Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

KREDITNE TOČKE IZS

DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti

Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)!

20. 11. 2023 - 13:00 - 17:00

208,00€

Termin

Datum:
20. 11. 2023
Trajanje:
13:00 - 17:00
Cena (bez DDV):
208,00€
Event Kategorije:
, , ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

V skladu z 10. členom Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, boste po dogovoru z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, udeleženci prejeli 8 kreditnih točk.

V distribuciji, prenosu in proizvodnji električne energije si danes ni več mogoče prestavljati uspešno rekonstrukcijo brez metode DPN! Tudi zaradi ekonomskih razlogov se je za DPN odločilo že mnogo podjetij v panogah, kjer je neprekinjeno napajanje bistvenega pomena: veliki proizvodni sistemi, procesna industrija, bolnišnice ter sorodne ustanove, banke, infrastruktura (javna razsvetljava, signalizacija, tuneli, letališča).

DPN znižuje število načrtovanih in nenačrtovanih izklopov ter omogoča varna specialna vzdrževanja, ki jih praktično ne bi bilo mogoče opraviti v breznapetostnem stanju ali pa bi bilo to zelo drago.

Izvajanje dela v skladu z DPN nam omogoča »nič nezgod« pri vzdrževanju električnih inštalacij. Namreč v svetu ni zabeležene nezgode pri delu v skladu z  »DPN«, kar je žal vsakodnevni problem pri delu v breznapetostnem stanju.

Zaradi fizioloških učinkov električne energije na človeka pa se smemo dela pod napetostjo lotiti samo in izključno s polnim razumevanjem, znanjem, usposobljenostjo in odgovornostjo ter z uporabo preverjene metode izvajanja DPN in osebne varovalne opreme (OVO) oz. orodja in opreme.

Namen strokovnega seminarja:

 • hitra seznanitev z možnostjo dela pod napetostjo in s pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se delo sme opravljati;
 • uvodna priprava podjetja na pričetek uvajanja sistema za delo pod napetostjo;
 • seznanitev s praktičnimi izkušnjami v svetu in Sloveniji pri izvajanju dela pod napetostjo;
 • seznanitev s posebnostmi področja za vodstvene kadre, ki v delo pod napetostjo niso neposredno vključeni;
 • ocena tveganja v specifičnih primerih izvajanja vzdrževalnih delih (npr. poplave);
 • seznanitev s postopkom spremembe predpisa, ki ureja varnost in zdravje pri delu pred nevarnostjo električnega toka (energije).

Vabljeni:

 • vzdrževalci oz. vzdrževalne službe,
 • izvajalci električnih inštalacij,
 • inženirji varnosti pri delu,
 • direktorji in vodje obratov,
 • odgovorni v proizvodnih podjetjih, v procesni industriji, bolnišnicah, bankah, zaporih…
 • podjetja za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije in
 • drugi, ki jih to strokovno področje zanima.

DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti

TERMIN: 20. 11. 2023 (od 13:00 do 17:00)

 • Kaj je delo pod napetostjo,
 • Kje je delo pod napetostjo možno uporabiti,
 • Kdaj in zakaj ga je smotrno uporabiti, ter kakšni so potrebni pogoji in postopki za vpeljavo dela pod napetostjo v podjetje.
 • Temeljni standard o delu pod napetostjo SIST EN 50110-1:2007 in druga strokovna podlaga za opravljanje dela pod napetostjo,
 • Zakonski okviri in zahteve predpisov – pravilnikov za opravljanje dela pod napetostjo v Sloveniji in sistem usposanjanja izvajalcev,
 • Fiziološki učinki električnega toka,
 • Uvajanje dela pod napetostjo v podjetju,
 • Praktični primeri uporabe v okoljih, kjer se delo pod napetostjo že nekaj let izvaja.

dr. Viktor Lovrenčič, univ. dipl. inž. el.

je tehnični direktor v C&G d.o.o. Ljubljana. Aktiven je več kot 35 let na področju elektroenergetike. Sodeluje v procesu usposabljanja upravljavcev energetskih naprav. Zadnjih deset let se aktivno ukvarja s pripravo, vodenjem in promocijo programov in projektov s področja dela pod napetostjo (DPN) v slovenskem elektrotehniškem strokovnem okolju. Je član IZS in Zbornice VZD, CIGRE-CIRED, pariške CIGRE in član SC B2, predsednik Programskega sveta Konzorcija DPN in SIST TC/DPN. Bil je pobudnik priprave in sprejema programa usposabljanja za DPN na NN in SN ter aktiven predavatelj prvim generacijam elektromonterjev in inženirjev v slovenskih podjetjih, ki so se odzvali na poziv za postopno uvajanje DPN na NN in SN. Vsa leta je aktiven na področju varstva okolja v elektrogospodarstvu in industriji (npr. uničenje PCB odpadkov) ter varnosti in zdravja pri delu električarjev. Predavatelj je na Višji strokovni šoli ICES in ERUDIO smeri elektroenergetika in strojništvo. Je avtor in soavtor več kot sto člankov na področju elektroenergetike vključujoč upravljanje in vzdrževanje električnih postrojev ter v zadnjem času še posebej skrbi za znanstvene in strokovne zapise s področja dela pon napetostjo doma in v svetu.

Več o predavatelju si priberite v intervjuju, ki je bil objavljen v Elektrotehniški reviji.

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725, odprt pri N Banki d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za pravne osebe oz. 40 % popust za fizične osebe, za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Naročniki Elektrotehniške revije:
20 % popust za strokovna izobraževanja. Postanite naročnik tukaj.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.