AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTA Business Case Study

Kako učinkovito pripraviti "Business Case" študijo, ki je potrjena in sprejeta s strani vseh vključenih v procesu

Na praktični delavnici se boste seznanili z metodologijami, ki omogočajo strukturiran pristop od poenotenja vizije do postopnega razvoja Business Case študije. Študija ni statična kategorija in zahteva vključitev vrste deležnikov, ki lahko močno vplivajo na vrednotenje različnih scenarijev, koristi in stroškov. Na donosnost in časovnico realizacije vpliva vrsta vhodnih parametrov. Skupaj bomo z uporabo orodij preučili korake, ki bodo zmanjšali nejasnosti in povečali verjetnost, da ste preučili prav vse vidike priprave Business Case študije.

Cilj delavnice je, da boste udeleženci samostojno potrdili in pojasnili vse predpostavke, tveganja in scenarije. Namen priprave analize je predvsem poenotenje vizije ter zmanjšanje verjetnosti nastanka dogodkov, ki bi onemogočili realizacijo pričakovanih koristi.

Business Case Study
TERMIN: 25. 11. 2019 (od 12:00 do 18:00) Prijavite se

Celotna delavnica temelji na študiji primera iz prakse. Tekom delavnice bodo predstavljene teoretične osnove, metodologije dela pa bomo uporabili na predstavljenem študijskem primeru. Udeleženci boste tako spoznali vse korake k učinkoviti pripravi projektnega poslovnega načrta in tako vaše pridobljeno znanje hitro prenesli v prakso!

 

Način dela:

 • teoretične osnove o upravljanju sprememb, izračunavanju donosnosti, naboru možnosti financiranja projektov, razvoju poslovnih modelov, ...
 • predstavitev metodologij za hitrejše poenotenje vizije, obsega poslovnega modela in vrednotenja zaznanih priložnosti,
 • predstaviitev metodologij za iskanje alternativnih rešitev,
 • predstavitev metodologij za strukturiran pristop k vrednotenju koristi in stroškov,
 • predstavitev metodologij za vrednotenje tveganj in scenarijev,
 • študija praktičnega primera – razvoj novega produkta in poslovnega modela.

 

Ne spreglejte izobraževalnega modula Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev.

Program

Upravljanje enotne vizije in vseh deležnikov 

Iskanje in preverjanje koristi ter sprejemljive stopnje tveganja

Izbira nabora virov kapitala za projekt in iskanje alternativnih rešitev 

Ocenjevanje potrebnih investicij in stroškov

Upravljanje negotovosti 

Potrditev kritičnih dejavnikov uspeha 

Izračun donosnosti projekta in »kaj-če« analiza 

 

Na praktični delavnici boste dobili tudi odgovore na naslednja vprašanja:

 • kako hitro in učinkovito uskladiti Business Case študijo za nov izdelek ali poslovni model, 
 • kako financirati nov razvoj izdelka, 
 • kako se odzvati, ko v ekipi pride do različnih mnenj glede izbire najboljše poti do pričakovanega rezultata,
 • kako se odzvati, ko vam očitajo, da so predpostavke, vključene v dokumentacijo, nerealne, 
 • kako veste ali vaša ekipa zares v celoti stoji za postavljenim načrtom, 
 • kako in kje iskati potencialne koristi,
 • kako izbrati učinkovito metodologijo, ki vam omogoča, da razmislite o naboru vseh možnih koristi, 
 • kako zajeti vse spremembe bodočih stroškov,
 • kakšen je postopek validacije koristi in stroškov, 
 • koliko in katere elemente je dejansko potrebno obvladovati,
 • kako izvajati »kaj-če« analize, 
 • kako ovrednotiti tveganja,
 • kako spremljati uspešnost realizacije na transparenten način, 
 • kako obvladovati konflikte med različnimi interesi, ... in še mnogo več.

 

 

 

Ne spreglejte tudi odlične knjige Oblikovanje poslovnih modelov, ki je nastala  z namenom ponuditi primere, drugačne pristope in načine reševanja problemov z dizajn razmišljanjem in novimi poslovnimi modeli.

 

 

 


 

Morda vas zanima tudi

Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Šola projektnega managementa

Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta

Učinkovita kombinacija najboljših metod agilnega in »klasičnega« projektnega managementa

Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov

Projektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti projektov v podjetjih in organizacijah

USPEŠNO VODENJE PROJEKTNIH TIMOV po svetovno priznani metodologiji in vodniku PMBOK®

Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov

Business Case Study

Planiranje projektov in uporaba programa MS Project

Uspešno uvajanje projektnega pristopa v podjetje oz. organizacijo

Agilni coaching program za (projektne) managerje

 

Vljudno vabljeni na zgoraj naveden sklop praktičnih delavnic za sistematično pridobitev celostnega znanja s področja projektnega managementa, z odličnimi predavatelji - strokovnjaki iz prakse. 
Na podlagi vaših potreb in predhodnega znanja si izobraževalni modul - niz več praktičnih delavnic lahko oblikujete sami!

Izbraževalni paketi - ob prijavi in plačilu za obisk:

 • 3 - 4 delavnic - 15 % popust
 • 5 - 6 delavnic - 20 % popust
 • 7 - 10 delavnic - 25 % popust
 • Dodatna ugodnost: 10 % popust za vse udeležence zgoraj navedenih izobraževanj pri Agilnem coaching programu

 

* Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI mednarodnih certifikatov, seveda pa tudi za NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo), saj so predavatelji sodelovali tudi pri pripravi nabora znanj za certificiranje.

**˝Izobraževanje po meri˝ za posamezno podjetje oz. organizacijo -  večmodularna bolj poglobljena in praktično naravnana usposabljanja za odlično vodenje projektov. Za več informacij pišite na naslov: ana.kordis@agencija-poti.si.

Predavatelj

Gašper Prevodnik, 

imetnik licenc LSSBB (Lean Six Sigma Black Belt) in preizkušeni notranji revizor. Prav tako izvaja predavanja na Slovenskem inštitutu za revizijo, za udeležence programov za pridobitev licence preizkušenega notranjega revizorja za izpit »Upravljanje poslovnih procesov ter informacijske tehnologije in z njo povezanih tveganj«. Predavatelj je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na bančno-finančni smeri s področja vrednotenja obveznic. Magistriral je iz novih poslovnih modelov v digitalnem bančništvu. Predaval je v okviru mednarodnega programa na Ekonomski fakulteti s področja prenove poslovnih modelov, kot gostujoči predavatelj pri predmetu e-poslovanja, pri prof. g. Trkmanu. Ima 16 let izkušenj v bančništvu. Aktivno je sodeloval pri razvoju vrste poslovnih modelov ter pripravi in presoji poslovnih načrtov tako s področja razvoja novih produktov kot drugih poslovnih rešitev. Z vodenjem projektne pisarne je nadziral tako pripravo projektov in realizacijo predvidenih koristi kot vodil vrsto optimizacij procesov. Kot projektni vodja je razvijal vrsto digitalnih rešitev, kot tudi implementacijo zahtevnejših projektov preobrazbe. Danes je ustanovitelj in partner v podjetju Lynx-BPM d.o.o., katerega temeljna dejavnost je optimizacija procesov in vitka transformacija podjetij.

Kotizacija

218,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 265,96 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: