Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

KREDITNE TOČKE IZS

Protieksplozijska zaščita – osnovno usposabljanje

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih in preverjanje usposobljenosti

9. 9. 2024 - 9:00 - 12. 9. 2024 - 15:00

408,00€

Termin

Začetek:
9. 9. 2024 - 9:00
Zaključek:
12. 9. 2024 - 15:00
Cena (bez DDV):
408,00€
Event Kategorije:
, , ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobili tudi 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.  

V določenih industrijskih obratih in infrastrukturi so (proizvodni) procesi take narave, da obstaja potencialna nevarnost nastajanja eksplozivnih atmosfer in s tem možnost nastanka eksplozij, s čimer so lahko posledice katastrofalne, tako za zaposlene, kot za opremo, objekte, izdelke, proizvodnjo, …

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti je namenjeno tehnologom, projektantom, izvajalcem, vzdrževalcem in upravljavcem naprav in inštalacij, vgrajenih v prostorih, kjer je potencialna nevarnost nastanka eksplozivnih zmesi plinov, par ali prahov.

V skladu s 45. členom Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Ur. l. RS št. 41/2016) je delodajalec dolžan zagotavljati usposabljanje v zvezi z varovanjem pred eksplozijami vseh delavcev, ki delajo ali so lahko pogosto ali le izjemoma prisotni v eksplozijsko ogroženih prostorih, znotraj ali zunaj stavb. Delodajalec zagotovi usposabljanje za izvajanje del po veljavnih predpisih in v skladu s stanjem tehnike za vse delavce, ki vgrajujejo opremo za eksplozijsko ogrožene prostore, jo vzdržujejo in servisirajo oziroma popravljajo.

Usposabljanje dokazuje delodajalec z dokumenti o usposabljanju, iz katerih sta vidna vsebina in trajanje usposabljanja. Preverjanje usposobljenosti dokazuje delodajalec s potrdili o preverjanju usposobljenosti. 

Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar«

TERMIN: 9. do 12. 9. 2024 (od 9:00 do 15:00)

Prvi dan

 • Osnove protieksplozijske zaščite
 • Eksplozijsko ogrožen prostor
 • Načela in zahteve protieksplozijske zaščite
 • Električna Ex – oprema

Drugi dan

 • Električna Ex – oprema
 • Ne-električna Ex – oprema
 • Preskušanje in certificiranje Ex – opreme
 • Tehniška regulativa in standardizacija na področju Ex – zaščite
 • Primeri eksplozijsko ogroženih procesov

Tretji dan

 • Električna oprema in instalacije v eksplozijsko ogroženih prostorih
 • Vzdrževanje opreme in inštalacij v eksplozijsko ogroženih prostorih
 • Popravila in obnovitve Ex – opreme
 • Elektrostatika in strela kot povzročitelja vžiga eksplozivnih zmesi
 • Varnost in zdravje zaposlenih v eksplozijsko ogroženih prostorih

Četrti dan

 • Praktični del seminarja v tovarni Bartec Varnost d.o.o., v Zagorju ob Savi.

Peti dan

Preverjanje usposobljenosti:

14:00 Izpit – preverjanje usposobljenosti,

16:00 Morebitni ustni zagovor

Udeleženci, v skladu s Pravilnikom, prejemejo potrdilo o opravljenem izpitu – preverjanju usposobljenosti, kjer sta vidna vsebina (program) in trajanje usposabljanja.

Branko Fošner, univ. dipl. inž. el.,
je strokovni vodja usposabljanja o protieksplozijski zaščiti in predsednik izpitne komisije/komisije za preverjanje usposobljenosti na področju protieksplozijske zaščite. Njegove izkušnje in reference zajemajo področje vgradnje, vzdrževanja, projektiranja in razvoja tehnologij ter vodenja procesov v eksplozijsko ogroženih okoljih. Kot aktiven član sodeluje v tehničnem odboru SIST/TC EXP pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo, v katerem se, v okviru evropskega CLC/ TC 31 in mednarodnega IEC /TC 31 odbora, izvaja razvoj standardov in predpisov na področju protieksplozijske zaščite.

Zdravko Hace,
je bil vso svojo poklicno kariero zaposlen pri vodilnem podjetju za proizvodnjo nizko napetostnih  “Ex” naprav v zaščiti “neprodirni okrov ” in “povečana varnost”. V podjetju je delal kot razvojni inženir v razvoju in tehnologiji na področju razvoja in konstrukcije navitij za elektromotorje  v zaščiti “neprodirni okrov” in pri meritvah prototipnih elektromotorjev. Sodeloval je tudi pri preskušanju elektromotorjev v protieksplozijski izvedbi “povečana varnost “za potrebe certificiranja v Sloveniji in pri prevajanju standarda s tega področja. Kot predavatelj je predvsem aktiven na področju osnov in zahtev protieksplozijske zaščite, ter električne Ex -opreme.

Anton Kotnik, univ. dipl. inž. el.,
je predavatelj na področju protieksplozijske zaščite, kjer pokriva področje vgradnje in vzdrževanja inštalacij, popravil Ex – opreme, elektrostatike in varnosti zaposlenih v eksplozijsko ogroženih prostorih. Pridobljene strokovne izkušnje in reference ima v rudarstvu in industriji na področju tehnološke priprave, projektiranja in izvajanja ter vodenja procesov v eksplozijsko ogroženih okoljih.

Kotizacija

428,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 522,166 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Naročniki Elektrotehniške revije:
20 % popust za strokovna izobraževanja. Postanite naročnik tukaj.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.