Additional menu

PRENOVLJENO

Priprava, sklepanje in izpolnitev pogodb v nabavi

Najpogostejše pasti pri sklepanju pogodb in uporaba splošnih nabavnih pogojev

V nabavnem procesu vsakega podjetja oz. organizacije se že v izhodišču takoj srečamo s pogodbenimi odnosi:kako se pogajati,kako skleniti pogodbo,kakšno skrbnost nameniti temu,čemu posvetiti več ali manj pozornosti,kako se izogniti kasnejšim težavam,kakšna jamstva zahtevati,kako urediti medsebojno odgovornost, ...Pogodbeni odnosi so predvidljivi in tudi ustrezno pravno urejeni. Vedno pogosteje pa se v praksi pojavljajo tudi splošni nabavni […]


Prijavite se
238,00€

Sklepanje in izpolnjevanje pogodb

Ravnajte s potrebno skrbnostjo, da boste ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti.

Kako se lotiti in na kaj paziti pri sklepanju pogodb in vstopanju v različna pravna razmerja, se iz dneva v dan sprašujete mnogi, ki v podjetju sodelujete v nabavnih in prodajnih procesih in ste odgovorni tudi za sklepanje poslov.Prav nepravilni in včasih povsem rutinski pristopi pri sklepanju pogodb in dogovorov pogosto kasneje pripeljejo do težav […]


Prijavite se
238,00€

PREDNOSTI in PASTI internih PRAVILNIKOV – pravila, ki olajšajo pot do cilja!

Kako napisati učinkovite interne pravilnike - napotki, ki niso zapisani v ZDR-ju, so pa ključni!

Sprejemanje ustreznih pravilnikov vsakemu podjetju oz. organizaciji doprinese, da bolj strukturirano, predvsem pa hitreje dosega vnaprej zastavljene cilje in viša poslovno odličnost.

Nepravilno ali nerodno zapisane določbe v internih pravilnikih vam zelo otežijo, ali zelo olajšajo vodenje zaposlenih, pa tudi usmerjanje delovanja vsake organizacije.


Prijavite se
238,00€

Prenos pogodbenih razmerij – cesija, asignacija, subrogacija, prevzem dolga, pristop k dolgu, prevzem izpolnitve

Vsi se dnevno srečujemo s pogodbenimi razmerji, ko pa se ob tem srečamo s težavami, pa ne najdemo pravega načina, kako težave odpraviti oz. razrešiti; včasih delujemo prav brezglavo in brez natančnega cilja in načrta.V pravnem prometu je pogost prenos pogodbenih obveznosti, pri čemer pa so pogosta vprašanja, kaj pomenijo in kako učinkujejo ter kako […]


Prijavite se
238,00€