Koledar izobraževanj

                     Prikaži: KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ PO PODROČJIH

  


25. maj2018

NOVOVse o sklepanju in izpolnjevanju PRODAJNIH POGODB

Spoznajte najpogostejše pasti in ravnajte s potrebno skrbnostjo, da boste ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti

25. maj2018

AKTUALNOGradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora

Vse novosti in spremembe zakonodaje in primerjava s sedanjo ureditvijo. Vpliv sprememb novega Gradbenega zakona na sklepanje pogodb v zvezi z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem objektov.

26. maj2018

NOVOPravilno si zastavite CILJE in kreirajte svoj USPEH

Razvoj vizije in zastavljanje pisnih, merljivih, atraktivnih, realnih in terminsko določenih ciljev!

28. maj2018

NOVOIzdelava uporabnega NAČRTA PROMOCIJE ZDRAVJA na delovnem mestu za JAVNI SEKTOR

Javna uprava, zdravstvene ustanove, šolske ustanove, agencije in skladi, knjižnice, arhivi, muzeji in galerije, gledališča, javni gospodarski zavodi …

29. maj2018

NOVOManagement PRODAJNIH ODDELKOV - odličnost, učinkovita organizacija in vodenje za uspeh

Spoznajte ključne dejavnike in orodja za merjenje uspešnosti ter hkrati tudi zadovoljstva strank

30. maj2018
30. maj2018

Sodobni načini nagrajevanja– učinkovito UPRAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI zaposlenih

Spoznajte sisteme nagrajevanja s pomočjo katerih so poslovni rezultati višji tudi do 20 %. Pri tistih, z individualnimi pogodbami so procenti doseženih rezultatov še višji.

31. maj2018

Vodja "z leskom v očeh"- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev

Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

31. maj2018
1. junij2018

AKTUALNOMale VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje

V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

1. junij2018

AKTUALNOVitko (lean) pisarniško delo - najboljše orodje za učinkovito optimizacijo vašega dela

Uporaba metodologij six sigma in vitkega poslovanja v vaših procesih za enostavno povečanje odličnosti in produktivnosti!

4. junij2018

Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih in preverjanje usposobljenosti (trajanje 5 dni)

4. junij2018

AKTUALNOSpecifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa

Pravi način prenosa ideje o delovanju aplikacije oz. programske opreme od naročnika k načrtovalcem in razvijalcem

5. junij2018

Obvladovanje portfelja projektov in vzpostavitev projektom prijaznega okolja

Kako s projekti dolgoročno zagotavljati konkurenčnost, rast in višanje dobička

6. junij2018

Razvoj kadrov in dejavnosti z nepovratnimi sredstvi EU

Višajte vašo poslovno uspešnost tudi s pomočjo javnih sredstev! Spoznajte trenutno odprte in prihajajoče razpise ter načine kako biti pri pridobivanju teh sredstev uspešni.

7. junij2018

Uspešna pogajanja za nemško tržišče v nemškem jeziku

Naučite se pogajalskih tehnik in hkrati utrdite svoje znanje nemškega jezika.

7. junij2018

Erfolgreich verhandeln

Ein Seminar mit Work-shop und vielen Beispielen aus der Praxis.

7. junij2018

NOVOPriprava in izpolnitev POGODB V NABAVI

Najpogostejše pasti pri sklepanju pogodb in uporaba splošnih nabavnih pogojev

8. junij2018

7 stebrov odličnosti kadrovske službe

Orodja in načini kako postati strateški partner poslovodstvu in ne samo izvajalec nalog!

8. junij2018

NOVOBusiness Case Study

Kako učinkovito pripraviti "Business Case" študijo, ki je potrjena in sprejeta s strani vseh vključenih v procesu

11. junij2018

DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti

Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)!

12. junij2018

NOVOSTORYTELLING – delavnica za ustvarjanje prepričljivih in uporabnih zgodb

Ali dobra zgodba res odpira vsaka vrata, vsako srce …?!

12. junij2018

AKTUALNOUčinkovito energetsko upravljanje zgradb in poročanje v skladu z zakonodajo

Vloga, kompetence in orodja energetskih upraviteljev zgradb | Vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja z energijo v javnem sektorju v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju | Pravilno izpolnjevanje letnih poročil

13. junij2018

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov

Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

14. junij2018

(Ne)finančno nagrajevanje - učinkovito motiviranje zaposlenih

Kaj narediti, ko se finančna nagrada ne izplača in kaj, ko klasično motiviranje zaposlenih nima učinka?

14. junij2018

Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Obnovitveni seminar in preverjanje usposobljenosti.

14. junij2018

Odličen PRVI VTIS – prepoznajte in oblikujte originalni in edinstveni osebni OBLAČILNI SLOG

Naj obleka pove več kot tisoč besed in dvigne vašo samozavest!

15. junij2018

Management RAZVOJNIH oddelkov

Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

16. junij2018

Učinkovite tehnike prepričevanja pri pogajanjih

Uporabite najsodobnejše ugotovitve o delovanju možganov in izpopolnite vaš pristop k pogajanjem.

18. junij2018

PRENOVLJENOUspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov

Novi pristopi za uspešno dokončanje projektov!

18. junij2018

Izvajanje meritev varnosti električne opreme strojev in naprav

Zakonodaja in novi standardi narekujejo nove pristope k izvajanju preverjanja varnosti električne opreme strojev in naprav ter električnih orodij.

20. junij2018

AKTUALNOPAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje

Vse o postavitvi in varnem delovanju pametnih polnilnih postaj, ki jih sofinancira tudi država

20. junij2018

NOVOUčinkovito razrešite težave v pogodbenih odnosih - uspešno izpolnjevanje pogodb

Ravnajte premišljeno in skrbo ter pri tem ustrezno zavarujte svoje pogodbene pravice in obveznosti!

21. junij2018

AKTUALNOVitki (lean) procesi in agilno delovanje so temelj učinkovite digitalizacije

Izvedite učinkovito poslovno transformacijo z uvajanjem vitkosti, agilnosti in digitalizacijo poslovanja

26. junij2018

NOVOPoslovite se od stresa – pogoj za uspeh v 21. stoletju

Spremenite preobremenjenost in zaskrbljenost v dinamično moč ustvarjalnosti!

27. junij2018

NOVOUmetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj

Začnite voditi in učinkovito motivirati!

28. junij2018

AKTUALNOIzvajanje preverjanja - meritev električnih inštalacij in ozemljitvene upornosti v praksi

Preverjanje v skladu z NOVIM slovenskim standardom SIST HD 60364-6 in Tehnično smernico TSG-N-002:2013

28. junij2018

NOVOV praksi učinkovit »TIME MANAGEMENT« – uspešno dosezite zastavljene cilje

Naj vam 24 ur, 1440 minut ali 86.400 sekund na dan prinese lastno izpolnitev tako na poslovnem, kot tudi na osebnem področju.

29. junij2018
3. julij2018

Poletna šola projektnega managementa

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse - (trajanje 2 dni).

5. julij2018

Top SKILLS

Prestopite iz polja povprečja v polje dosežkov!

6. julij2018

AKTUALNORazvoj (osebne) agilnosti kot bistvene kompetence za uspešno timsko delo

Ključ do odličnih poslovnih rezultatov in osebnega zadovoljstva

28. avgust2018

VSEBINA JE KRALJICA - pisanje in priprava vsebin za splet

Naučite se pripraviti učinkovita spletna besedila in povečajte obisk na vaših spletnih straneh.

29. avgust2018

NOVOPriprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta

Izdelajte plan svojega projekta pod mentorstvom izkušenega projektnega managerja

30. avgust2018

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj

BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

31. avgust2018

NOVONajboljše metode in orodja za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov!

Odličen Risk Management kot ključni dejavnik uspeha projektov!

4. september2018

Metode uspešnih pogajanj

Dobro pogajanje je ključ do uspeha, dolgoročnosti in varnosti!

5. september2018

Z osredotočenostjo (stalnim fokusom) do najboljših rezultatov

Izločite moteče dejavnike in opravite svoje delo odgovorno in vedno odlično!

6. september2018

NOVOInovativno in učinkovito do NOVIH IDEJ in STALNIH IZBOLJŠAV

Zgradite inovacijsko kulturo, ki 100 % zagotavlja uspešnost podjetja!

7. september2018

Prepoznavanje govorice telesa − naša prednost in uspeh!

Osvojite znanje, kako s pravilnim opazovanjem prepoznati sogovornikovo osebnost!

8. september2018
10. september2018

NOVOObvladovanje INDUSTRIJSKIH, PROCESNIH in VARNOSTNIH tveganj

Metodologija, vsi predpisi in standardi, praktične usmeritve za preventivne ukrepe in preprečevanje nesreč, nevarnih dogodkov, … v podjetjih, organizacijah in okolju

11. september2018

NOVOEkonomika in poslovna vrednost projektov

Ocenjevanje donosnosti projektov s pomočjo finančne analize ter načrtovanja in spremljanja stroškov projekta

12. september2018

Veščine za uspešna pogajanja v angleškem jeziku

Naučite se učinkovitih pogajalskih tehnik in hkrati utrdite svoje znanje angleškega jezika.

12. september2018

Negotiation Strategies and Skills Training

Improve your negotiation skills in English

14. september2018

Vrline za uspešnega vodjo

Drugačni pristopi in stili vodenja, kot vaša konkurenčna prednost ter izziv današnjega časa in dinamičnega okolja.

18. september2018

PREDNOSTI in PASTI internih PRAVILNIKOV - pravila, ki olajšajo pot do cilja!

Kako napisati učinkovite interne pravilnike - napotki, ki niso zapisani v ZDR-ju, so pa ključni!

19. september2018

PROJECT LIBRE in 12 korakov za vaše uspešno projektno vodenje

Učinkovito obvladovanje projektov z najboljšim odprtokodnim programom – klonom programa Microsoft Project 2010, 2013 in 2016!

22. september2018

Učinkovito INTERNO KOMUNICIRANJE za odlično organizacijsko kulturo in klimo

Oblikujte celovito in učinkovito kampanjo internega komuniciranja z uporabo najsodobnejših dognanj nevroznanosti!

24. september2018

NOVOMeritve (preskušanje in preverjanje varnosti) električne opreme

V skladu s stanjem moderne tehnike in standardom DIN VDE 0701-0702 za električno opremo in SIST EN 62353 za meritev varnosti medicinske električne opreme

Povejte naprej: