Additional menu

TEMPLATE

Sodobni pristopi k dvigu inovativnosti in spodbujanje sodelavcev Inovativno timsko delovanje je lahko največja konkurenčna prednost. Uspešni voditelji moderne dobe gradijo svoj uspeh na inovativnosti in timskem delovanju. Znajo spodbujati zavzetost in sodelovanje, ki je temelj uspeha v dinamičnem poslovnem okolju.Ključni dejavniki uspešnega timskega delovanja so:razvoj inovativnostiučinkovito obvladovanje spremembhitro razreševanje konfliktov in problemovustrezno vodenje timasodelovanje […]


Prijavite se
208€

NOVO
Napredno vodenje in motiviranje sodelavcev generacije Y

Kaj se zgodi, ko zaposlimo predstavnike generacije Y?

Kmalu opazimo, da so drugačni kot generacije pred njimi. Drugačen imajo pogled na svet, njihove vrednote so drugačne predvsem pa imajo drugačna pričakovanja.

Kako jih lahko učinkovito angažiramo ter umestimo v delovni kolektiv?

Kakšne pristope in metode vodenja delujejo?

Tradicionalne preverjeno ne.


Prijavite se
208€

Coaching

Izkoristite edinstven BTI pristop za razvoj vaših potencialov in darov!​

Izkoristite edinstven BTI pristop za razvoj vaših potencialov in darov!Okolica zunaj nas je kot ogledalo, ki nam kaže kje smo v našem poslovnem in osebnem življenju. To stanje je posledica sprejemanja odločitev, ki smo jih sprejemali v preteklosti. Definicija norosti v življenju je, da počnemo ene in iste stvari, ki smo jih počeli do sedaj, sprejemamo ene in iste odločitve, pričakujemo pa, da bomo imeli drugačne rezultate. Ene in iste stvari počnemo zaradi miselnega in čustvenega vzorca, ki se ga navzamemo že od otroštva in v nadaljevanju, od družbe v kateri se gibljemo.


Prijavite se

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTA
Agilni coaching program za (projektne) managerje [Izobraževanje po meri]

Postanite agilni vodja, ki svojo uspešno ekipo vodi z uporabo modernih veščin coachinga​

Postanite agilni vodja, ki svojo uspešno ekipo vodi z uporabo modernih veščin coachingaTri tipične pasti v katere se ujame (projektni) manager:prevelika vpletenost v izvajanje operativnih nalog in posledično preobremenitev vodje in celotne ekipepretirana kontrola nad izvajanjem nalog in posledično odvisnost celotne ekipe od vodje in njegovih odločitevprevelika usmerjenost v izvajanje nalog namesto fokusa na rezultat in posledično opravljanje napačnih aktivnosti


Prijavite se
1280€

NOVO
Odličnost poslovnih rezultatov navkljub drugačnim pogledom [Izobraževanje po meri]

Različnost je dobrodošla, saj različni pogledi omogočajo razvoj celotnega tima!​

Praktično izobraževanje je namenjeno zaključenim skupinam v okviru naše ponudbe "Izobraževanje po meri".

Imate izzive, ko zaradi različnih pogledov ne morete poenotiti tima v organizaciji. Ali vsakdo vleče na svojo stran in ne zna prisluhniti drugi strani in njihovim argumentum. To se dogaja zaradi nepoenotenih stvari in razumevanj.


Prijavite se
1280€

Izvajanje meritev varnosti električne opreme strojev in naprav

Zakonodaja in novi standardi narekujejo nove pristope k izvajanju preverjanja varnosti električne opreme strojev in naprav ter električnih orodij.​

Preverjanje varnosti električne opreme strojev je postopek, ki ga med drugim obravnava Smernica TSG-N-002:2013 v točki 0.2.1.18, kjer navaja kot referenčni dokument »Pravilnik o varnosti strojev« (Uradni list RS, št. 75/08, 66/10 in 74/11). Med referenčnimi standardi je v omenjeni smernici v točki 0.2.2.10 naveden ključni dokument, ki obravnava osnovno varnost električne opreme strojev, to je standard SIST EN 60204-1:2006. V letu 2016 je bila pri IEC sprejeta nova verzija standarda. Torej SIST IEC 60204:2016 navaja kot standard kar precej novih dognanj pri električni opremi strojev.


Prijavite se
188€

Prepoznavanje govorice telesa − naša prednost in uspeh!

Osvojite znanje, kako s pravilnim opazovanjem prepoznati sogovornikovo osebnost!​

Poznavanje sporočil govorice telesa boste lahko unovčili tako na delovnem mestu kot tudi v osebnem življenju.

Posamični znaki govorice telesa so živi in spreminjajoči elementi, ki jih moramo poznati, da bi jih lahko povezovali v celoto, ki nam bo predstavila osebnost posameznika. Govorica telesa je sestavljena iz vrste znakov, te pa boste na delavnici razdelili in obravnavali v petih širših kategorijah. Največji uspeh v opazovanju boste dosegli, ko boste dodobra proučili lastno govorico telesa.


Prijavite se
208€

PRENOVLJENO
Odlična PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA in reševanje konfliktov

Osvojite tehnike in veščine komuniciranja, pozitivne motivacije, obvladovanja čustev in transformacije negativnega stresa v pozitivni aktivni stres​

Ko se zavedamo dejstva, da smo si ljudje med seboj različni, si odpiramo možnost za transformacijo številnih kompetenc. Prav te posamezniku omogočajo boljšo komunikacijsko pot, kakovostno obvladovanje čustev, kot tudi transformacijo negativnega distresa v pozitivni austres.


Prijavite se
208€

ROBOTIZACIJA v proizvodnji – zakaj in kako?

Vidiki gospodarnosti, učinkovitosti, fleksibilnosti in kakovosti.​

V okviru te praktične delavnice se boste seznanili z vidiki gospodarne in učinkovite vpeljave robotizacije v proizvodne procese. Obravnavali bomo tehnološko tehnične predpostavke vpeljave in ocenili ekonomski potencial robotizacije.


Prijavite se
208€

KREDITNE TOČKE IZS
Pametne POLNILNE POSTAJE za ELEKTRIČNA VOZILA – načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje

Vse o postavitvi in varnem delovanju pametnih polnilnih postaj, ki jih sofinancira tudi država​

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Na strokovnem seminarju vam bodo naši predavatelji, strokovnjaki na posameznih področjih, pomagali s konkretnimi nasveti, da bo vaš uspeh pri pridobitvi nepovratnih sredstev na objavljenih razpisih Eko sklada in Ministrstva za infrastrukturo zagotovljen.


Prijavite se
199,80€

JAVNO NAROČANJE za ponudnike – praktični nasveti

Trg javnih naročil predstavlja ogromen potencial za zasebni sektor in ustvarja številne poslovne priložnosti.​

Naj vam 24 ur, 1440 minut ali 86.400 sekund na dan prinese lastno izpolnitev tako na poslovnem, kot tudi na osebnem področju.

"Zapravljati svoj čas pomeni zapravljati svoje življenje, obvladovati svoj čas, pa pomeni obvladovati svoje življenje." (Alan Lakein)

Imate občutek, da življenje hiti mimo vas?
Se počutite prazno in neizpolnjeno kljub doseženim ciljem?
Vsak dan delate do onemoglosti a nikakor ne pridete do konca?
Zaradi številnih obveznosti ne najdete časa zase?


Prijavite se
208€

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTA
Učinkovita kombinacija agilnih in »klasičnih« metod projektnega managementa

Preizkušeno v dinamičnem in razvijajočem se poslovnem okolju za ustvarjanje dodane vrednosti

Ekonomika je od ideje do zaključka projekta eden izmed ključnih elementov uspešnosti, vključno z učinkovitim obvladovanjem sprememb in tveganj pri vodenju projektov. Prav tako pa je pomembno znati tudi oceniti, kako se odločiti za projekt na osnovi predvidenih donosov projekta.


Prijavite se
218,00€

NOVO
Recite STOP stresu!

Osvojite učinkovite tehnike za vsakodnevno zadovoljstvo na delovnem mestu in za protistresno preventivo

Stres in zaskrbljenost sta vse pogostejša pojava v današnjem svetu, odzivanje na njiju pa se iz različnih razlogov razlikuje pri vsakem izmed nas.Odlična protistresna preventiva je razvoj osebne agilnosti, saj posameznik hitro prepozna svoja destruktivna vedenja, ki povzročajo težave in stres na delovnem mestu. Ljudje vse prevečkrat ponavljamo iste napake čeprav tega na želimo. Z […]


Prijavite se
198,00€

NOVO
Vrline za uspešnega vodjo

Upravljati ali Voditi? Izzivi današnjega časa in okolja. Vzemi Najboljše z Vzhoda in Zahoda!

»Dan, ko te sodelavci nehajo obveščati o svojih problemih je dan, ko si jih nehal voditi! Pomeni, da so izgubili zaupanje vate ali pa si mislijo, da ti je vseeno.« Colin Powell

Vas skrbi kaj bo jutri ali kaj bo naslednje leto?

Je vzdušje v vašem timu pozitivno ali usmerjeno le v produktivnost?

Zaupate sodelavcem ali jih kontrolirate?

Menedžer potrebuje red in disciplino. Vodja želi vzpostaviti pozitivno in sodelujoče vzdušje. S čim lahko torej dosežemo, da bi zaposleni dajali nove ideje, bili inovativni, kreativni, motivirani in bi z veseljem sledili cilju projekta oz. podjetja?


Prijavite se
208€