Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

 • To izobraževanje je že bilo izvedeno.

Izvajanje meritev varnosti električne opreme strojev in naprav

Zakonodaja in novi standardi narekujejo nove pristope k izvajanju preverjanja varnosti električne opreme strojev in naprav ter električnih orodij.​

1. 1. 2020 - 9:00 - 1. 1. 2021 - 15:00

188€

Termin

Začetek:
1. 1. 2020 - 9:00
Zaključek:
1. 1. 2021 - 15:00
Cena (bez DDV):
188€
Event Kategorija:

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si
Za naročnike Elektrotehniške revije – 20 % popust!  

Postanite naročnik tukaj.

 V skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti pri delu, udeleženci prejmejo POTRDILO o udeležbi in 8 KREDITNIH TOČK.

Preverjanje varnosti električne opreme strojev je postopek, ki ga med drugim obravnava Smernica TSG-N-002:2013 v točki 0.2.1.18, kjer navaja kot referenčni dokument »Pravilnik o varnosti strojev« (Uradni list RS, št. 75/08, 66/10 in 74/11). Med referenčnimi standardi je v omenjeni smernici v točki 0.2.2.10 naveden ključni dokument, ki obravnava osnovno varnost električne opreme strojev, to je standard SIST EN 60204-1:2006. V letu 2016 je bila pri IEC sprejeta nova verzija standarda. Torej SIST IEC 60204:2016 navaja kot standard kar precej novih dognanj pri električni opremi strojev.

Slovenski standard SIST EN 60204-1:2016 v 18. točki obravnava splošne zahteve za preverjanje varnosti električne opreme strojev. Celotni dokaj obsežni standard je namenjen prvenstveno strojegradnji in iz njega povzemamo zahteve, ki predpisujejo pogoje za varno električno inštalacijo vseh strojev, ki nimajo »svojega« posebnega standarda.

Namen usposabljanja:

praktična usposobitev merilca, uporabnika, serviserja ter varnostnega inženirja za izvajanje osnovnih meritev varnosti na enofazni in trifazni opremi strojev in naprav ter na električnih orodjih kot tudi na klima napravah, ventilatorjih, dvigalih, šivalnih strojih, električnih strojih za delo na vrtu ipd.

Na usposabljanju bo prikazano praktično izvajanje meritev na simulatorju strojev. Simulirani stroj, priključen na realno enofazno omrežje preko varnostne vtičnice in stroj, stalno priključen na trifazno omrežje, bodo preverjani z najsodobnejšimi merilnimi inštrumenti z novim pristopom enostavnega rokovanja z inštrumenti, predvsem memoriranja in izpis izmerjenega.

Vabljeni: 

 • merilci električnih inštalacij, 
 • vsi, ki pri svojem delu uporabljate električna orodja (podjetniki, obrtniki, delovodje,..), 
 • varnostni inženirji in tehniki v industriji, gradbeništvu ter obratni inženirji in tehniki, 
 • pooblaščene organizacije za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, 
 • tehnični vodje odgovorni za varnost pri delu, 
 • vodje gradbišč,
 • proizvajalci, serviserji in prodajalci električnih strojev, naprav in orodij, 
 • vsi tisti, ki se pri svojem delu srečujete s problematiko varnosti električne opreme strojev in naprav ter električnih orodij. 

Splošne zahteve za izvajanje meritev varnosti električne opreme strojev in naprav:

 • zakonska podlaga s predstavitvijo zahtev iz standarda SIST EN 60204-1, ki predpisuje meritve na električni opremi strojev,
 • zakonska merila za meritve na strojih. 

Predstavitev, razlaga in praktični prikaz meritev s sprotnim izpolnjevanjem poročila o meritvah:

 • meritev padca napetosti na zaščitnem vodniku ob uporabi merilnika začetne upornosti in po direktni meritvi s predpisanim tokom,
 • problematika kompenzacije upornosti merilnih vezi za velike stroje,
 • meritev izolacijske upornosti in kritična opozorila merilcu,
 • meritev izolacijske trdnosti izolatorja in nevarnosti za merilca in merjenec,
 • meritev preostale napetosti na merjencu na dva načina, kriterij za izvedbo meritve. 

Varnost električne opreme ročnega orodja:

 • predstavitev standardov DIN VDE 0701/0702, ki predpisujeta parametre električne varnosti električnih ročnih orodij,
 • prikaz meritve.


STROKOVNI PRIROČNIK:

Vsem naročnikom Elektrotehniške revije za nakup knjige nudimo 15 % popust. Če še niste naročnik to lahko postanete tukaj.

Postanite naročnik tudi vi in tako boste deležni še dodatnih številnih ugodnosti pri nakupu strokovne literature (do 50 %) in udeležbe na usposabljanjih (20 %). Naročilnica >>>

Vsi stalni in novi naročniki Elektrotehniške revije prihranite tudi do 60 € pri vsaki prijavi na strokovno usposabljanje. Letna naročnina je 29,70 €.

Andrej Kos, inž.el.

je priznan strokovnjak in avtor številnih strokovnih člankov s področja električnih inštalacij, izkušen predavatelj na strokovnih delavnicah in seminarjih s področja elektrotehnike ter predsednik tehničnega odbora za visokonapetostne inštalacije, član tehničnega odbora za električne inštalacije in član odbora za merilno opremo za elektromagnetne veličine pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

 

Jurij Kos, univ.dipl.inž.el.

je vodja tehnične podpore prodaje pri Belmet MI d.o.o., Ljubljana.

Kotizacija

188,00 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 229,36 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!

Naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 20 % popust. Postanite naročnik tukaj!

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.