Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

PRENOVLJENO

7 stebrov odličnosti kadrovske službe

Orodja in načini kako prilagoditi oz. spremeniti način delovanja kadrovske službe v razmerah, ko se poslovanje (lahko) spremeni čez noč

24. 10. 2024 - 9:00 - 14:30

208€

Termin

Datum:
24. 10. 2024
Trajanje:
9:00 - 14:30
Cena (bez DDV):
208€
Event Kategorija:
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana 1000 + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

Kako delovati v obdobju prehoda med 4.0 in 5.0 industrijsko revolucijo?

Šele upoštevanje pravil drugačnega načina delovanja podjetja oz. organizacije lahko kadrovsko službo izstreli iz povprečja in jo postavi v vlogo strateškega partnerja, ob bok poslovodstvu in lastnikom.

 • Kako doseči, da bodo zaposleni sposobni hitrega prilagajanja in reagiranja na trgu, ker vemo, da poslovne rezultate dosegajo le zaposleni?!
 • Kako prepričati poslovodstvo, da je potrebno razvijati kadre tako kot menite tisti, ki ste zadolženi za zaposlovanje, razvoj in nagrajevanje zaposlenih?!
 • Ali lahko kadrovik in tisti, ki skrbi za razvoj zaposlenih poskrbi za spremembe v kulturi nekega podjetja?!
 • Ali lahko v kadrovski službi poskrbimo za človeški kapital iz pozicije kjer smo?!

Vse to lahko storite, če:

 • poznate metode prepričevanja,
 • poznate smernice razvoja panoge, smernice dela v prihodnje,
 • poznate sisteme motiviranja kupcev vaših storitev in prodajnih artiklov.

Na delavnici se boste naučili:

 • Marketinškega načina delovanja in moč prepričevanja
 • Kako postati HR futurist in videti dlje od tistega, kar se vidi v sedanjosti
 • Kako poslovodstvu in ostali vodstveni strukturi na osnovi predvidevanja razvoja sveta in vaše panoge, osmisliti pomen in vrednost HR področja
 • Katere kompetence naredijo odlične kadrovike, odlične vodje in odlične zaposlene
 • Katere kompetence iščejo delodajalci za lažje obvladovanje nepredvidenih situacij
 • Kako izbrati in zaposliti najboljše kandidate (za vsa delovna mesta, tudi za vodje)
 • Uporabe psiholoških znanj pri zaposlovanju, motiviranju, prepričevanju, pri višanju produktivnosti zaposlenih, pri upravljanju sebe in drugih
 • Kako nagrajevati, tako finančno kot nefinančno

Vabljeni:

 • vsi, ki ste kakorkoli vezani na razvoj kadrov
 • odgovorni za kadrovska področja, kadroviki, vodje področij/služb,
 • vodstveni kadri,
 • tisti, ki se pripravljate za vlogo vodij (vodje zaposlenih in funkcijski vodje/vodenje delovnega procesa).

7 stebrov odličnosti kadrovske službe

TERMIN: 24. 10. 2024 (od 9:00 do 14:30)

Kako postati odličen HR voditelj

 • vpeljava sistemov marketinškega načina delovanja v kadrovsko službo (Model-AIDA),
 • kako vplivati na druge,
 • katere so kompetence prihodnosti,
 • kako postati HR futurist in vplivati na smer delovanja podjetja,
 • strategija poslovnih pogajanj med kadrovsko službo in drugimi službami,
 • psihološka znanja za motiviranje vseh generacij zaposlenih

Kako izbrati in razviti najboljše zaposlene

 • osebnostne lastnosti kot ključ do uspeha, kako jih opaziti že na razgovoru,
 • katere osebnostne lastnosti so dobre za posamezno delovno mesto,
 • nezavedne napake pri izbiri ustreznih kandidatov in kako jih odpravljati,
 • razlogi za (ne)uspeh timov,
 • vloge posameznikov v timu,
 • kako s pomočjo ustrezne sistemizacije delovnih mest poskrbeti za visoko produktivnost zaposlenih.

Kako izbrati in razviti najboljše vodje

 • osebnostne lastnosti vodij,
 • kakšen je uspešen vodja,
 • vpeljava ocenjevanja po metodi 360°,
 • zakaj managiranje ni več ustrezno vodenje,
 • pomen moči pri vodenju tima,
 • vodenje na daljavo, od kjerkoli in kadarkoli,
 • kako vodja vpliva na odgovorno opravljanje dela sodelavcev,
 • predstavitev Gallupovega testa zavzetosti, kje rezultati kažejo na ustreznost vodenja.

Kako postaviti ustrezen sistem nagrajevanja

 • kdaj gibljiv del plače, novi pristopi,
 • kdaj nedenarno nagrajevanje,
 • kaj se nagrajuje, sistemi v odvisnosti od vnaprej določenih kriterijev,
 • nagrajevanje za zaposlene na individualnih pogodbah (sistemi glede na razne kriterije, kdaj kolikokrat, katera delovna mesta so primerna za IP,
 • letni razvojni pogovori kot orodje za razvoj kadrov.

Kako do finančnih sredstev za razvoj kadrov

 • kadrovski kontroling kot vir optimiziranja stroška dela in vir do sredstev za izobraževanje in nagrajevanje,
 • kako do EU sredstev, odprti razpisi in javna povabila,
 • prednostna področja Slovenije od 2020-2027, kjer se skrivajo poslovne priložnosti in možnosti sodelovanja na razpisih.

Kako upravljati spremembe in obvladovati konflikte

 • kako delati v neznanem,
 • komunikacijska orodja kot pomoč kadrovski službi,
 • kako na zaposlene vplivajo nenehne spremembe in namerni ali nenamerni konflikti,
 • diagnosticiranje in slogi reševanja konfliktov,
 • vpliv pozitivne naravnanosti.

Nives Fortunat ŠirceljNives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih.

se je v času študija psihologije usmerila v področje marketinga in odnosov z javnostmi. Nato pa jo je prav smer študija »zapeljala« v kadrovske vode. Kot odgovorna za kadrovsko, pravno in splošno področje, je delovala v različnih panogah, z do 1700 zaposlenimi. V vlogi delodajalca, je kot član GZS-ja, Trgovinske zbornice, Združenja delodajalcev sodelovala pri spreminjanju razne delovnopravne zakonodaje ter spreminjanju poklicnih standardov. Bila je predsednica komisije za izobraževanje pri Združenju za tekstilno in usnjarsko dejavnost, ter članica komisije za izobraževanje pri Združenju za trgovinsko dejavnost. Je član Društva psihologov, Društva odnosov z javnostmi, Združenja nadzornikov Slovenije in Društva za kadrovsko dejavnost. Je med prvimi v Sloveniji, ki so zaposlene izobraževali s pomočjo EU sredstev, in to področje zelo dobro pozna tudi danes, prav tako delovanje državne uprave. Je avtorica številnih člankov na temo razvoja kadrov in motiviranja. Svetuje s področja razvoja kadrov, motiviranja, plačnih sistemov in sistemov nagrajevanja, optimizacije dela, internega komuniciranja ter iz področja pridobivanja virov financiranja.

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.