Koledar izobraževanj

                     Prikaži: KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ PO PODROČJIH

  


20. november2018

Šola projektnega managementa

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse - (trajanje 2 dni).

22. november2018

Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Obnovitveni seminar in preverjanje usposobljenosti.

22. november2018

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov

Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

23. november2018

NOVOKonstruktiven FEEDBACK – kako ga podati in sprejeti?!

POHVALA ali KRITIKA kot učinkovito orodje za IZBOLJŠAVE in spodbuda k NAPREDKU

27. november2018

NOVOKako dvigniti kreativni (ustvarjalni) IQ v podjetju 4.0

Odkrijte kreativca v sebi in spodbudite k temu tudi vse sodelavce

27. november2018

AKTUALNOPAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje

Vse o postavitvi in varnem delovanju pametnih polnilnih postaj, ki jih sofinancira tudi država

28. november2018

NOVOManagement PRODAJNIH ODDELKOV - odličnost, učinkovita organizacija in vodenje za uspeh

Spoznajte ključne dejavnike in orodja za merjenje uspešnosti ter hkrati tudi zadovoljstva strank

28. november2018

Ekonomika in poslovna vrednost projektov

Ocenjevanje donosnosti projektov s pomočjo finančne analize ter načrtovanja in spremljanja stroškov projekta

28. november2018

PRENOVLJENOV praksi učinkovit »TIME MANAGEMENT« – uspešno dosezite zastavljene cilje

Naj vam 24 ur, 1440 minut ali 86.400 sekund na dan prinese lastno izpolnitev tako na poslovnem, kot tudi na osebnem področju.

29. november2018

AKTUALNO(SAMO)OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO – nova zakonodaja in novi tehnični pogoji za priključitev malih elektrarn za poslovne objekte in eno ali večstanovanjske zgradbe

Vse o pričakovanih donosih, ekonomiki, načrtovanju, postavitvi, priključitvi in zagonu, obratovanju in varnostnih zahtevah za naprave

29. november2018

NOVOLean & Agile - zlati ključ do uspešnosti - odličnosti poslovanja in novih (digitalnih) delovnih mest

Pogoj za učinkovito sodobno poslovanje je najprej uvajanje vitkega (lean) poslovanja in prehod v agilno kulturo podjetja oz. organizacije.

30. november2018

PRENOVLJENOPriprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta

Izdelajte plan svojega projekta pod mentorstvom izkušenega projektnega managerja

3. december2018

PRENOVLJENO(Ne)finančno nagrajevanje - učinkovito motiviranje zaposlenih

Kaj narediti, ko se finančna nagrada ne izplača in kaj, ko klasično motiviranje zaposlenih nima učinka?

3. december2018

PRENOVLJENOUspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov

Novi pristopi za uspešno dokončanje projektov!

4. december2018

NOVOSTORYTELLING – delavnica za ustvarjanje prepričljivih in uporabnih zgodb

Ali dobra zgodba res odpira vsaka vrata, vsako srce …?!

4. december2018

PRENOVLJENOPriprava in izpolnitev POGODB V NABAVI

Najpogostejše pasti pri sklepanju pogodb in uporaba splošnih nabavnih pogojev

4. december2018

AKTUALNOCelostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi

Gradbeni zakon, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Pravilnik o dokumentacij in obrazcih za upravne postopke pri graditvi objektov, Uredba o razvrščanju objektov

5. december2018

Vodja "z leskom v očeh"- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev

Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

5. december2018

Odličen PRVI VTIS – prepoznajte in oblikujte originalni in edinstveni osebni OBLAČILNI SLOG

Naj obleka pove več kot tisoč besed in dvigne vašo samozavest!

6. december2018

Veščine za uspešna pogajanja v angleškem jeziku

Naučite se učinkovitih pogajalskih tehnik in hkrati utrdite svoje znanje angleškega jezika.

6. december2018

Negotiation Strategies and Skills Training

Improve your negotiation skills in English

7. december2018

Obvladovanje portfelja projektov in vzpostavitev projektom prijaznega okolja

Kako s projekti dolgoročno zagotavljati konkurenčnost, rast in višanje dobička

11. december2018
12. december2018

NOVOVrline za uspešnega vodjo

Upravljati ali Voditi? Izzivi današnjega časa in okolja. Vzemi Najboljše z Vzhoda in Zahoda!

13. december2018

Uspešna pogajanja za nemško govoreča tržišča v nemškem jeziku

Naučite se pogajalskih tehnik in hkrati utrdite svoje znanje nemškega jezika.

13. december2018

Erfolgreich verhandeln

Ein Seminar mit Work-shop und vielen Beispielen aus der Praxis.

14. december2018

VSEBINA JE KRALJICA - pisanje in priprava vsebin za splet

Naučite se pripraviti učinkovita spletna besedila in povečajte obisk na vaših spletnih straneh.

18. december2018

NOVOOdlična prezentacija - ogledalo podjetja ki usmerja, obvešča in pušča vtis

Odprite vrata s suvereno predstavitvijo v vseh jezikih

18. december2018

AKTUALNOAGILNOST - ključna kompetenca za uspešno timsko delo

Vedno odlični poslovni rezultati in tudi osebno zadovoljstvo

9. januar2019

Komuniciranje z različnimi vedenjskimi tipi in učinkovito reševanje konfliktov

Prepoznate kolerika, sangvinika, melahonika in flegmatika?! Osvojite tehnike in veščine komuniciranja ter stalno razvijajte čustveno inteligenco.

11. januar2019

PRENOVLJENOVitko (lean) pisarniško delo - najboljše orodje za učinkovito optimizacijo vašega dela

Uporaba metodologij six sigma in vitkega poslovanja v vaših procesih za enostavno povečanje odličnosti in produktivnosti!

14. januar2019

Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih in preverjanje usposobljenosti (trajanje 5 dni)

14. januar2019

PRENOVLJENOSpecifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa

Pravi način prenosa ideje o delovanju računalniške aplikacije od naročnika ali analitika k načrtovalcem in razvijalcem programskih rešitev

15. januar2019

Top SKILLS

Prestopite iz polja povprečja v polje dosežkov!

17. januar2019

7 stebrov odličnosti kadrovske službe

Orodja in načini kako postati strateški partner poslovodstvu in ne samo izvajalec nalog!

18. januar2019

NOVOUčinkovito razrešite težave v pogodbenih odnosih - uspešno izpolnjevanje pogodb

Ravnajte premišljeno in skrbo ter pri tem ustrezno zavarujte svoje pogodbene pravice in obveznosti!

21. januar2019

DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti

Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)!

22. januar2019

Metode uspešnih pogajanj

Dobro pogajanje je ključ do uspeha, dolgoročnosti in varnosti!

22. januar2019

AKTUALNOIzvajanje preverjanja - meritev električnih inštalacij in ozemljitvene upornosti v praksi

Preverjanje v skladu s slovenskim standardom SIST HD 60364-6 in Tehnično smernico TSG-N-002:2013

23. januar2019

Z osredotočenostjo (stalnim fokusom) do najboljših rezultatov

Izločite moteče dejavnike in opravite svoje delo odgovorno in vedno odlično!

24. januar2019

NOVOVse o sklepanju in izpolnjevanju PRODAJNIH POGODB

Spoznajte najpogostejše pasti in ravnajte s potrebno skrbnostjo, da boste ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti

25. januar2019

Management RAZVOJNIH oddelkov

Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

26. januar2019

Pravilno si zastavite CILJE in kreirajte svoj USPEH

Razvoj vizije in zastavljanje pisnih, merljivih, atraktivnih, realnih in terminsko določenih ciljev!

29. januar2019

Najboljše metode in orodja za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov!

Odličen Risk Management kot ključni dejavnik uspeha projektov!

30. januar2019

Izvajanje meritev varnosti električne opreme strojev in naprav

Zakonodaja in novi standardi narekujejo nove pristope k izvajanju preverjanja varnosti električne opreme strojev in naprav ter električnih orodij.

31. januar2019

Razvoj kadrov in dejavnosti z nepovratnimi sredstvi EU

Višajte vašo poslovno uspešnost tudi s pomočjo javnih sredstev! Spoznajte trenutno odprte in prihajajoče razpise ter načine kako biti pri pridobivanju teh sredstev uspešni.

1. februar2019

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj

BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

1. februar2019

NOVOBusiness Case Study

Kako učinkovito pripraviti "Business Case" študijo, ki je potrjena in sprejeta s strani vseh vključenih v procesu

5. februar2019

PREDNOSTI in PASTI internih PRAVILNIKOV - pravila, ki olajšajo pot do cilja!

Kako napisati učinkovite interne pravilnike - napotki, ki niso zapisani v ZDR-ju, so pa ključni!

6. februar2019

Prepoznavanje govorice telesa − naša prednost in uspeh!

Osvojite znanje, kako s pravilnim opazovanjem prepoznati sogovornikovo osebnost!

6. februar2019

NOVOUmetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj

Začnite voditi in učinkovito motivirati!

6. februar2019

AKTUALNOUčinkovito energetsko upravljanje zgradb in poročanje v skladu z zakonodajo

Vloga, kompetence in orodja energetskih upraviteljev zgradb | Vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja z energijo v javnem sektorju v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju | Pravilno izpolnjevanje letnih poročil

11. februar2019

Poslovite se od stresa – pogoj za uspeh v 21. stoletju

Spremenite preobremenjenost in zaskrbljenost v dinamično moč ustvarjalnosti!

12. februar2019

NOVOMeritve (preskušanje in preverjanje varnosti) električne opreme

V skladu s stanjem moderne tehnike in standardom DIN VDE 0701-0702 za električno opremo in SIST EN 62353 za meritev varnosti medicinske električne opreme

14. februar2019

Učinkovite prodajne strategije in tehnike nove psihologije uspešnosti

Novi izzivi v prodaji - da bo prodajni proces vedno tudi prodajni uspeh

15. februar2019

AKTUALNOMale VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje

V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

19. februar2019

Sodobni načini nagrajevanja– učinkovito UPRAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI zaposlenih

Spoznajte sisteme nagrajevanja s pomočjo katerih so poslovni rezultati višji tudi do 20 %. Pri tistih, z individualnimi pogodbami so procenti doseženih rezultatov še višji.

28. februar2019

PROJECT LIBRE in 12 korakov za vaše uspešno projektno vodenje

Učinkovito obvladovanje projektov z najboljšim odprtokodnim programom – klonom programa Microsoft Project 2010, 2013 in 2016!

Povejte naprej: