Additional menu

AKTUALNO

PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ)

Priprava investicijske dokumentacije (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter izdelava analize stroškov in koristi skladno z "Delovnim dokumentom 4" ter Priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov (Guide to Cost- Benefit Analysis of Investment Projects. […]


Prijavite se
218€