Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

NOVO

Planiranje in vodenje naročniške oz. maloserijske proizvodnje

Prilagodljivost in učinkovitost proizvodnega procesa | Vloga umetne inteligence

9. 5. 2024 - 9:00 - 15:30

238,00€

Termin

Datum:
9. 5. 2024
Trajanje:
9:00 - 15:30
Cena (bez DDV):
238,00€
Event Kategorije:
, ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

Podjetja z naročniško proizvodnjo oz. maloserijsko proizvodnjo se soočajo s specifičnimi izzivi, ki so posledica dinamičnega prihoda naročil v podjetje. Takšna proizvodna podjetja so posledično podvržena še več možnostim za neučinkovito proizvodnjo z nezaželenimi izgubami, zato so v takih okoljih še posebej pomembna znanja planiranja in vodenja proizvodnje na področjih terminiranja delovnih nalogov, upravljanja kapacitet in obvladovanja zalog vhodnega materiala v razmerah nestalnih dobavnih rokov in nestalne porabe.

Pri načrtovanju naročniške proizvodnje ima umetna inteligenca vedno pomembnejšo vlogo pri optimizaciji razpoložljivih kapacitet, zalog in terminskih planov. Z analizo zajetih podatkov in informacij v proizvodnji lahko sistemi umetne inteligence dinamično prilagajajo terminske plane, kar zmanjša čase nedelovanja proizvodnih kapacitet in poveča splošno produktivnost. Pri spremljanju zalog algoritmi umetne inteligence izkoriščajo napovedno analitiko za predvidevanje nihanj povpraševanja, kar omogoča boljše upravljanje zalog, znižane stroške vodenja in izboljšano izpolnjevanje naročil, kar na koncu prispeva k poenostavljenemu delovanju dobavne verige in večji dobičkonosnosti.

Udeleženci strokovnega izobraževanja boste pridobili znanja o globalnih trendih, tehnikah in metodah planiranja in vodenja naročniške oz. maloserijske proizvodnje in sicer na področju terminiranja, upravljanja kapacitet in zalog vhodnega materiala.

Za področje terminiranja bo predstavljena tudi raba programskega orodja, s katerim demonstriramo proces terminiranja.  

Poudarek na izobraževanju bo tako na praktičnem oz. računskemu delu. Tehnike in metode bodo prikazane s konkretnimi primeri iz prakse oziroma izračuni, kjer bodo aktivno sodelovali tudi udeleženci izobraževanja.

S seboj prinesite osebne računalnike in kalkulatorje.

Vabljeni: 

  • vodje proizvodnje, ki se zavedate pomembnosti učinkovitega planiranja in vodenja proizvodnje,
  • vodje proizvodnih in tehnoloških procesov, ki se želite seznaniti z značilnostmi izbranih procesov v proizvodnji,
  • vsi drugi sodelujoči v proizvodnji in na drugih funkcijah v proizvodnih podjetjih.

Še več o tej tematiki si lahko preberete na blogu Prelistaj.si >>>

Planiranje in vodenje naročniške oz. maloserijske proizvodnje

TERMIN: 9. 5. 2024 (od 9:00 do 15:30)

  • Kako globalni trendi vplivajo na naročniško oz. maloserijsko proizvodnjo?
  • Terminiranje delovnih nalogov / naročil v proizvodnji
  • Metode za upravljanje kapacitet
  • Upravljanje zalog z nestalnimi dobavnimi roki in nestalno porabo
  • Primeri dobrih praks slovenskih podjetij

Robert OjsteršekDr. Robert Ojsteršek,

je docent za področje proizvodne tehnologije in sistemi v Laboratoriju za načrtovanje proizvodnih sistemov ter v Laboratoriju za simulacije diskretnih sistemov, Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru. Doktorski naziv je pridobil leta 2020, njegova bibliografija obsega več kot 140 objavljenih del, 17 znanstvenih člankov, 12 poglavij v znanstvenih monografijah, več znanstvenih konferenc itd. Kot gostujoči raziskovalec in predavatelj je gostoval na štirih priznanih tujih univerzah. Dr. Ojsteršek je vodil več kot 12 raziskovalno-razvojnih projektov za industrijo (podjetja: Talum, GKN driveline, Skaza, Lek, Uniforest, Seven Refractories, Scara-Tec, Primat, itd.), je član uredniških odborov dveh znanstvenih revij. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo planiranje in terminiranje proizvodnje, evolucijsko računanje, večkriterijsko optimizacijo, simulacijsko modeliranje, sodelovalna delovna mesta in vizualno računanje. Svojo strokovno prakso je izvajal v podjetjih Volkswagen, Audi in Scara-Tec. Strokovno sodeluje s slovenskim gospodarstvom s poudarkom na Pristopih optimizacije in digitalizacije proizvodnih sistemov s ciljem povečanja učinkovitosti ter konkurenčnosti.

Kotizacija

238,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.