Koledar izobraževanj

                     Prikaži: KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ PO PODROČJIH

  


20. september2018

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov

Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

21. september2018

Management RAZVOJNIH oddelkov

Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

22. september2018

Metode uspešnih pogajanj

Dobro pogajanje je ključ do uspeha, dolgoročnosti in varnosti!

24. september2018

Poslovite se od stresa – pogoj za uspeh v 21. stoletju

Spremenite preobremenjenost in zaskrbljenost v dinamično moč ustvarjalnosti!

24. september2018

PRENOVLJENOObvladovanje INDUSTRIJSKIH, PROCESNIH in VARNOSTNIH tveganj

Metodologija, vsi predpisi in standardi, praktične usmeritve za preventivne ukrepe in preprečevanje nesreč, nevarnih dogodkov, … v podjetjih, organizacijah in okolju

25. september2018

AKTUALNOCelostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti

Gradbeni zakon, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Pravilnik o dokumentacij in obrazcih za upravne postopke pri graditvi objektov, Uredba o razvrščanju objektov

25. september2018

Ekonomika in poslovna vrednost projektov

Ocenjevanje donosnosti projektov s pomočjo finančne analize ter načrtovanja in spremljanja stroškov projekta

26. september2018

AKTUALNOIzvajanje preverjanja - meritev električnih inštalacij in ozemljitvene upornosti v praksi

Preverjanje v skladu s slovenskim standardom SIST HD 60364-6 in Tehnično smernico TSG-N-002:2013

26. september2018

Komuniciranje z različnimi vedenjskimi tipi in učinkovito reševanje konfliktov

Prepoznate kolerika, sangvinika, melahonika in flegmatika?! Osvojite tehnike in veščine komuniciranja ter stalno razvijajte čustveno inteligenco.

27. september2018

NOVOUmetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj

Začnite voditi in učinkovito motivirati!

27. september2018

Odličen PRVI VTIS – prepoznajte in oblikujte originalni in edinstveni osebni OBLAČILNI SLOG

Naj obleka pove več kot tisoč besed in dvigne vašo samozavest!

28. september2018

NOVOManagement PRODAJNIH ODDELKOV - odličnost, učinkovita organizacija in vodenje za uspeh

Spoznajte ključne dejavnike in orodja za merjenje uspešnosti ter hkrati tudi zadovoljstva strank

28. september2018

AKTUALNORazvoj (osebne) agilnosti kot bistvene kompetence za uspešno timsko delo

Ključ do odličnih poslovnih rezultatov in osebnega zadovoljstva

2. oktober2018

Uspešna pogajanja za nemško govoreča tržišča v nemškem jeziku

Naučite se pogajalskih tehnik in hkrati utrdite svoje znanje nemškega jezika.

2. oktober2018

Erfolgreich verhandeln

Ein Seminar mit Work-shop und vielen Beispielen aus der Praxis.

3. oktober2018

PRENOVLJENO(Ne)finančno nagrajevanje - učinkovito motiviranje zaposlenih

Kaj narediti, ko se finančna nagrada ne izplača in kaj, ko klasično motiviranje zaposlenih nima učinka?

4. oktober2018

NABAVNI VRH 2018

Bo industrija 4.0 spremenila oskrbne verige?

4. oktober2018

Obvladovanje portfelja projektov in vzpostavitev projektom prijaznega okolja

Kako s projekti dolgoročno zagotavljati konkurenčnost, rast in višanje dobička

4. oktober2018

NOVOKako dvigniti kreativni (ustvarjalni) IQ

Odkrijte kreativca v sebi in spodbudite k temu tudi vse sodelavce

5. oktober2018

PROJECT LIBRE in 12 korakov za vaše uspešno projektno vodenje

Učinkovito obvladovanje projektov z najboljšim odprtokodnim programom – klonom programa Microsoft Project 2010, 2013 in 2016!

5. oktober2018

AKTUALNOMale VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje

V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

8. oktober2018

PRENOVLJENOSpecifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa

Pravi način prenosa ideje o delovanju računalniške aplikacije od naročnika ali analitika k načrtovalcem in razvijalcem programskih rešitev

8. oktober2018

NOVOMeritve (preskušanje in preverjanje varnosti) električne opreme

V skladu s stanjem moderne tehnike in standardom DIN VDE 0701-0702 za električno opremo in SIST EN 62353 za meritev varnosti medicinske električne opreme

9. oktober2018

Učinkovite prodajne strategije in tehnike nove psihologije uspešnosti

Novi izzivi v prodaji - da bo prodajni proces vedno tudi prodajni uspeh

10. oktober2018

NOVOLean & Agile - zlati ključ do uspešnosti in odličnosti poslovanja

Osnova za učinkovito sodobno poslovanje je najprej uvajanje vitkega (lean) poslovanja in prehod v agilno kulturo podjetja oz. organizacije.

11. oktober2018

Z osredotočenostjo (stalnim fokusom) do najboljših rezultatov

Izločite moteče dejavnike in opravite svoje delo odgovorno in vedno odlično!

11. oktober2018

VSEBINA JE KRALJICA - pisanje in priprava vsebin za splet

Naučite se pripraviti učinkovita spletna besedila in povečajte obisk na vaših spletnih straneh.

12. oktober2018

NOVOVse o sklepanju in izpolnjevanju PRODAJNIH POGODB

Spoznajte najpogostejše pasti in ravnajte s potrebno skrbnostjo, da boste ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti

15. oktober2018

DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti

Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)!

16. oktober2018

Najboljše metode in orodja za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov!

Odličen Risk Management kot ključni dejavnik uspeha projektov!

17. oktober2018

AKTUALNOPAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje

Vse o postavitvi in varnem delovanju pametnih polnilnih postaj, ki jih sofinancira tudi država

17. oktober2018

7 stebrov odličnosti kadrovske službe

Orodja in načini kako postati strateški partner poslovodstvu in ne samo izvajalec nalog!

18. oktober2018

PRENOVLJENOV praksi učinkovit »TIME MANAGEMENT« – uspešno dosezite zastavljene cilje

Naj vam 24 ur, 1440 minut ali 86.400 sekund na dan prinese lastno izpolnitev tako na poslovnem, kot tudi na osebnem področju.

18. oktober2018

Veščine za uspešna pogajanja v angleškem jeziku

Naučite se učinkovitih pogajalskih tehnik in hkrati utrdite svoje znanje angleškega jezika.

18. oktober2018

Negotiation Strategies and Skills Training

Improve your negotiation skills in English

19. oktober2018

PRENOVLJENOVitko (lean) pisarniško delo - najboljše orodje za učinkovito optimizacijo vašega dela

Uporaba metodologij six sigma in vitkega poslovanja v vaših procesih za enostavno povečanje odličnosti in produktivnosti!

19. oktober2018

Prepoznavanje govorice telesa − naša prednost in uspeh!

Osvojite znanje, kako s pravilnim opazovanjem prepoznati sogovornikovo osebnost!

19. oktober2018

NOVOVrline za uspešnega vodjo

Upravljati ali Voditi? Izzivi današnjega časa in okolja. Vzemi Najboljše z Vzhoda in Zahoda!

22. oktober2018

PRENOVLJENOUspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov

Novi pristopi za uspešno dokončanje projektov!

23. oktober2018

Vodja "z leskom v očeh"- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev

Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

24. oktober2018

NOVOUčinkovito razrešite težave v pogodbenih odnosih - uspešno izpolnjevanje pogodb

Ravnajte premišljeno in skrbo ter pri tem ustrezno zavarujte svoje pogodbene pravice in obveznosti!

25. oktober2018

AKTUALNOSAMOOSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO – nova zakonodaja in novi tehnični pogoji za priključitev naprav za poslovne objekte, eno ali večstanovanjske zgradbe in skupinsko samooskrbo

Vse o pričakovanih donosih, ekonomiki, načrtovanju, postavitvi, priključitvi in zagonu, obratovanju in varnostnih zahtevah za naprave

25. oktober2018

NOVOSTORYTELLING – delavnica za ustvarjanje prepričljivih in uporabnih zgodb

Ali dobra zgodba res odpira vsaka vrata, vsako srce …?!

26. oktober2018
26. oktober2018

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj

BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

29. oktober2018

Izvajanje meritev varnosti električne opreme strojev in naprav

Zakonodaja in novi standardi narekujejo nove pristope k izvajanju preverjanja varnosti električne opreme strojev in naprav ter električnih orodij.

6. november2018
7. november2018

Sodobni načini nagrajevanja– učinkovito UPRAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI zaposlenih

Spoznajte sisteme nagrajevanja s pomočjo katerih so poslovni rezultati višji tudi do 20 %. Pri tistih, z individualnimi pogodbami so procenti doseženih rezultatov še višji.

7. november2018

AKTUALNOUčinkovito energetsko upravljanje zgradb in poročanje v skladu z zakonodajo

Vloga, kompetence in orodja energetskih upraviteljev zgradb | Vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja z energijo v javnem sektorju v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju | Pravilno izpolnjevanje letnih poročil

8. november2018

Top SKILLS

Prestopite iz polja povprečja v polje dosežkov!

8. november2018

Šola projektnega managementa

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse - (trajanje 2 dni).

9. november2018

NOVOBusiness Case Study

Kako učinkovito pripraviti "Business Case" študijo, ki je potrjena in sprejeta s strani vseh vključenih v procesu

12. november2018

Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih in preverjanje usposobljenosti (trajanje 5 dni)

17. november2018

Pravilno si zastavite CILJE in kreirajte svoj USPEH

Razvoj vizije in zastavljanje pisnih, merljivih, atraktivnih, realnih in terminsko določenih ciljev!

21. november2018

Razvoj kadrov in dejavnosti z nepovratnimi sredstvi EU

Višajte vašo poslovno uspešnost tudi s pomočjo javnih sredstev! Spoznajte trenutno odprte in prihajajoče razpise ter načine kako biti pri pridobivanju teh sredstev uspešni.

22. november2018

Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Obnovitveni seminar in preverjanje usposobljenosti.

29. november2018

PREDNOSTI in PASTI internih PRAVILNIKOV - pravila, ki olajšajo pot do cilja!

Kako napisati učinkovite interne pravilnike - napotki, ki niso zapisani v ZDR-ju, so pa ključni!

30. november2018

PRENOVLJENOPriprava in izpolnitev POGODB V NABAVI

Najpogostejše pasti pri sklepanju pogodb in uporaba splošnih nabavnih pogojev

30. november2018

PRENOVLJENOPriprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta

Izdelajte plan svojega projekta pod mentorstvom izkušenega projektnega managerja

Povejte naprej: