Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

PRENOVLJENO

Specifikacija zahtev za programsko opremo – od ideje do opisa

Pravi način prenosa ideje o delovanju računalniške aplikacije od naročnika ali analitika k načrtovalcem in razvijalcem programskih rešitev

10. 6. 2024 - 12:00 - 17:30

248,00€

Termin

Datum:
10. 6. 2024
Trajanje:
12:00 - 17:30
Cena (bez DDV):
248,00€
Event Kategorija:
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

Načrtovanje in razvoj programske opreme narekuje sistemska analiza, katere končni rezultat je dokument Specifikacija zahtev za programsko opremo. V tej fazi se srečamo z razumevanjem naročnikovega poslovnega procesa (in problema) ter z idejo delovanja računalniške aplikacije ki informacijsko podpira tak poslovni proces.

Ključne koristi, ki jih prinaša specifikacija zahtev
Specifikacija zahtev za programsko opremo v osnovi predstavlja dokumentirano naročnikovo razumevanje delovanja programske opreme in dobro je, da je ta usklajena tudi z razumevanjem načrtovalca in razvijalca. Prinaša:

 • razumljeno povratno informacijo

Specifikacija zahtev je dokument, ki naročniku jamči, da ponudnik načrtovanja in razvoja programske opreme razume problematiko, ki jo želi naročnik rešiti s to rešitvijo. Zato je dokument zapisan v naravnem jeziku, brez dvoumnosti in na obema razumljiv način.

 • razčlenitev problema na obvladljive dele

Dobra praksa organiziranosti specifikacije zahtev (standard) sama po sebi členi opis programske opreme na manjše dele. Ti so opisani na strukturiran način in jih naročnik tudi lažje obvladuje.

 • zahteve za oblikovanje

Specifikacija zahtev vsebuje opisane detajle, ki vplivajo na načrtovanje, oblikovanje in razvoj računalniške aplikacije. Ti opis naročniku pomagajo, da se pravilno načrtuje arhitektura, potrebna infrastruktura ter gradniki (moduli, storitve) programske opreme z uporabniškimi vmesniki in njihove povezave.

 • krovni dokument naročila (razpisa)

Specifikacija zahtev prinaša opis zunanjega obnašanja programske opreme, ki naročniku pomaga pri definiranju projektnih ciljev ter pogodbenih obveznosti s ponudnikom ter pri načrtovanju in izvedbi zaključnega – prevzemnega testiranja produkta.

Kako opisati zahteve za programsko opremo?

Zahteva predstavlja nek pogoj (funkcionalnost ali lastnost), ki ga računalniška aplikacija mora izpolnjevati, da bo dosegla svoj namen. Te velikokrat ni enostavno prepoznati in jih razumeti. Še težje jih je zapisati (dokumentirati) na nek enostaven in razumljiv način.

 • Ali si lahko pomagamo s skico, modelom?

Seveda. Preden se lotimo opisa zahtev lahko z raznimi diagrami in ekranskimi slikami predstavimo delovanje računalniške aplikacije. Po potrditvi skice ali modela s strani naročnika je lažje zajeti in opisati vse zahteve.

 • Kako naj izgleda dokument?

Strukturo in obliko dokumenta narekujejo različni standardi in priporočila. V osnovni pa lahko ločimo dva načina priprave takega dokumenta. Prvega poznajo tisti, ki se lotevajo razvoja aplikacij na tradicionalni (predvidljiv) način. Imajo čas in so natančno analizirali naročnikov posel in problem. Poznajo (skoraj) vse njegove zahteve in vedo (beri “želijo”), da se ne bodo spreminjale. Drugi je bliže agilistom. Vedo, da naročnik v času razvoja ne bo podal vseh zahtev. Tudi pisanje jim preveč ne diši. V več iteracijah razvoja aplikacije bodo zapisali uporabniške zgodbe (v enem stavku), ki bodo sproti narekovale seznam lastnosti aplikacije. Prilagajali se bodo naročnikovim željam.

 • Kaj pa so lastnosti dobrega opisa?

Ne glede na strukturo in obliko dokumenta, je važno da sledite nekaterim lastnostim (atributom) dobrega opisa zahtev za programsko opremo. Ti so nedvoumnost, preverljivost, skladnost, popolnost in prilagodljivost.

Poskusimo opisati to, KAJ naj naša aplikacija počne. Opis KAKO naj to počne, pa pustimo drugim.

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena vsem, ki želijo odkriti in nedvoumno zapisati zahteve za delovanje računalniške aplikacije (programske opreme):

 • sistemskim in poslovnim analitikom (kaj naj naredijo),
 • načrtovalcem aplikacij (kaj naj zahtevajo),
 • skrbnikom končnih uporabnikov (kaj naj imajo),
 • zaželena je udeležba vodij projektov in članov projektnih skupin, ki so odgovorni za analizo in načrtovanje, ter tistim, ki so odgovorni za končne uporabnike,
 • verjamemo, da bodo tudi inženirji in tehniki lahko dopolnili svoje znanje in izmenjali svoje izkušnje z udeleženci,
 • vodje oz. managerji IT projektov, ki želite izpopolniti svoje veščine sistemske analize,
 • funkcijski menedžment,
 • organizatorji dela in poslovnih procesov.

Temelji na priporočilih IEEE Std 830 in IEEE Std 1233. Prejeli boste tudi izvoda obeh priporočil v angleškem jeziku.

Specifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa

TERMIN: 10. 6. 2024 (od 12:00 do 17:30)

Izvedba delavnice poteka v treh sklopih:

1. sklop: Informacijski projekti in specifikacija zahtev

V uvodnem delu boste spoznali IT projektni menedžment in projektni pristop načrtovanja in razvoja računalniških aplikacij. Gre za dva pristopa. Prvi je predvidljiv (fazni) pristop za tiste, ki vam je bliže tradicija in drugi agilni, prilagodljiv pristop za nove priložnosti.

2. sklop: Proces zbiranja in dokumentiranja zahtev

Specifikacija zahtev za programsko opremo je zadnji korak v procesu zbiranja in dokumentiranja zahtev, v sistemski analizi. Spoznali boste pomen in tehnike zbiranja in analiziranja naročnikovih zahtev ter tehnike izgradnje prototipa računalniške aplikacije (ali njenega gradnika) v fazi sistemske analize. Poseben poudarek je na diagramskih tehnikah, katerih slike (diagrami) največkrat predstavljajo prototip rešitve.

Predstavljene diagramske tehnike, ki se uporabljajo v sistemski analizi so blokovni diagram, diagram toka podatkov, diagram primera uporabe in procesni diagram. Predstavitev podatkovnega vidika rešitve predstavljata entitetno-relacijski diagram in podatkovno relacijski diagram. Zaključujemo z ekranskimi slikami in PoC ali MVP prototipom aplikacije.

3. sklop: Dokument specifikacije zahtev za programsko opremo

Lastnosti (atributi) dobre specifikacije zahtev za programsko opremo, dokumenta, so povzete po raznih priporočilih. S pomočjo praktičnih primerov boste poznali in opisali posamezne lastnosti kot so pravilnost, nedvoumnost, popolnost ipd. Spoznali boste pomen in način označevanja zahtev ter neposredne povezave z načrtom testiranja računalniške aplikacije.

V strukturirani obliki boste spoznali bistvene sestavine dokumenta. Struktura ni obvezujoča in jo lahko dogovorno prilagajate svojim potrebam. Predstavili bomo dva primera izdelka specifikacije zahtev za programsko opremo. Prvi primer je dokument po priporočilih ANSI/IEEE Std 830-1995, uporabljen za tradicionalni pristop in drugi po priporočilih za agilni, prilagodljiv pristop.

Mitja KovačičMitja Kovačič,

je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, nato pa zaključil podiplomski specialistični študij na Fakulteti za organizacijske vede s področja organizacije in managementa informacijskih sistemov. Od leta 1987 se ukvarja z računalništvom in informatiko v zadnjih petnajstih letih pa z menedžmentom informacijskih sistemov in projektnim menedžmentom. Leta je opravljal tudi vodstvena dela v službi za informatiko. Vodi IT projekte informatizacije poslovnih procesov in elektronskega poslovanja ter projekte upravljanja s tveganji, uvajanja sistema informacijske varnosti ter upravljanja neprekinjenega poslovanja. Je tudi IPMA certificiran senior projektni manager in predava na višji šoli za informatiko.

Kotizacija

248,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 302,56 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.