Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

KREDITNE TOČKE IZS

POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih

Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

21. 11. 2023 - 8:30 - 14:00

238,00€

Lokacija

Interaktivno on-line izobraževanje
Natančen potek dela in jasna navodila za on-line udeležbo na interaktivnem izobraževanju boste prejeli v elektronskem sporočilu pred izvedbo.

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Električna mobilnost kot celota (vozila, polnilna infrastruktura, …) je v svetu in tudi Sloveniji močno v porastu. Ključen podatek za razvoj električne mobilnosti je tudi cena baterij, ki pada, medtem ko se domet električnih vozil povečuje.

Podobno kot električni avtomobili se je je tudi prodaja opreme za napajanje električnih vozil (ang. EVSE) močno povečuje. Največ je v svetu inštaliranih privatnih – domačih elektro polnilnih postaj, kar kaže, da se večina voznikov zanaša predvsem na polnjenje na zasebnih polnilnih postajah in na delovnih mestih.

Potrošniki bodo vse bolj pričakovali enake storitve, preprostost in avtonomijo uporabe električnega vozils, kot je standard pri običajnih vozilih. Število javno dostopnih polnilnih postaj po svetu se stalno povečuje, od tega je tretjina hitrih polnilnih postaj.

Zato vam bomo na praktično naravnanem strokovnem seminarju predstavili celoten postopek za postavitev elektro polnilnih postaj, ki obsega 10 ključnih korakov od ogleda do priklopa in zagona ter nadzora delovanja elektro polnilnih postaj. Ključen sestavni del postopka je tudi »pregled, preizkus in meritev elektro polnilnih postaj«.

Na osnovi praktičnih primerov in izkušenj, doma in iz tujine, vam bomo prikazali tudi različne načine izvedbe priključevanja polnilnih postaj za domačo/privatno ali javno uporabo. Prikazali bomo tudi delovanje dinamičnega upravljanja obremenitve tako za stanovanjske kot poslovne stavbe in njegov pomen v vsakdanji uporabi ter delovanje nadzorne platforme za oddaljeni nadzor elektro polnilnih postaj.

POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih

TERMIN: 21. 11. 2023 (od 8:30 do 14:00)

Trenutno stanje električne mobilnosti v svetu, EU, Sloveniji

Predstavitev ključnih Direktiv, predpisov in standardov ter novega Zakona o učinkoviti rabi energije in novih Sistemskih obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE) na področju električne mobilnosti

Potrebna izobrazba in klasifikacije zaposlenih za postavitev elektro polnilnih postaj, potrebna registracija podjetja

Postopek za postavitev elektro polnilnih postaj – 10 ključnih korakov

Vzdrževanje in upravljanje elektro polnilnih postaj

Komunikacija med polnilno postajo in nadzorno platformo

Priklop, zagon, vzdrževanje in preizkušanje varnosti delovanja elektro polnilnih postaj (PEV)

 • meritve in preverjanje kriterijev za priključitev PEV na električno omrežje
  • impedanca delavne in zaščitne zanke
  • pričakovani toki kratkega stika na obeh zankah
 • zakaj samo TN-S sistem?
 • osnovni električni ustroj PEV, izmenično in enosmerno polnjenje
 • EV kot breme PEV
 • osnove komunikacije PEV ↔ EV med polnjenjem
 • pomen varnosti ozemljitve EV med polnjenjem
 • preverjanje neprekinjenosti PE vodnika med polnjenjem
 • katere specifične korake pregleda in meritve je treba po SIST HD 60364 – 6, (Preverjanje) izvesti pri prvem in naslednjih periodičnih preverjanjih?
 • praktično izvajanje meritev na PEV in kriteriji ustreznosti izmerjenega
 • zapis izmerjenega kot del prevzemnega zapisnika ob zagonu in periodiki PEV

Sprejeta strategija za alternativna goriva predvideva, da bomo ob predvideni rasti vozil že leta 2025 potrebovali 7.000 in leta 2030 že kar 22.300 polnilnic običajne moči. Tudi v začetku leta 2021 s strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO d.o.o.) objavljeni Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije v Republiki Sloveniji 2021-2030 vsebuje aktivno vključevanje električne mobilnosti ter glede predvidene polnilne infrastrukture navaja enako število polnilnic za baterijska električna vozila.

Sprejet je bil tudi akcijski program za alternativna goriva v prometu, po katerem se bo spodbujala še postavitev javne polnilne infrastrukture v občinskih središčih in večjih krajih v Sloveniji ter polnilne infrastrukture za večstanovanjske zgradbe in v zasebni uporabi.

Konec leta 2020 sprejeti Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) pa določa v svojem 29. členu tudi pogoje za polnilna mesta pri graditvi novih in večjih prenovah nestanovanjskih stavb, ki imajo več kot deset parkirnih mest, pogoje pri graditvi in večjih prenovah počivališč zunaj vozišča javne ceste, pogoje za nestanovanjske stavbe, ki imajo več kot dvajset parkirnih mest ter pogoje pri graditvi novih in večjih prenovah stanovanjskih stavb, ki imajo več kot deset parkirnih mest.

SODO d.o.o. je dne 19.01.2021 objavil nova Sistemskih obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), ki določajo nove načine priklopa uporabnikov sistema med njimi tudi priklope elektro polnilnih postaj (PEV), sheme PS.1, PS.2, PS.3.

Pri nadaljnjem pospeševanju procesa razvoja električne mobilnosti je ključni korak vzpostavitev standardov, zlasti glede varnosti vozil in infrastrukture za polnjenje – elektro polnilnih postaj (v nadaljevanju PEV). Ustrezni standardi znatno zmanjšujejo vsa tveganja (tehnologija, elektroenergestki sistemi, obnovljivi viri energije, naložbena, okoljska, …) za zainteresirane strani, ki so bistvena za zagotavljanje virov za prehod na električno mobilnost.

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.,

vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) in električne mobilnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju distribucije električne energije , električnih inštalacij in električne mobilnosti. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije ter električne mobilnosti. Je tudi soavtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila, soavtor strokovnega priročnika Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov.

Boštjan Meža, univ.dipl.inž.el.,

vodja meritev in kontrole kakovosti v podjetju Esotech, d.d., kjer od leta 2001 vodi oddelek merilne službe in aktivno izvaja preglede in meritve zahtevnih in manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij na vseh vrstah objektov. Je certificirani Preglednik za zahtevne in manj zahtevne električne instalacije, inštalacije zaščite pred strelo in inštalacije z eksplozijsko ogroženimi prostori. Od leta 2002 je član Inženirske zbornice Slovenije in Pooblaščeni inženir za projektiranje, nadzor nad gradnjo in vodenje del na zahtevnih in nezahtevnih objektih. V podjetju Esotech, d.d od leta 2000 nastopa tudi kot vodja projektov, pretežno na projektih v elektro energetiki in industriji. Kot predavatelj občasno nastopa tudi na konferencah slovenskih elektro energetikov CIGRE-CIRED, Inženirski zbornici Slovenije in Društvu varnostnih inženirjev Velenje.

Kotizacija

238,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 290,36 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja ter potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za pravne osebe oz. 40 % popust za fizične osebe, za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Naročniki Elektrotehniške revije:
20 % popust za strokovna izobraževanja. Postanite naročnik tukaj.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.