Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

NOVO

Letni razgovori

Namen in vsebina letnih (razvojnih) razgovorov

12. 12. 2023 - 9:00 - 15:30

228,00€

Termin

Datum:
12. 12. 2023
Trajanje:
9:00 - 15:30
Cena (bez DDV):
228,00€
Event Kategorije:
, ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

 

Letni (razvojni) razgovor izhaja iz dosedanjega dela in dosežkov zaposlenega, tako da se nadrejeni in njegov podrejeni sodelavec pogovorita o:

 • nalogah in rezultatih preteklega obdobja, o doseženih ciljih glede na vlogo sodelavca – doseženi uspehi, tudi težavah, nedokončanih nalogah, načrtih za njihovo dokončanje, …,
 • delovnih razmerah: preteklih in predlogih za izboljšanje,
 • opredelita smer razvoja in s tem povezano usposabljanje in izpopolnjevanje.

Dogovorita se:

 • o delovnih nalogah in ciljih za naslednje leto (oziroma o letnem programu posameznikovega dela glede na program dela organizacije) ter o načinu opravljanja dela, 
 • določita ključne naloge in pričakovane rezultate,
 • opredelita merila za ocenjevanje rezultatov dela (določita normative oz. kriterije, kot npr. roke, kakovost, stroške, trajanje in drugo, kar je značilno in pomembno za določeno delo),
 • opredelita razvojne ukrepe (o znanjih, sposobnostih in veščinah, ki so potrebne, da bo sodelavec lahko delo opravljal kvalitetno in učinkovito, kakor tudi z vidika dolgoročnega razvoja), 
 • dogovorita se o (predvidenem, želenem) usposabljanju in izpopolnjevanju v naslednjem letu
 • in o drugih ukrepih za povečanje delovne uspešnosti (spremembe v načinu dela, izboljšanju vzajemnega informiranja in komuniciranja, o delovnih sredstvih in pogojih dela, zagotovljeni pomoči …).

Ljudje se premikamo z odnosi in ne s silo. Odnose pa ustvarjamo skozi komunikacijo – ciljni, kontrolni, spodbujevalni, pohvalni, grajalni razgovori, pogovori o neprijetnih stvareh, pogovor s predpostavljenim, po načelu 80 % spodbud in pohval ter 20 % graj.

Z letnimi (razvojnimi) razgovori sistematično načrtujemo razvoj sprememb.

Letni razgovori

TERMIN: 12. 12. 2023 (od 9:00 do 15:30)

Lastnosti letnega razgovora in zakaj je pomemben

Priprava na razgovor

 • Opis delovnega mesta in ključnih kompetenc za določeno delovno področje
 • Ključna delovna področja
 • Kaj potrebuje vodja
 • Kako zmotiviramo sodelavce za pogovor
 • Obrazec za letni razgovor

Tehnike, ki pomagajo vodji:

 • Postavljanje vprašanj
 • Poslušanje
 • Uporaba pohvale in kritike
 • Zapisovanje in ocenjevaje

Izpeljava razgovora

 • Spoznavanje nerešenih problemov in načrti za njihovo reševanje
 • Razvojni potenciali sodelavcev
 • Kako ravnati z zahtevnimi sogovorniki
 • Samoocena vodje

Po letnem razgovoru

 • Poročilo in spremljanje napredka

Peter Babarovićmag. Peter Babarović,

je magistriral s področja podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in sicer na temo “Kakovostno ravnanje s čustvi v podjetju”. Svoje znanje o človeških potencialih že več kot 20 let razvija tudi kot učitelj in vaditelj veščine Aikida ter več kot 5 let kot učitelj in vaditelj veščine Systema. Je avtor številnih člankov na temo uspešnega in učinkovitega vodenja, razumevanja ter razvoja lastnega potenciala. Ukvarja se z usposabljanjem, treningi in coachingi vodstvenega kadra v podjetjih.

Angažiralo ga je že preko 300 slovenskih podjetij, dve leti je deloval tudi kot trener in coach tudi v sklopu mednarodne skupine NEWAYS. Zadnja leta pa deluje kot odličen predavatelj predvsem na področjih: Učinkovito vodenje in komuniciranje, Optimalna izraba in organizacija časa, Osredotočenost in navdušenje pri delu, Moja odgovornost za uspeh. Usposabljanja vedno vključujejo tudi zavedanje pomembnosti postavljanja konstruktivnih ciljev ter s tem povezane lastne odgovornosti za sprejemanje in doseganje teh ciljev. Velik poudarek je tudi na osebnem delovanju, in organiziranosti dela. Izvaja tudi individualne coachinge in motivacijska predavanja – lasten BTI pristop za razvoj potencialov.

Kotizacija

228,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 278,16 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za pravne osebe oz. 40 % popust za fizične osebe, za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.