Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

PRENOVLJENO

Priprava, sklepanje in izpolnitev pogodb v nabavi

Najpogostejše pasti pri sklepanju pogodb in uporaba splošnih nabavnih pogojev

12. 6. 2024 - 9:00 - 15:30

238,00€

Termin

Datum:
12. 6. 2024
Trajanje:
9:00 - 15:30
Cena (bez DDV):
238,00€
Event Kategorija:
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

Za tokratno izvedbo praktičnega izobraževanja vam nudimo 30 % popust.

V nabavnem procesu vsakega podjetja oz. organizacije se že v izhodišču takoj srečamo s pogodbenimi odnosi:

 • kako se pogajati,
 • kako skleniti pogodbo,
 • kakšno skrbnost nameniti temu,
 • čemu posvetiti več ali manj pozornosti,
 • kako se izogniti kasnejšim težavam,
 • kakšna jamstva zahtevati,
 • kako urediti medsebojno odgovornost, …

Pogodbeni odnosi so predvidljivi in tudi ustrezno pravno urejeni. Vedno pogosteje pa se v praksi pojavljajo tudi splošni nabavni pogoji.

Prav nepravilni in včasih povsem rutinski pristopi že pri sklepanju pogodb in dogovorov pogosto kasneje pripeljejo do težav in sporov pri izvrševanju pogodb in se šele tedaj išče pomoč pravnikov. Seveda je pri sklepanju ter nato izvrševanju pogodb potrebno ravnati s potrebno skrbnostjo, da bi lahko ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti. Poznati je potrebno tudi načine za učinkovito uveljavljanje svojih pravic v primeru kršitev.

Vabljeni:

 • vsi, ki bi pri pripravi in izpolnitvi pogodb v nabavi radi ravnali premišljeno in s potrebno skrbnostjo ter pri tem ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti,
 • nabavniki in komercialisti, ki se pri svojem delu srečujete s sklepanjem poslov in izvrševanjem pogodb,
 • vsi, ki se v nabavnem (in prodajnem) sektorju dogovarjate za posamezne posle ali skrbite za izpolnitev pogodb,
 • direktorji manjših podjetij,
 • samostojni podjetniki in
 • vsi, ki vas to področje zanima.

Na delavnici boste spoznali:

 • kateri so najpogostejši nesporazumi in pasti sklepanja pogodb,
 • na kaj je potrebno biti pozoren že v postopku sklepanja in kaj je pri tem pomembno,
 • kakšen je pomen posameznih pogodbenih klavzul ter
 • kako ravnati, ko se soočite s problemi izpolnjevanja pogodbe. 

Delavnica je naravnana tako, da boste udeleženci spoznali praktične primere iz poslovne prakse, interaktivno pa boste lahko analizirali tudi lastne težave in izkušnje, saj sta program in prezentacija orientirana na praktične izkušnje in potrebe udeležencev. 

Priprava, sklepanje in izpolnitev pogodb v nabavi

TERMIN: 12. 6. 2024 (od 9:00 do 15:30)

 • Izhodišča nabavnih procesov
 • Izhodišča za nabavo v okviru javnih naročil
 • Izhodišča pogodbenih odnosov
 • Priprava pogodb ter vrste pogodb
 • Splošni nabavni in drugi pogoji poslovanja
 • Pravni pomen in narava pogajanj
 • Načini sklepanja pogodb (ustno, pisno, telefon, e-mail, vzorčne in formularne pogodbe..)
 • Pooblastila za sklepanje pogodb in učinki pooblastil ter prekoračitev pooblastil
 • Kdaj pride do soglasja volj in sklenitve pogodbe (ponudba in nasprotna ponudba)
 • Razlaga pogodbenih določil in nesporazumi pri sklepanju pogodb
 •  Bistvena pogodbena določila (na kaj je potrebno biti pozoren in kako jih oblikovati):
  • predmet pogodbe in specifikacija,
  • določitev cene oz njena določljivost, valutna klavzula, obresti …
  • način izpolnitve – dobava, roki, kraj in čas, pomen prevoznih klavzul in prehoda nevarnosti, spremenjene okoliščine, sukcesivne  dobave ….
 • Utrjevanje obveznosti (avans, odstopnina, skesnina, pridržna pravica, zastava …) ter pogodbene garancije in jamstva
 • Pogodbena kazen (zakaj in kako)
 • Prenova pogodbe (novacija, aneksi, sprememba pogodbe in pogoji za veljavnost, učinki …)
 • Možnosti prenosa pogodbenih obveznosti
 • Izpolnitev pogodbe ter na kaj je potrebno paziti že ob sklepanju in v času izvajanja
 • Register pogodb in pogodbeni skrbnik
 • Načini kršitve pogodbenih obveznosti (zamuda, nemožnost izpolnitve)
 • Stvarne in  pravne napake pogodbe
 • Spremenjene okoliščine
 • Odgovornosti strank in kako ravnati v primeru kršitev
 • Reklamacije, način in roki ter kako se jih lotiti
 • Odpoved in razveza pogodbe ter posledice (načini prenehanja obveznosti)
 • Pogodbena odškodninska odgovornost ter  pogodbena jamstva in garancije
 • Analiza konkretnih primerov in pogodbenih klavzul glede na konkretne interese, potrebe in naravo dela udeležencev

Bojan Pečenko, univ. dipl. prav.

je odvetnik v Ljubljani z dolgoletnimi praktičnimi, strokovnimi in predavateljskimi izkušnjami. Kot ključni pravni strokovnjak je sodeloval tudi pri številnih zakonodajnih projektih, pri nekaterih odmevnih gospodarskih projektih. Sedaj deluje predvsem na področjih gospodarskega, korporacijskega in finančnega prava.

Kotizacija

238,00 € + 22 % DDV

Cena s 30 % popustom: 166,60 € + DDV

Plačilo z DDV tako znaša 203,25 €, redna cena pa je 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

30 % popust za prijavo na junijsko izvedbo izobraževanja.

Dodatne ugodnosti ne veljajo.

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.