Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

KREDITNE TOČKE IZS & ZAPS

Posebne gradbene UZANCE

Uporaba v praksi

7. 11. 2024 - 9:00 - 15:00

238,00€

Termin

Datum:
7. 11. 2024
Trajanje:
9:00 - 15:00
Cena (bez DDV):
238,00€
Event Kategorije:
, ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 3 kreditne točke – sklop D (Poslovanje in management).

Od 21. decembra 2020 se uporabljajo Posebne gradbene uzance. Njihov namen je predvsem spodbuda k uveljavitvi sodobnejših, transparetnejših in varnejših poslovnih praks v gradbeni dejavnosti, da bo tako na trgu gradbenih storitev in v procesu graditve objektov več urejenosti in predvidjivosti, v korist tako naročnikom kot izvajalcem.

Posebne gradbene uzance, upoštevajoč tudi poslovne običaje, podrobneje opredeljujejo pravila za ravnanje pogodbenih partnerjev pri graditvi objektov, kot so določena v Obligacijskem zakoniku ter drugih zakonih in predpisih za področje graditev objektov.

V Posebnih gradbenih uzancah so poleg prenovljenih definicij in izrazov, natančneje definirani tudi nekateri pojmi vezani na dokumentacijo, nujna nepredvidena dela, spremembe cen, spremembo roka izvedbe, … Upoštevane so tudi posebne zahteve iz javno-naročniške zakonodaje.

Posebno mesto pa ima tudi pogodba »ključ v roke« in se tako v novih Posebnih gradbenih uzancah klavzula »ključ v roke« uporablja izključno za mešan tip pogodbe, ko gradbeni izvajalec, ki objekt gradi, tega tudi projektira.

Strokovni seminar je namenjen:

  • investitorjem,
  • projektantom,
  • izvajalcem,
  • vodjem projektov,
  • nepremičninskim posrednikom,
  • inženirjem,
  • vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z gradbenimi pogodbami ter vsem, ki jih to področje zadeva oz. zanima

Na strokovnem seminarju bo podrobneje pojasnjena vsebina uzanc na primerih iz prakse.

Posebne gradbene UZANCE

TERMIN: 7. 11. 2024 (od 9:00 do 15:00)

Veljavnost Posebnih gradbenih uzanc in njihova uporaba

Gradbene uzance v zvezi z določitvijo predmeta pogodbe in projektno dokumentacijo

Gradbene uzance v zvezi z določitvijo cene in spremembe cene:

  • določitev cene,
  • sprememba cene zaradi spremenjenih okoliščin in zaradi spremembe kalkulativnih elementov,
  • klavzule o fiksnosti cene, o predujmu, o klavzuli »ključ v roke«,

Roki za izvedbo, zamude in pogodbeni kazni

Uvedba v delo

Plačila, začasne situacije in končni obračun

Ustavitev del, odstop od pogodbe in posledice le-tega

Kakovost del, materialov in jamstva

Sprejem, izročitev del in končni obračun

Posebne gradbene uzance v zvezi z organizacijo gradbišča in varnostjo na gradbišču

Odgovornost izvajalca za solidnost gradnje, za varnost na gradbišču in za zavarovanje del

Nadzor naročnika

Končne določbe

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V
gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi
Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

Kotizacija

238,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.