Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

KREDITNE TOČKE IZS

Protieksplozijska zaščita – obnovitveno usposabljanje

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih in preverjanje usposobljenosti

19. 9. 2024 - 9:00 - 17:00

218,00€

Termin

Datum:
19. 9. 2024
Trajanje:
9:00 - 17:00
Cena (bez DDV):
218,00€
Event Kategorije:
, , , ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Interaktivno on-line izobraževanje
Natančen potek dela in jasna navodila za on-line udeležbo na interaktivnem izobraževanju boste prejeli v elektronskem sporočilu pred izvedbo.

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobili tudi 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje o protieksplozijski zaščiti je namenjeno tehnologom, projektantom, izvajalcem, vzdrževalcem in upravljalcem naprav in inštalacij, vgrajenih v prostorih, kjer je potencialna nevarnost nastanka eksplozivnih zmesi plinov, par ali prahov.

V skladu s 45. členom Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Ur. l. RS št. 41/2016) je delodajalec dolžan zagotavljati usposabljanje v zvezi z varovanjem pred eksplozijami vseh delavcev, ki delajo ali so lahko pogosto ali le izjemoma prisotni v eksplozijsko ogroženih prostorih, znotraj ali zunaj stavb. Delodajalec zagotovi usposabljanje za izvajanje del po veljavnih predpisih in v skladu s stanjem tehnike vse delavce, ki vgrajujejo opremo za eksplozijsko ogrožene prostore, jo vzdržujejo in servisirajo oziroma popravljajo.

Usposabljanje dokazuje delodajalec z dokumenti o usposabljanju, iz katerih sta vidna vsebina in trajanje usposabljanja. Preverjanje usposobljenosti dokazuje delodajalec s potrdili o preverjanju usposobljenosti.   

Čas med posameznimi preverjanji usposobljenosti ne sme biti daljši od dveh let.

Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar«

TERMIN: 19. 9. 2024 (od 9:00 do 17:00)

Obnovitev snovi (od 9. do 14. ure, vmes odmor):

 • Osnove protieksplozijske zaščite
 • Eksplozijsko ogrožen prostor
 • Načela in zahteve protieksplozijske zaščite
 • Električna Ex – oprema
 • Neelektrična Ex – oprema
 • Električna oprema in instalacije v eksplozijsko ogroženih prostorih
 • Vzdrževanje opreme in inštalacij v eksplozijsko ogroženih prostorih
 • Popravila in obnovitve Ex – opreme
 • Elektrostatika in strela kot povzročitelja vžiga eksplozivnih zmesi
 • Varnost in zdravje zaposlenih v eksplozijsko ogroženih prostorih
 • Preskušanje in certificiranje Ex – opreme
 • Tehniška regulativa in standardizacija na področju Ex – zaščite
 • Primeri eksplozijsko ogroženih procesov

Preverjanje usposobljenosti:

 • 14:00 Pisni del; on-line preverjanje usposobljenosti (test),
 • 16:00 Morebitni ustni zagovor

Udeleženci, v skladu s Pravilnikom, prejmejo Potrdilo o opravljenem obnovitvenem usposabljanju in preverjanju usposobljenosti, kjer sta vidna vsebina (program) in trajanje usposabljanja.

Branko Fošner, univ. dipl. inž. el.,
je strokovni vodja usposabljanja o protieksplozijski zaščiti in predsednik izpitne komisije/komisije za preverjanje usposobljenosti na področju protieksplozijske zaščite. Njegove izkušnje in reference zajemajo področje vgradnje, vzdrževanja, projektiranja in razvoja tehnologij ter vodenja procesov v eksplozijsko ogroženih okoljih. Kot aktiven član sodeluje v tehničnem odboru SIST/TC EXP pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo, v katerem se, v okviru evropskega CLC/ TC 31 in mednarodnega IEC /TC 31 odbora, izvaja razvoj standardov in predpisov na področju protieksplozijske zaščite.

Zdravko Hace,
je bil vso svojo poklicno kariero zaposlen pri vodilnem podjetju za proizvodnjo nizko napetostnih  “Ex” naprav v zaščiti “neprodirni okrov ” in “povečana varnost”. V podjetju je delal kot razvojni inženir v razvoju in tehnologiji na področju razvoja in konstrukcije navitij za elektromotorje  v zaščiti “neprodirni okrov” in pri meritvah prototipnih elektromotorjev. Sodeloval je tudi pri preskušanju elektromotorjev v protieksplozijski izvedbi “povečana varnost “za potrebe certificiranja v Sloveniji in pri prevajanju standarda s tega področja. Kot predavatelj je predvsem aktiven na področju osnov in zahtev protieksplozijske zaščite, ter električne Ex -opreme.

Anton Kotnik, univ. dipl. inž. el.,
je predavatelj na področju protieksplozijske zaščite, kjer pokriva področje vgradnje in vzdrževanja inštalacij, popravil Ex – opreme, elektrostatike in varnosti zaposlenih v eksplozijsko ogroženih prostorih. Pridobljene strokovne izkušnje in reference ima v rudarstvu in industriji na področju tehnološke priprave, projektiranja in izvajanja ter vodenja procesov v eksplozijsko ogroženih okoljih.

Kotizacija

218,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 265,96 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja ter potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Dodatne ugodnosti in posebne akcije za to usposabljanje ne veljajo.

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.