Additional menu

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTA

Planiranje projektov in uporaba programa MS Project

Učinkovito obvladajte in izboljšajte svoje projektno vodenje – planiranje in nadziranje časa, ljudi in stroškov​

Planiranje je osnova vsakega uspešno izvedenega projekta. V praksi pa tudi ena od najmanj priljubljenih faz projektnega managementa, saj gre za administrativni del, ki se ga mnogi otepajo. Res je, da klasične metode izdelave mrežnih in terminskih planov zahtevajo veliko časa in potrpljenja, če pa se jih lotimo s pomočjo dobrega programa, nam je planiranje […]


Prijavite se
248,00€

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTA

AI mehanizmi in vodenje projektov digitalizacije

Učinkovit in organiziran pristop | Odgovori na pasti in izzive

Kakšno je dejansko stanje, ko se v podjetju oz. organizaciji lotimo digitalizacije in uvajanja AI mehanizmov? V praksi ugotavljamo, da pri uvajanju AI mehanizmov in digitalizacije, pričakujemo čudežno razrešitev problemov in takojšnje izboljšanje poslovanja ob uvajanju vedno bolj "pametnih digitalnih rešitev", polega tega pa bo AI sčasoma vse naredil namesto nas. Soočamo se z visokimi cenami […]


Prijavite se
248,00€
PRENOVLJENO

Specifikacija zahtev za programsko opremo – od ideje do opisa

Pravi način prenosa ideje o delovanju računalniške aplikacije od naročnika ali analitika k načrtovalcem in razvijalcem programskih rešitev

Načrtovanje in razvoj programske opreme narekuje sistemska analiza, katere končni rezultat je dokument Specifikacija zahtev za programsko opremo. V tej fazi se srečamo z razumevanjem naročnikovega poslovnega procesa (in problema) ter z idejo delovanja računalniške aplikacije ki informacijsko podpira tak poslovni proces.


Prijavite se
248,00€

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTA

Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov

Novi pristopi za uspešno dokončanje projektov

Načrtovanje in razvoj programske opreme narekuje sistemska analiza, katere končni rezultat je dokument Specifikacija zahtev za programsko opremo. V tej fazi se srečamo z razumevanjem naročnikovega poslovnega procesa (in problema) ter z idejo delovanja računalniške aplikacije ki informacijsko podpira tak poslovni proces.


Prijavite se
248€

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTA

Napredno OBVLADOVANJE PROJEKTOV z uporabo umetne inteligence

Praktične rešitve in primeri

Uporaba umetne inteligence (AI) postaja ključni element uspešnosti v projektnem managementu, od zasnove projekta do njegovega zaključka. AI omogoča izboljšanje načrtovanja, spremljanja in ocenjevanja tveganj, kar po eni strani vodi k bolj trajnostni naravnanosti projektov, po drugi strani pa h krepitvi njihove celovitosti in uspešnosti. Vendar je za učinkovito uporabo AI potrebno razumeti osnovne koncepte, […]


Prijavite se
248€