualnih) timov

Kako sestaviti, graditi in uspešno voditi učinkovit (virtualni) tim?

31. januar2023

PREDNOSTI in PASTI internih PRAVILNIKOV - pravila, ki olajšajo pot do cilja!

Kako napisati učinkovite interne pravilnike - napotki, ki niso zapisani v ZDR-ju, so pa ključni!

Povejte naprej: