Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

Celovito obvladovanje tveganj I Zagotavljanje skladnosti s standardom ISO 45001

Metode in načini prepoznavanja, definiranja in kvalificiranja dejavnikov tveganja | Implementacija v procese

21. 3. 2024 - 9:00 - 14:30

208€

Termin

Datum:
21. 3. 2024
Trajanje:
9:00 - 14:30
Cena (bez DDV):
208€
Event Kategorije:
,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

Spremembe so naša stalnica. Podjetja oz. organizacije pa danes delujejo v okolju polnem različnih tveganj. Pravočasno prepoznavanje tveganj v delovnem procesu in celovito obvladovanje le-teh pa omogoča bolj stabilno poslovanje.

Na izobraževanju se boste naučili:

 • s pomočjo enostavnih tehnik prepoznati in identificirati tveganja,
 • prepoznati priložnosti za dvig varnosti in zdravja v delovnih procesih,
 • povezati prepoznana tveganja in priložnosti z Oceno tveganja delovnih mest s procesi v podjetju ter z zahtevami standarda ISO 45001,
 • prepoznavati in klasifikacirati dejavnike ogrožanja (kritičnih virov, motenj, tveganj) na delovnem mestu oziroma v delovnem okolju,
 • pravilnega, smiselnega in uporabnega ocenjevanja tveganj in priložnosti ter sledenja in ukrepanja ob nastanku ali ugotovitvi le tega,
 • motiviranja zaposlenih za aktivno vključevanje pri prepoznavanju in obvladovanju tveganj ter priložnosti za izboljšave delovnih procesov v delovnem okolju.

Vabljeni:

 • pooblaščenci in strokovni delavci na področja varnosti in zdravja pri delu,
 • zaposleni, ki se srečujete s problemom pravilnega definiranja in prepoznave tveganj v posameznem delovnem procesu,
 • notranji presojevalci ISO 45001,
 • odgovorne osebe za izvajanje aktivnosti s področij ISO standardov v podjetju oz. organizaciji,
 • vodje delovnih procesov,
 • osebe odgovorne za izvajanje politike obvladovanja tveganj varnosti in zdravja pri delu,
 • vsi, ki se soočate z obvladovanjem sprememb v nepredvidljivih razmerah,
 • vsi, ki želite nadgraditi svoje znanje na tem področju.

Celovito obvladovanje tveganj I Zagotavljanje skladnosti s standardom ISO 45001

TERMIN: 21. 3. 2024 (od 9:00 do 14:30)

Metode in načini prepoznavanja, definiranja in klasifikacije dejavnikov tveganja v delovnem procesu – model preprečevanja poškodb v 5 minutah in podrobnejši celostni pregled stanja varnosti in zdravja pri delu po posameznih področjih

Metode in načini prepoznavanja priložnosti varnosti in zdravja pri delu ter njihova implementacija v procese podjetja

Vzpostavitev uporabnega / praktičnega sistema vodenja dejavnikov tveganja in priložnosti varnosti in zdravja pri delu po posameznih delovnih procesih

 • katalog groženj, motenj, tveganj
 • priprava uporabne ocene tveganja delovnih mest

Postopki preventivnega delovanja in povečevanja odpornosti na večje neskladnosti ter načini ravnanja v nepredvidljivih razmerah

Aktivnosti ugotavljanja in ukrepanja, načini dokumentiranja in metode spremljanja dejavnikov tveganj in dokazov varnosti in zdravja pri delu

Komuniciranje in obveščanje deležnikov (notranjih, zunanjih) v povezavi z morebitnimi nezgodami

Priprava akcijskih načrtov izvajanja sprememb oziroma odprave motenj in dejavnikov tveganja ter implementiranje v procese

Povezava zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu, standarda ISO 45001 ter praktičnih metod zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu

Koristi za udeležence | podjetja oz. organizacije:

 • skladnost z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter ostalih podzakonskih aktov, vezanih na varnost in zdravje pri delu ter standarda ISO 45001
 • ideje in triki za motivirano prepoznavanje dejavnikov tveganj ter priložnosti in ugotavljanje neskladnosti in izboljšav
 • zmanjšanje poškodb pri delu in bolniških odsotnosti
 • zmanjšanje tveganj zastoja proizvodnje zaradi okvar delovnih strojev ter minimizacijo kakovostnih napak
 • povečanje hitrosti dela in s tem skrajšanje dobavnih rokov,
 • možnost uvedbe funkcionalne in fizične povezanosti med procesi,
 • boljša podoba in prepoznavnost podjetja

Sandra Avsec

Mag. Sandra Avsec,

je vsakodnevno povezana s tveganji in izzivi v podjetju. V mednarodnem podjetju avtomobilske industrije pokriva področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in okolja. Uspešno je izpeljala implementacijo standarda ISO 45001:2018 v podjetju ter pomagala pri implementaciji številnim podjetjem v Sloveniji in EU. Sodeluje z različnimi društvi in organizacijami s področja upravljanja z varnostjo in zdravjem povezanimi tveganji ter procesnimi tveganji v podjetjih. Magistrirala je s področja kriznega managementa in tveganj v podjetjih.

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.