Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

AKTUALNO

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme

Celovito obvladovanje celotnega življenjskega cikla strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, ... standardov, ki so relevantni za to področje | Investicije, obratovanje in vzdrževanje

3. 10. 2024 - 9:00 - 4. 10. 2024 - 15:30

458,00€

Termin

Začetek:
3. 10. 2024 - 9:00
Zaključek:
4. 10. 2024 - 15:30
Cena (bez DDV):
458,00€
Event Kategorije:
, , ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

Sistematično strokovno izobraževanje je praktično naravnano in zasnovano tako, da vam bo omogočilo dobro razumevanje in poznavanje celotnega sistema ASSET MANAGEMENTA v vseh fazah življenjskega cikla t.i. fizičnega premoženja (strojev, opreme, naprav, nepremičnin, …) – s poudarkom na obvladovanju investicij, obratovanju in vzdrževanju, skladno z usmeritvami aktualnih standardov in tudi s sodobnimi koncepti in praksami na tem področju.

Strokovno izobraževanje je namenjeno:

 • članom vodstev podjetij, ki so odgovorni za obvladovanje premoženja,
 • tehničnim direktorjem,
 • vodjem investicij,
 • vodjem proizvodnje in razvoja,
 • vodjem vzdrževanja,
 • vsem vam, ki vas ta tematika zanima in si želite še poglobiti vaše znanje.

Koristi za udeležence:

 • seznanili se boste s sodobnimi pristopi ustvarjanja vrednosti iz premoženj v vseh fazah življenjskega cikla,
 • pridobili boste celovito sliko obvladovanja investicij, obratovanja in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin, … (fizičnega premoženja)
 • seznanjeni boste s standardi, ki opredeljujejo mednarodno potrjena strokovna izhodišča iz ključnih vidikov,
 • spoznali boste orodja za celovito obvladovanje investicijskih projektov in porteljev,
 • naučili se boste vodenja investicijskih projektov v okviru obvladovanja fizičnega premoženja (strojev, opreme, naprav, nepremičnin, …),
 • spoznali boste vplive različnih faz obvladovanja premoženja na zanesljivost in ustvarjanje vrednosti,
 • pridobili boste celovito sliko sodobnega vzdrževanja,
 • spoznali boste sodobne pristope k učinkovitemu obvladovanju vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin, …
 • seznanjeni boste s slovenskimi in mednarodnimi standardi, ki podpirajo ključne vidike učinkovitega obvladovanja investicij, (fizičnega) premoženja in vzdrževanja,
 • seznanili se boste s pomenom ustrezne integracije informacij o premoženjih v vseh fazah življenjskega cikla,
 • dobili boste usmeritve za implementacijo dobrih praks za vaše področje dela,
 • spoznali boste primere dobre prakse pri nas in v tujini,
 • celoten seznam s pojasnili skoraj 50-ih standardov za to področje.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem izobraževanju pridobili tudi 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme

TERMIN: 3. in 4. oktober 2024 (od 9:00 do 15:30)

Prvi dan
Prvi del

 • bistveni pomen obvladovanje fizičnega premoženja – pomembnost Asset Management-a za organizacije,
 • definicije pojmov s pojasnili,
 • konceptualni model obvladovanja fizičnega premoženja (strojev, opreme, naprav, …),
 • obvladovanje tveganj in življenjski cikel,
 • prednosti razvoja sistema obvladovanja fizičnega premoženja v organizacijah, skladnega z zahtevami SIST ISO 55001 in pripadajočih standardov družine ISO 5500x.

Drugi del

 • glavna področja skladna s slovenskim standardom SIST ISO 55001: organizacija, voditeljstvo, načrtovanje, podpora, delovanje, ocenjevanje uspešnost, izboljševanje,
 • usklajevanja finančnih in nefinančnih funkcij (ISO/TS 55010),
 • namen, naloge in vloga sistema obvladovanja fizičnega premoženja – Asset Management-a,
 • zahteve sistema obvladovanja fizičnega premoženja (strojev, opreme, naprav, …),
 • strateški plan obvladovanja fizičnega premoženja – SAMP.

Drugi dan
Prvi del

Projektno vodenje v procesu obvladovanja fizičnega premoženja:

 • proces operacionalizacije strateških in poslovnih načrtov v izvedbo,
 • portfelj fizičnega premoženja, SAMP in portfelj projektov,
 • osnovna načela upravljanja portfelja projektov,
 • uporaba relevantnih standardov upravljanja portfeljev in vodenja projektov (serija ISO 2150x),
 • organizacijski vidiki upravljanja portfelja investicij,
 • zagotovitev potrebnih pogojev za učinkovito upravljanje portfelja investicij.
Vodenje investicijskih projektov v življenjskem ciklu:
 • vrste projektov in njihove posebnosti,
 • gradniki primerno definiranega investicijskega projekta,
 • vrste in skupine procesov v življenjskem ciklu investicijskega projekta,
 • načela organiziranosti investicijskih projektov,
 • obvladovanje dokumentacije in drugih vsebin (standardi EN 81346, 61355),
 • relevantni standardi za uporabo BIM v kontekstu obvladovanja premoženja (ISO19650, 16739).

Drugi del

 • funkcija vzdrževanja v okviru sistema obvladovanja fizičnega premoženja (strojev, opreme, naprav, …),
 • sistemske in procesne povezave obvladovanja vzdrževanja in fizičnega premoženja z uporabo EN 16646, EN 17485 ter EN 17007,
 • učinkovito obvladovanje vzdrževanja s predstavitvijo uporabe relevantnih standardov (EN 13306, EN 15341, EN 13460, EN 13269, EN 15628),
 • prenova procesov in optimizacija vzdrževanja,
 • obvladovanje sprememb,
 • ostali uporabni mednarodni standardi za področje vzdrževanja (IEC 62740, serija EN 60300, EN 60812 itd.).

Vsi predavatelji so strokovnjaki iz prakse in člani slovenske svetovalne skupine AM Consulting, ki je bila ustanovljena z namenom uvajanja koncepta celostnega obvladovanja premoženja v Sloveniji in v regiji. Sestavljajo jo uveljavljeni strokovnjaki na področju obvladovanja premoženja in strok, ki omogočajo implementacijo koncepta v praksi (projektni management, obvladovanje vzdrževanja, digitalizacija procesov – BIM, VDM, mobilnost ipd.). Njeni člani so vključeni v pripravo relevantnih mednarodnih standardov ter v delovanje slovenskih (SIST, DVS, DSAM) in mednarodnih (ISO, GFMAM, EFNMS, EAMC) institucij, v akademski in profesionalni sferi. Skupina stalno nadgrajuje dobre prakse z izvajanjem programov usposabljanj, svetovanjem ter vodenjem ali sodelovanjem pri izvedbenih projektih.

Dr. Damjan Maletič 
je zaposlen kot docent na Fakulteti za organizacijske vede, Univerze v Mariboru. Njegovo strokovno delo je usmerjeno v področje vzdrževanja, obvladovanja fizičnega premoženja ter managementa kakovosti. Je član Društva vzdrževalcev Slovenije (DVS), član delovne skupine DVS za področje AM (Asset Management), član delovne skupine za obvladovanje premoženja (EAMC –European asset management committee) pri Evropskem združenju nacionalnih društev vzdrževalcev EFNMS – European Federation of National Maintenance Societies), član mednarodnega združenja The International Society of Engineering Asset Management (ISEAM) ter član tehničnega odbora pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo SIST/TC VZD Vzdrževanje in obvladovanje premoženja pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

Janez Tomažin 
je diplomiral na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo. Več kot 30 let je delal v papirni in steklarski industriji na delovnih mestih vodja vzdrževanja, vodja investicij, vodja proizvodnje in kot tehnični direktor. Je strokovnjak za mazalne sisteme in nego hidravličnih/mazalnih olj. Je podpredsednik EAMC (European Asset Management Committee) znotraj EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies), član delovnega odbora CEN /TC 319/ WG10 (European Committee for Standardization – Working group: Maintenance within Asset management), član projektnega tima (Project 20: Maintenance Framework) znotraj GFMAM (Global Forum on Maintenance and Asset Management ), predsednik TC319 Vzdrževanje in obvladovanje premoženja pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo in nekdanji predsednik ter zdaj član DVS (Društva vzdrževalcev Slovenije).

Mag. Miroslav Ilić 
je direktor svetovalnega podjetja Partner team. Kot direktor in svetovalec top managementa številnih uspešnih podjetij se je ukvarjal s strateškimi razvojnimi vprašanji in operacionalizacijo sprejetih strateških in poslovnih načrtov. V vlogi vodje projekta ali svetovalca managementu je aktivno sodeloval pri več kot 60 projektov za več kot 30 naročnikov v zasebnem in javnem sektorju. Večina referenc je na področju projektnega managementa, izboljšanja operativnega managementa, vzpostavitve primernih modelov organiziranosti ter informatizacije. Nekatere pomembne reference je pridobil z reševanjem projektov v težavah. Je izkušen uporabnik metode PRINCE2, predavatelj in vodja delavnic ter je objavil preko 50 strokovnih člankov.

Mag. Andrej Androjna 
ima dolgoletne izkušnje na področjih strateškega načrtovanja, vodenja kompleksnih investicijskih in izvedbenih projektov, optimizacije procesov vzdrževanja ter razvoja storitev na zahtevnih področjih jedrske energetike, procesne industrije in proizvodnje doma in v tujini. V okviru svetovanja na področju obvladovanja premoženja se trenutno posveča predvsem prenovam procesov vzdrževanja v različnih organizacijah ter pri le-teh kot »Prosci® Certified Change Management Practitioner« podpira tudi obvladovanje sprememb. Je član Društva vzdrževalcev Slovenije (DVS), sodeluje v delovni skupini DVS za področje AM (DSAM), je pridružen član IAM, Velika Britanija, član IIBA, Kanada, ter član tehničnega odbora SIST/TC VZD Vzdrževanje in obvladovanje premoženja pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Je stanovni član slovenske svetovalne skupine AM Consulting in aktiven član EMAC (European Maintenance Assessment Committee) v okviru EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) ter član delovnega odbora CEN /TC 319/WG15 (European Committee for Standardization – Working group: Safety and Maintenance).

Kotizacija

458,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 558,76 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.