Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

 • To izobraževanje je že bilo izvedeno.

ROBOTIZACIJA v proizvodnji – zakaj in kako?

Vidiki gospodarnosti, učinkovitosti, fleksibilnosti in kakovosti.​

1. 1. 2020 - 9:00 - 1. 1. 2021 - 15:30

208€

Termin

Začetek:
1. 1. 2020 - 9:00
Zaključek:
1. 1. 2021 - 15:30
Cena (bez DDV):
208€
Event Kategorija:

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

Za naročnike Elektrotehniške revije – 20 % popust!
Postanite naročnik tukaj.

Naraščajoča konkurenca, visoke zahteve glede kakovosti ter istočasna racionalizacija in  povečanje fleksibilnosti proizvodnje narekujejo potrebo po smiselni in učinkoviti uvedbi robotizacije:

 • Racionalizacija proizvodnje in povečanje kakovosti z uvedbo robotizacije
 • Ekonomski vidiki robotizacije
 • Koraki od ideje do realizacije robotizacije
 • Na kaj vse vpliva robotizacija

V okviru te praktične delavnice se boste seznanili z vidiki gospodarne in učinkovite vpeljave robotizacije v proizvodne procese. Obravnavali bomo tehnološko tehnične predpostavke vpeljave in ocenili ekonomski potencial robotizacije.

Primarni cilj uvedbe robotizacije je najpogosteje racionalizacija proizvodnje, temu pa takoj sledi izboljšanje kakovosti izdelkov. So pa tu še drugi pozitivni učinki. V zadnjem času je vse bolj pomembno zagotavljanje proizvodnje na domači lokaciji z uvedbo učinkovitih proizvodnih sistemov z visoko stopnjo hitre prilagodljivosti. Prilagodljivost je ena od glavnih karakteristik robotov. Pri tem sam robot ne predstavlja večjega problema pri vpeljavi in nadaljnji prilagoditvi. V kolikor gre za rutinsko robotsko aplikacijo se uporabniki največkrat obrnejo na specializirana podjetja, ki s pridobljenimi izkušnjami in rutino zagotavljajo uspešno vpeljavo robotizacije.

Na osnovi poročil iz prakse je jasno razvidno, da se robotizacija vse bolj širi na nova področja, glavni nosilci rasti pa so izkušeni uporabniki robotov. Na splošno velja, da ključ uspešne racionalizacije s pomočjo robotizacije leži v periferiji (prijemala, orodja, vpenjalne naprave, razne tehnološke naprave in priprave, senzorika, varnostni elementi, itd), v oblikovanju izdelka (robotizaciji prilagojena konstrukcija) in v samem procesu (tehnologija, kakovost in logistika). Zato se inženiring in vpeljava robotskih aplikacij že v 2/3 primerov izvajata samostojno v lastnem podjetju, kjer je vse navedene ključne postavke možno najbolj podrobno zajeti in ustrezno ciljno upoštevati. V takem primeru je odločilnega pomena obvladovanje vrhunskega interdisciplinarnega znanja, inovativnost in izkušnje vseh sodelujočih v projektu robotizacije. Za dosego odločilne dodane vrednosti in odličnosti pa so potrebna dodatna znanja, ki jih lahko pridobimo v ustreznih domačih ali tujih raziskovalno razvojnih institucijah.

Pozitivna praksa kaže, da so pogosto prav roboti tisti elementi nekega procesa, ki omogočajo zahtevano konstantno preciznost izvajanja zahtevane naloge skladno s standardi po sprejemljivi ceni v okviru globalne ekonomije. Tako lahko ugotovimo, da industrijski roboti postajajo ključne komponente avtomatizirane proizvodnje ne samo v avtomobilski industriji in pri njenih dobaviteljih temveč tudi na ostalih področjih vseh vrst in velikosti podjetij.

Da bo delavnica pridobila na atraktivnosti in koristnosti, vabimo vse udeležence, da pripravijo svoje lastne primere. Tako boste udeleženci na delavnici skupaj s predavateljem našli najbolj ustrezne rešitve problemov robotizacije, ki jih imate v konkretni praksi.

Vabljeni:

 • vodje proizvodnje, konstrukterji izdelkov in proizvodnih sistemov,
 • odgovorni za proizvodni proces, avtomatizacijo in robotizacijo v podjetju,
 • vsi, ki želijo ekonomsko in tehnično preveriti vpeljavo robotizacije in s tem izboljšati učinkovitost (produktivnost, stroški, trajnost, konkurenčnost, racionalizacija) in kakovost procesa v proizvodnem podjetju, ter
 • vsi, ki jih to področje zanima.

Teoretični del:

 • Kako pristopiti k projektu robotizacije
 • Komponente in izgradnja robotske celice
 • Tehnični okvirji za vpeljavo robotov z ozirom na delovne in varnostne predpise
 • Pregled načinov in možnosti programiranja (on-line, off-line)
 • Različni tipi robotov in njihova uporaba (samostojni, kooperativni)
 • Neodvisna in nevtralna obravnava vpeljave robotov na različna aplikativna področja (področja prilagojena potrebam udeležencev delavnice)
 • Stopnja fleksibilnosti celice (fiksna, jigless, rekonfigurabilna, samo-prilagodljiva)
 • Ocena ekonomske učinkovitosti na osnovi primerov iz prakse

 

Praktični del (delo na konkretnih aplikacijah):

 • Formuliranje spiska zahtev za uvedbo robotizacije
 • Izbira in preučitev preliminarnega koncepta robotizacije z izbiro komponent
 • Oblikovanje okvirnega koncepta za specifični proizvodni primer (Layout)
 • Priprava grobe ocene ekonomske učinkovitosti koncepta


Doc. dr. Igor Kovač

se že več kot 20 let ukvarja s področji razvoja robotov, koordinatnih merilnih rok, robotsko podprte rekonfiguracije, konkurenčne trajnostne proizvodnje, integracije strojev in opreme v proizvodnjo ter robotizacije v gradbeništvu. Svojo kariero je začel na Institutu Jožef Stefan in na Univerzi v Mariboru v Sloveniji, nadaljeval pa v Avstriji na graški Tehnični Univerzi in na dunajski Tehnični Univerzi. Bil je nosilec predmetov industrijska robotika, proizvodna merilna tehnika, fleksibilna avtomatizacija in industrijska ter precizna proizvodnja. Je aktivni predavatelj na FH Joanneum v Gradcu in v Kapfenbergu, poučeval pa je tudi odrasle iz industrije na šolah Campus02 in WiFi v Gradcu v Avstriji ter na šoli Vites v Novem mestu. Praktične izkušnje je nabiral na evropskih raziskovalnih in mednarodnih industrijskih projektih strojne, avtomobilske, železniške in gradbene stroke. V obdobju dela na Tehnični Univerzi v Gradcu je sodeloval pri ustanovitvi kompetenčnega centra Virtual Vehicle (Kompetenzzentrum Das virtuelle Fahrzeug Forschungsgeselschaft mbH), kjer je znanstveno in organizacijsko vodil skupino raziskovalcev na področju »Virtual Manufacturing« s poudarkom na industrijskih projektih avtomatizacije in robotizacije v avtomobilski in železniški industriji. Sedaj je zaposlen na Institutu Jožef Stefan, na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko. Igor Kovač je na področju industrijske robotizacije mednarodno aktiven in priznan strokovnjak. Je avtor večih evropskih patentov, dobitnik 3. nagrade EUROP/EURON za prenos robotske tehnologije v prakso, udeleženec mednarodnih forumov ter avtor mnogih znanstvenih in strokovnih člankov ter referatov.

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici ter prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

Za naročnike Elektrotehniške revije ER ► 20 % popust!
Postanite naročnik tukaj.

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust,če se prijavite kot fizična oseba!

Naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 20 % popust. Postanite naročnik tukaj!

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.