Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

KREDITNE TOČKE IZS

DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi

Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)

14. 10. 2024 - 12:00 - 17:00

208,00€

Termin

Datum:
14. 10. 2024
Trajanje:
12:00 - 17:00
Cena (bez DDV):
208,00€
Event Kategorije:
, , ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

V skladu z 10. členom Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, boste po dogovoru z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, udeleženci prejeli 8 kreditnih točk.

V distribuciji, prenosu in proizvodnji električne energije si danes ni več mogoče prestavljati uspešne rekonstrukcije brez metode DPN.

Tudi zaradi ekonomskih razlogov se je za metodo DPN odločilo že mnogo podjetij in institucij v panogah, kjer je neprekinjeno napajanje bistvenega pomena, kot npr.: proizvodni sistemi, procesna industrija, bolnišnice ter sorodne ustanove, banke, prometna in komunalna infrastruktura (javna razsvetljava, signalizacija, tuneli, letališča).

K temu je potrebno dodati tudi vzdrževanje vse večjega števila sončnih elektrarn in hranilnikov električne energije (baterij) ter električnih vozil, ki zaradi specifičnih zahtev obratovanja nujno zahtevajo uporabo metode DPN.

Metoda DPN znižuje število načrtovanih in nenačrtovanih izklopov ter omogoča varna specialna vzdrževanja, ki jih praktično ne bi bilo mogoče opraviti v breznapetostnem stanju ali pa bi bilo to zelo drago.

Izvajanje dela v skladu z metodo DPN nam omogoča »nič nezgod« pri vzdrževanju električnih inštalacij. Namreč v svetu ni zabeležene nezgode pri delu v skladu z metodo DPN, kar je žal vsakodnevni problem pri delu v breznapetostnem stanju.

Zaradi fizioloških učinkov električne energije na človeka pa se smemo dela pod napetostjo lotiti samo in izključno s polnim razumevanjem, znanjem, usposobljenostjo in odgovornostjo ter z uporabo preverjene metode izvajanja DPN in osebne varovalne opreme (OVO) oz. orodja in opreme.

Namen strokovnega seminarja:

 • seznanitev z možnostjo dela pod napetostjo in s pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se delo sme opravljati,
 • priprava podjetja na pričetek uvajanja sistema za delo pod napetostjo,
 • seznanitev s praktičnimi izkušnjami v svetu in Sloveniji pri izvajanju dela pod napetostjo,
 • predstavitev vzdrževanja sončnih elektrarn, hranilnikov električne energije in električnih vozil,
 • seznanitev s posebnostmi področja za vodstvene kadre, ki v delo pod napetostjo niso neposredno vključeni,
 • ocena tveganja v specifičnih primerih izvajanja vzdrževalnih delih (npr. poplave),
 • seznanitev s postopkom spremembe predpisa, ki ureja varnost in zdravje pri delu pred nevarnostjo električnega toka (energije).

Vabljeni:

 • vzdrževalci električnih inštalacij in naprav oz. vzdrževalne službe,
 • izvajalci električnih inštalacij,
 • vzdrževalci in upravljalci sončnih elektrarn in hranilnikov električne energije,
 • vzdrževalci (serviserji) električnih vozil,
 • odgovorne strokovne osebe v proizvodnih podjetjih, komunalni in prometni infrastrukturi, bolnišnicah, bankah, zaporih, upravniki poslovnih objektov, …
 • direktorji in vodje obratov,
 • odgovorne strokovne osebe v podjetjih za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije in
 • drugi, ki jih to strokovno področje zanima.

DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti

TERMIN: 14. 10. 2024 (od 12:00 do 17:00)

 • Kaj je delo pod napetostjo (DPN)
 • Kje vse je delo pod napetostjo možno uporabiti
  Npr.: industrija, prometna in komunalna infrastruktura, upravne stavbe, bolnišnice, banke, prenos in distribucija elek. energije, sončne elektrarne, hranilniki električne energije, električna vozila in infrastruktura za le-te, …
 • Kdaj in zakaj je metodo DPN smotrno uporabiti, ter kakšni so potrebni pogoji in postopki za vpeljavo dela pod napetostjo v podjetje oz. organizacijo
 • Temeljni standard o delu pod napetostjo SIST EN 50110-1:2013 in druga strokovna podlaga za opravljanje dela pod napetostjo
 • Standardi pri vzdrževanju električnih vozil
 • Zakonski okviri in zahteve predpisov – pravilnikov za opravljanje dela pod napetostjo v Sloveniji in sistem usposabljanja izvajalcev
 • Fiziološki učinki električnega toka
 • Uvajanje dela pod napetostjo (DPN) v podjetju oz. organizaciji
 • Praktični primeri uporabe v okoljih, kjer se delo pod napetostjo že nekaj let izvaja

dr. Viktor Lovrenčič, univ. dipl. inž. el.

je svetovalec uprave v C&G d.o.o. Ljubljana. Aktiven je več kot 40 let na področju elektroenergetike. Sodeluje v procesu usposabljanja upravljavcev energetskih naprav. Zadnjih petnajst let se aktivno ukvarja s pripravo, vodenjem in promocijo programov in projektov s področja dela pod napetostjo (DPN) v slovenskem elektrotehniškem strokovnem okolju. Je član IZS in Zbornice VZD, CIGRE-CIRED, pariške CIGRE, predsednik Programskega sveta Konzorcija DPN in SIST TC/DPN. Bil je pobudnik priprave in sprejema programa usposabljanja za DPN na NN in SN ter aktiven predavatelj prvim generacijam elektromonterjev in inženirjev v slovenskih podjetjih, ki so se odzvali na poziv za postopno uvajanje DPN na NN in SN. Vsa leta je aktiven na področju varstva okolja v elektrogospodarstvu in industriji (npr. uničenje PCB in SF6 odpadkov) ter varnosti in zdravja pri delu električarjev. Predavatelj je na Višji strokovni šoli ICES in ERUDIO smeri elektroenergetika in strojništvo. Je avtor in soavtor več kot dvesto člankov na področju elektroenergetike vključujoč upravljanje in vzdrževanje električnih postrojev ter v zadnjem času še posebej skrbi za znanstvene in strokovne zapise s področja dela pod napetostjo doma in v svetu.

Več o predavatelju si priberite v intervjuju, ki je bil objavljen v Elektrotehniški reviji.

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Naročniki Elektrotehniške revije:
20 % popust za strokovna izobraževanja. Postanite naročnik tukaj.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.