Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

 • To izobraževanje je že bilo izvedeno.

JAVNO NAROČANJE za ponudnike – praktični nasveti

Trg javnih naročil predstavlja ogromen potencial za zasebni sektor in ustvarja številne poslovne priložnosti.​

23. 2. 2021 - 9:00 - 15:30

208€

Termin

Datum:
23. 2. 2021
Trajanje:
9:00 - 15:30
Cena (bez DDV):
208€
Event Kategorije:
, , ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

Statistični podatki kažejo, da znaša obseg javnih naročil že preko 10 % BDP in še vedno raste. Od tega je kar četrtina, upoštevajoč skupne pogodbene vrednosti, takšnih, ki niso bili javno objavljeni. Postopke javnih naročil izvaja preko 2000 slovenskih javnih naročnikov.

 

Trg javnih naročil predstavlja ogromen potencial za zasebni sektor in ustvarja številne poslovne priložnosti. Vendar pa zahteve za vstop na trg javnih naročil za potencialne ponudnike pogosto predstavljajo velik izziv zaradi pomanjkanja izkušenj, strokovnega znanja in časa.

 

Namen te praktične delavnice je na konkretnih primerih predstaviti, kako naročniki izvajajo postopke javnega naročanja (tj.: »Kaj naročnike žulji?«) in trike, ki jih mora poznati vsak ponudnik. Učenje na lastnih napakah na trgu javnih naročil ne pomeni zgolj izgubljenega posla, pač pa zamujene številne priložnosti. Poleg tega lahko morebitne napake v ponudbeni fazi predstavljajo tudi kršitve z dolgotrajnimi posledicami.

 

Na praktični delavnici bosta izkušeni strokovnjakinji na področju javnih naročil razkrili praktične nasvete za:

 • pripravo dopustne ponudbe,
 • izognitev pastem javnega naročanja in
 • rokovanje z javnimi pogodbami.

 

Vabljeni:

 • vsi, ki imate željo vstopiti na trg javnih naročil, a ne veste kje in kako začeti,
 • vsi, ki imate idejo, kako izboljšati storitve javnega sektorja ali mu ponuditi boljše,
 • vsi zadolženi za spremljanje javnih naročil, pripravo in oddajo ponudb v postopkih javnega naročanja,
 • vsi, katerih ponudba je že bila (neutemeljeno) zavrnjena ter
 • vsi, ki vas zanimajo trendi (elektronskega) javnega naročanja ali želite zgolj obnoviti znanje s področja javno-naročniške zakonodaje.

 

Predavateljici bosta na delavnici združili svoje teoretično znanje z bogatimi praktičnimi izkušnjami. Z uporabo interaktivnih metod bosta na praktičnih primerih predstavili potek postopka oddaje javnega naročila od njegove uvedbe do izvedbe. Posebna pozornost bo namenjena vprašanjem izkazovanja izpolnjevanja pogojev (obvezni in fakultativni pogoji, dokazila, ESPD obrazec), oddaji skupne ponudbe in nastopanju s podizvajalci, uveljavljanju pravnega varstva in dopustnosti spreminjanja »javnih« pogodb.

 

Ta delavnica je primerna za začetnike in izkušene ponudnike, ki potrebujejo koristne nasvete. Slednji lahko konkretna vprašanja ali druge aktualne teme, o katerih želijo razpravljati, sporočijo predavateljicam že ob prijavi na delavnico.

JAVNO NAROČANJE za ponudnike - praktični nasveti

TERMIN: 9. 4. 2020 (od 9:00 do 15:30)

Uvod v postopke javnega naročanja:

 • izvedba postopka oddaje javnega naročila na kratko
 • kakšno sporočilno vrednost imajo posamezne vrste postopkov
 • primerjava najpogosteje uporabljenih tehnik naročanja (OS vs. DNS)
 • trendi: elektronsko JN (od formalnosti k digital by default)

Oddaja ponudbe s partnerji in podizvajalci:

 • nominacija podizvajalcev v ponudbi in posledice
 • pravna podlaga za sklicevanje na kapacitete tretjih oseb
 • oddaja skupne, partnerske ponudbe in izvajanje partnerske pogodbe

Ugotavljanje sposobnosti in aktualna praksa DKOM:

 • kaj in kateri so razlogi za izključitev ter pogoji za sodelovanje,
 • vrste, vsebina in ustreznost dokazil
 • dopustno dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudbene dokumentacije
 • najpogostejše napake naročnika pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročil in kako le-te izkoristiti sebi v prid

Revizijski zahtevki:

 • aktivna legitimacija, roki, takse
 • pravica do vpogleda
 • oblikovanje zahtevka za revizijo

Izvajanje pogodbe o javnem naročilu:

 • vrste finančnih zavarovanj in obveznosti iz tega naslova
 • dopustne spremembe pogodbe in kako jih doseči
 • možnosti predčasnega prenehanja pogodbe
 • sankcije za kršitve pogodbenih obveznosti


Nina Pekolj, univ. dipl. prav.

je z odliko diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi je pričela z delom v občinski upravi, kjer je kot pravnica v pisarni župana sodelovala pri raznolikih projektih in pridobila bogate izkušnje s področja lokalne samouprave ter delovanja javne uprave. Leto kasneje se je pridružila Inštitutu za javno zasebno partnerstvo (IJZP), kjer je pridobila številne praktične izkušnje z izvajanjem postopkov oddaje javnih naročil in sklenitve javno-zasebnih partnerstev. Izzivi, s katerimi se sooča pri praktičnem delu so njena motivacija za raziskovalno delo in prenos teoretičnih znanj v prakso.

V okviru raziskovalnega dela predavateljica objavlja strokovne članke in se aktivno udeležuje konferenc in seminarjev s področja javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev tako doma kot v tujini. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo nastopa kot izvajalka seminarjev in izobraževanj na temo javnih naročil, prav tako pa sodeluje kot predavateljica na dodatni kvalifikaciji Strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva, ki jih izvaja Uradni list Republike Slovenije.

V zadnjem obdobju se Nina Pekolj intenzivno ukvarja s področjem digitalne transformacije javnega naročanja in spodbujanja inovativnosti v postopkih javnega naročanja. Trenutno sodeluje pri pripravi poročila o implementaciji Splošne uredbe o varstvu podatkov v nacionalno zakonodajo za Mednarodno združenje za evropsko pravo (FIDE), saj slednja odpira številna vprašanja tudi na področju uvajanja tehnološko naprednih rešitev ter pametnih mest skozi javno-zasebna partnerstva, s čimer se dodatno ukvarja kot soustanoviteljica Agencije za pravo varstva podatkov.

 

Lara Valjavec, dipl. prav. (UN)

je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer trenutno zaključuje magistrski študij. Izkušnje s področja javnega naročanja je pridobila z delom na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo, znanje pa izpopolnjuje s številnimi izobraževanji doma in v tujini. V okviru inštituta dnevno svetuje naročnikom, kot tudi ponudnikom, zato dobro pozna težave in ovire, s katerimi se ti v postopkih oddaje javnih naročil vsakodnevno soočajo.

Kotizacija

208,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.