Additional menu

PRENOVLJENO

Priprava, sklepanje in izpolnitev pogodb v nabavi

Najpogostejše pasti pri sklepanju pogodb in uporaba splošnih nabavnih pogojev

Za tokratno izvedbo praktičnega izobraževanja vam nudimo 30 % popust.V nabavnem procesu vsakega podjetja oz. organizacije se že v izhodišču takoj srečamo s pogodbenimi odnosi:kako se pogajati,kako skleniti pogodbo,kakšno skrbnost nameniti temu,čemu posvetiti več ali manj pozornosti,kako se izogniti kasnejšim težavam,kakšna jamstva zahtevati,kako urediti medsebojno odgovornost, ...Pogodbeni odnosi so predvidljivi in tudi ustrezno pravno urejeni. Vedno […]


Prijavite se
238,00€

Sklepanje in izpolnjevanje pogodb

Ravnajte s potrebno skrbnostjo, da boste ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti

Kako se lotiti in na kaj paziti pri sklepanju pogodb in vstopanju v različna pravna razmerja, se iz dneva v dan sprašujete mnogi, ki v podjetju sodelujete v nabavnih in prodajnih procesih in ste odgovorni tudi za sklepanje poslov.Prav nepravilni in včasih povsem rutinski pristopi pri sklepanju pogodb in dogovorov pogosto kasneje pripeljejo do težav […]


Prijavite se
238,00€