Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

KREDITNE TOČKE IZS

NOVA Uredba o razvrščanju objektov in njen vpliv na pripravo dokumentacije v procesu graditve objektov (GZ-1) in na UPRAVNE postopke za dovoljevanje gradnje

Prejmite odgovore tudi na dileme v praksi v zvezi z manjšo rekonstrukcijo, vzdrževanjem v javno korist in začasnimi objekti

18. 10. 2024 - 9:00 - 15:30

238€

Termin

Datum:
18. 10. 2024
Trajanje:
9:00 - 15:30
Cena (bez DDV):
238€
Event Kategorije:
, ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Nova Uredba določa katerih objektov investitorju ni potrebno razvrščati glede na zahtevnost za potrebe postopkov dovoljevanja gradnje, kar posledično pomeni da ni potrebno izdelati projektne dokumentacije.

Gradbeni zakon (GZ-1) je med vrste gradenj prinesel manjšo rekonstrukcijo in je posebej uredil tudi začasne objekte in gradnjo nujnih objektov in nezahtevnih stavb. Podrobnejše določbe glede teh objektov vsebuje nova Uredba.

Za manjšo rekonstrukcijo in za gradnjo začasnih objektov investitorju ni potrebno izpeljati upravnih postopkov dovoljevanja gradnje, mora pa izdelati ustrezno dokumentacijo, odvisno od vrste gradnje in od zahtevnosti objekta.

Zato je zelo pomembno, da investitor pravilno razvrsti svoj objekt, saj iz tega izhaja tako postopek dovoljevanja gradnje ter tudi vrsta in obseg dokumentacije, ki jo mora investitor pripraviti.

Nepravilna dokumentacija za investitorja in projektanta predstavlja prekršek – posledično denarno kazen. Nepravilno izveden postopek dovoljevanja gradnje pa pomeni velik strošek in nedovoljeno uporabo objekta.

NOVA Uredba o razvrščanju objektov in njen vpliv na pripravo dokumentacije v procesu graditve objektov (GZ-1) in na UPRAVNE postopke za dovoljevanje gradnje

TERMIN: 18. 10. 2024 (od 9:00 do 15:30)

Uredba o razvrščanju objektov

 • Obseg uporabe Uredbe, definicije izrazov
 • Osnovna pravila za razvrščanje
 • Klasifikacija
 • Razvrščanje
  • zahtevni objekt
  • manj zahtevni objekt
  • nezahtevni objekt
  • enostavni objekt
 • Priloge
  • klasifikacija objektov
  • vzdrževanje objektov
  • manjša rekonstrukcija
 • Povezani predpisi

Gradbeni zakon (GZ-1)

 • Definicija objekta
 • Postopki dovoljevanja gradnje in vrste gradnje, za katere ni potrebno izvesti upravnih postopkov
 • Dokumentacija s katero investitor dokazuje skladnost gradnje s gradbeno zakonodajo (GZ-1)

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

Kotizacija

238,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.