Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

Sklepanje in izpolnjevanje pogodb

Ravnajte s potrebno skrbnostjo, da boste ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti

6. 11. 2024 - 9:00 - 15:30

238,00€

Termin

Datum:
6. 11. 2024
Trajanje:
9:00 - 15:30
Cena (bez DDV):
238,00€
Event Kategorija:
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

Kako se lotiti in na kaj paziti pri sklepanju pogodb in vstopanju v različna pravna razmerja, se iz dneva v dan sprašujete mnogi, ki v podjetju sodelujete v nabavnih in prodajnih procesih in ste odgovorni tudi za sklepanje poslov.

Prav nepravilni in včasih povsem rutinski pristopi pri sklepanju pogodb in dogovorov pogosto kasneje pripeljejo do težav in sporov pri izvrševanju pogodb in se šele tedaj išče pomoč pravnikov. Seveda pa je tudi pri izpolnjevanju pogodb potrebno ravnati s potrebno skrbnostjo, da bi lahko ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti.

Delavnica je tako namenjena vsem, ki stopate v poslovna pogajanja in se dogovarjate za posamezne posle ali skrbite za izpolnitev pogodb.

Na delavnici boste spoznali:

 • kateri so najpogostejši nesporazumi in pasti sklepanja pogodb,
 • na kaj je potrebno biti pozoren že v postopku sklepanja in kaj je pri tem pomembno,
 • kakšen je pomen posameznih pogodbenih klavzul ter
 • kako ravnati, ko se soočite s problemi izpolnjevanja pogodbe.

Delavnica je naravnana tako, da boste udeleženci spoznali praktične primere iz poslovne prakse, interaktivno pa boste lahko analizirali tudi lastne težave in izkušnje, saj sta program in prezentacija orientirana na praktične izkušnje in potrebe udeležencev.

Vabljeni:

 • vsi, ki se pri svojem delu srečujete s sklepanjem poslov in izvrševanjem pogodb,
 • komercialisti in nabavniki,
 • tehnični strokovnjaki, ki ste odgovorni tudi za komercialno sklenitev in izpeljavo posla,
 • direktorji manjših podjetij,
 • samostojni podjetniki in
 • vsi, ki vas to področje zanima.

Sklepanje in izpolnjevanje pogodb

TERMIN: 6. 11. 2024 (od 9:00 do 15:30)

Osnovna izhodišča pogodbenega prava

 • Pogodbena svoboda in temeljna načela vsake pogodbe
 • Obligacijski zakonik in njegova dispozitivnost
 • Uzance in poslovni običaji
 • Značilnosti in posebnosti gospodarskih pogodb
 • Pogodbe v mednarodnem prometu
 • Pogodbene pravice in obveznosti

Sklepanje pogodb

 • Pravni pomen in narava pogajanj
 • Pismo o nameri
 • Pooblastila za sklepanje pogodb in učinki pooblastil ter prekoračitev pooblastil
 • Načini sklepanja pogodb (ustno, pisno, telefon, e-mail, vzorčne in formularne pogodbe..)
 • Poimenovanje (nominacija) pogodb
 • Splošni pogoji poslovanja
 • Oblika pogodbe
 • Kdaj pride do soglasja volj in sklenitve pogodbe
 • Odložni pogoji in roki, učinki pogodbe
 • Napake volje in kdaj se je nanje mogoče sklicevati
 • Izpodbojnost in ničnost pogodbenih določil
 • Razlaga pogodbenih določil in nesporazumi pri sklepanju pogodb

Bistvena pogodbena določila, na kaj je potrebno biti pozoren in kako jih oblikovati

 • Predmet pogodbe in specifikacija
 • Določitev cene in določljivost cene, valutna klavzula, obresti …
 • Način izpolnitve – dobava, roki, kraj in čas
 • Pomen prevoznih klavzul in prehoda nevarnosti
 • Spremenjene okoliščine
 • Utrjevanje obveznosti (avans, odstopnina, skesnina, pridržna pravica, zastava, hipoteka …)
 • Pogodbene garancije in jamstva
 • Pogodbena kazen (zakaj in kako)
 • Klavzule o reševanje sporov
 • Ostale pravno relevantne klavzule
 • Prenova pogodbe (novacija, aneksi, sprememba pogodbe in pogoji za veljavnost, učinki …)
 • Možnost prenosa pogodbenih obveznosti (izhodiščno o cesiji in subrigaciji s primerom pogodb)

Izpolnitev pogodbe

 • Na kaj je potrebno paziti že ob sklepanju in v času izvajanj
 • Zamuda pri izpolnitvi in kako ravnati v primeru zamude
 • Nemožnost izpolnitve in primeri odgovornosti strank
 • Odpoved in razveza pogodbe ter posledice
 • Načini prenehanja obveznosti
 • Kaj so stvarne in kaj pravne napake pogodbe
 • Pogodbena jamstva in garancije
 • Kršitev pogodbenih obveznost
 • Reklamacije, način in roki ter kako se jih lotiti
 • Pogodbena odškodninska odgovornost

Analiza konkretnih primerov in pogodbenih klavzul glede na konkretne interese, potrebe in naravo dela udeležencev.

Bojan Pečenko, univ. dipl. prav.

je odvetnik v Ljubljani z dolgoletnimi praktičnimi, strokovnimi in predavateljskimi izkušnjami. Kot ključni pravni strokovnjak je sodeloval tudi pri številnih zakonodajnih projektih, pri nekaterih odmevnih gospodarskih projektih. Sedaj deluje predvsem na področjih gospodarskega, korporacijskega in finančnega prava.

Kotizacija

238,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.