Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

KREDITNE TOČKE IZS

PRAVILNIKI, STANDARDI in TEHNIČNE SMERNICE za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele

Vse na enem mestu

13. 9. 2024 - 8:30 - 15:00

238,00€

Termin

Datum:
13. 9. 2024
Trajanje:
8:30 - 15:00
Cena (bez DDV):
238,00€
Event Kategorije:
, ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Interaktivno on-line izobraževanje
Natančen potek dela in jasna navodila za on-line udeležbo na interaktivnem izobraževanju boste prejeli v elektronskem sporočilu pred izvedbo. + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobili tudi 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in obe pripadajoči Tehnični smernici: Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije in Tehnična smernica za graditev TSG-N-003:2021 Zaščita pred delovanjem strele prinašata kar nekaj novih zahtev za projektiranje, izvajanje in pregledovanje NN električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele.

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene vse bistvene novosti obeh Pravilnikov in prikazane vse ključne spremembe in dopolnitve pripadajočih Tehničnih smernic, kjer je dodano več novih poglavij, zato je prav, da se strokovnjaki in uporabniki z njimi seznanite.

Poudarek na strokovnem seminarju bo namenjen tudi posebnim primerom električnih inštalacij, ki jih določata Pravilnik in Tehnična smernica in so v zadnjem času zelo aktualne:

 • kopalnice, bazeni, savne, plinske kotlovnice, kampi,
 • vgrajene fotonapetostne naprave in fotonapetostna napajalna omrežja,
 • prenosne fotonapetostne naprave (naprave »Plug & Play«),
 • polnilnice za električna vozila,
 • hranilniki električne energije,
 • druge posebne vrste električnih inštalacij.

Predstavljeni bodo standardi, ki so navedeni za posebne inštalacije ali lokacije.

Na strokovnem seminarju bodo prikazane tudi zahteve glede energijske učinkovitost električnih inštalacij in zahteve za delovanje električnih inštalacij v primeru požara predvsem za posebne primere električnih inštalacij in lokacij, ki so v zadnjem času zelo aktualne kot so fotonapetostne naprave, prenosne prenosne fotonapetostne naprave, polnilnice za električna vozila ter hranilniki električne energije.

V strokovni seminar so vključena pojasnila vseh v preteklem letu sprejetih novosti pri uporabi tehničnih predpisov in bistvenih zakonodajnih zahtev, ki se navezujejo na projektiranje ali gradnjo stavb in posledično samo izvedbo električnih inštalacij ter pripadajočih novih tehnologij: Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi, Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE), Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije, Pravila Stroke – zvezek 0 in 1, Tehnična Smernica za graditev zdravstvenih objektov, novi slovenski standardi za področje električnih inštalacij.

PRAVILNIKI, STANDARDI in TEHNIČNE SMERNICE za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele

TERMIN: 13. 9. 2024 (od 8:30 do 15:00)

Novi Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah:

 • pomen in vloga Pravilnika,
 • novosti Pravilnika,
 • zahteve in načini izpolnjevanja zahtev za električne inštalacije,
 • preverjanje električnih inštalacij,
 • Pravilnik in projektna dokumentacija.

Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije in uporaba standardov po posameznih sklopih:

 • Pomen in vloga Tehnične smernice
 • Namen in področja uporabe
 • Vrste sistemov električnih inštalacij
 • Zahteve za projektiranje in izvedbo nizkonapetostnih električnih inštalacij
 • Zaščita pred električnim udarom
 • Zaščita pred preobremenitvijo vodnikov
 • Zaščita pred toplotnim učinkom in prenapetostjo
 • Zahteve za izvedbo električnih razdelilnikov
 • Energijska učinkovitost električnih inštalacij
 • Zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja električne opreme
 • Preverjanje nizkonapetostnih električnih inštalacij- novosti
 • Posebni primeri električnih inštalacij

Poudarek bo na spremembah v prenovljeni Tehnični smernici in na upoštevanju zahtev standardov.

Novi Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Tehnična smernica TSG-N-003:2021 – Zaščita pred delovanjem strele

 • pomen in vloga Pravilnika in Tehnične smernice,
 • novosti Pravilnika in Tehnične smernice

Pregled slovenskih in mednarodnih standardov na področju zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite:

 • karakteristike strele, vzroki in posledice delovanja strele in prenapetosti,
 • stanje tehnike izvedbe sistemov za zaščito pred delovanjem strele,
 • načrtovanje, izvedba in vzdrževanje sistemov za zaščito pred delovanjem strele,
 • osnove prenapetostne zaščite,
 • praktični primeri.

Mag. Drago Pavlič, univ. dipl. inž. el.,
je pooblaščeni inženir pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) in je tudi član skupščine MSE pri IZS. Je predavatelj na tečajih za pripravo za strokovne izpite pri IZS-MSE in hkrati mentor ter izpraševalec na strokovnih izpitih pri MSE. Prav tako je aktivno sodeloval pri prenovi zakonodaje s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij. Pri IZS je imenovan v nadzorno komisijo za strokovni nadzor nad delom pooblaščenih elektro inženirjev. Več let je delal kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je avtor številnih strokovnih člankov in referatov na posameznih strokovnih posvetovanjih in izobraževalnih dogodkih. Pri svojem delu je poglabljal znanja na področju električnih inštalacij in energetske elektrotehnike ter vodenja projektov. Iz vodenja projektov ima opravljen mednarodni certifikat IPMA raven A; Certificirani direktor projektov in je tudi dolgoletni član Združenja za projektni management Slovenije. Aktivno sodeluje kot član tehničnega odbora za nizkonapetostne električne inštalacije pri SIST pri pripravi in prevodih slovenskih standardov s področja električnih inštalacij. Z investicijskimi projekti predvsem na področju izvedbenega inženiringa se ukvarja že preko 25 let.

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.,
vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) in električne mobilnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju distribucije električne energije , električnih inštalacij in električne mobilnosti. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije ter električne mobilnosti. Je tudi soavtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila, soavtor strokovnega priročnika Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov.

Aleš Napast, univ.dipl.inž.el.
je član SIST/TC POD (prenapetostni odvodniki) in SIST/TC STZ (Zaščita pred delovanjem strele), član Slovenskega društva za geoelektriko, statično elektriko in strelovode, predavatelj na velikem številu seminarjev in delavnic s področja zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite, pisec več strokovnih publikacij in člankov s tega področja.

Kotizacija

238,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 290,36 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja ter potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Naročniki Elektrotehniške revije:
20 % popust za strokovna izobraževanja. Postanite naročnik tukaj.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.