Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

AKTUALNO

PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ)

10. 4. 2024 - 9:00 - 13:00

218€

Termin

Datum:
10. 4. 2024
Trajanje:
9:00 - 13:00
Cena (bez DDV):
218€
Event Kategorije:
,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Interaktivno on-line izobraževanje
Natančen potek dela in jasna navodila za on-line udeležbo na interaktivnem izobraževanju boste prejeli v elektronskem sporočilu pred izvedbo.

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

Priprava investicijske dokumentacije (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter izdelava analize stroškov in koristi skladno z “Delovnim dokumentom 4” ter Priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov (Guide to Cost- Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020, Evropska komisija, December 2014).

Vsak investicijski projekt, ki se deloma ali v celoti financira iz javnih sredstev, se začne s pripravo ustrezne investicijske dokumentacije, na podlagi katere je projekt lahko uvrščen v proračun oziroma načrt razvojnih programov. Pridobivanje nepovratnih sredstev iz EU skladov pa poleg priprave investicijske dokumentacije zahteva v večini primerov tudi izdelavo študije izvedljivosti z analizo stroškov in koristi ter seveda pripravo vloge, ki mora biti usklajena z vso predhodno izdelano dokumentacijo.

Namen delavnice je:

 • ugotoviti pravilne postopke priprave/načrtovanja investicije za kasnejše uspešno pridobivanje nepovratnih sredstev,
 • ustrezno prikazati vsebino, cilje, rezultate in aktivnosti projekta in jih oblikovati po pravilni in veljavni metodologiji za izdelavo investicijskih dokumentov,
 • predstaviti možnosti glede vključitve javno-zasebnega partnerstva v izvedbo investicijskega projekta,
 • osvojiti teorijo, na kateri temeljijo finančni in ekonomski izračuni ter kazalniki,
 • pokazati razliko v zahtevanih dokumentih in samim postopkom med neposredno potrditvijo operacije (projekta) in prijavo na javni razpis za pridobitev (ne)povratnih sredstev,
 • predstaviti praktične primere priprave vlog investicijskih projektov v povezavi s pripravo investicijske dokumentacije.

Vabljeni:

 • zadolženi za pripravo investicijskih projektov,
 • vsi, ki želite investicijske projekte financirati z (ne)povratnimi sredstvi EU skladov,
 • vsi, ki sodelujete ali koordinirate aktivnosti za pripravo investicijskih projektov,
 • željni znanja finančnih in ekonomskih izračunov.

PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ)

TERMIN: 10. 4. 2024 (od 9:00 do 13:00)

 • Seznanitev z enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije.
 • Praktični nasveti glede namena in ciljev investicijskega projekta.
 • Praktični nasveti glede oblikovanja kazalnikov rezultata in kazalnikov učinka investicijskega projekta.
 • Praktični nasveti glede vsebin posameznih poglavij investicijskega programa.
 • Prikaz izračuna finančne vrzeli
 • Praktični nasveti glede ovrednotenja stroškov in prihodkov investicijskega projekta.
 • Razlaga izračunov finančne neto sedanje vrednosti, finančne interne stopnje donosa, ekonomske neto sedanje vrednosti, ekonomske interne stopnje donosa, analize občutljivosti in tveganja.
 • Praktični nasveti za ovrednotenje družbeno ekonomskih koristi.
 • Razlika v zahtevanih dokumentih in samim postopkom med neposredno potrditvijo operacije (projekta) in prijavo na javni razpis za pridobitev (ne)povratnih sredstev.
 • Predstavitev stopenj sofinanciranja v novi perspektivi 2021 – 2027.
 • Prikaz smiselnosti vključevanja javno-zasebnega partnerstva v investicijski projekt.

Petra Sirc Kovačevič, univ. dipl. polit.

Petra Sirc Kovačevič, univ. dipl. polit.

Ima že več kot 10 let izkušenj na področju pridobivanja nepovratnih in povratnih sredstev EU tako za zasebni kot tudi javni sektor. Tekom svojega dela je pridobila bogate izkušnje ne samo z izdelavo številnih investicijskih dokumentov (npr. za projekta BOBER in SINICA Agencije RS za okolje, Elektronsko javno naročanje Ministrstva za javno upravo,…), temveč tudi s samim vodenjem investicijskih projektov. Ker se delo po prejemu sklepa o odobrenih nepovratnih sredstvih ne konča, je predavateljica pridobila praktična znanja tudi s področja finančnega nadzora projektov, administrativnega vodenja in koordinacije odobrenih projektov (tudi z več in partnerji iz tujine), vključno s pripravo finančnih in vsebinskih poročil.

Predavateljica tako dobro pozna probleme, s katerimi se soočajo naročniki pri snovanju investicijske dokumentacije, ki jih skupaj z naročniki uspešno rešuje.

Kotizacija

218,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 265,96 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja ter potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za pravne osebe oz. 40 % popust za fizične osebe, za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.