AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTA Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov

Pozitivne poslovne učinke projektnega managementa se lahko zagotovi z:

 • pravočasnim prepoznavanjem donosnih projektov s pomočjo finančne analize ter metodološkim ocenjevanjem poslovne vrednosti,
 • ekonomičnim načrtovanjem in transparentnim spremljanjem stroškov projekta,
 • obvladovanjem tveganj in sprememb pri vodenju projektov.

Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov
TERMIN: 3. 12. 2019 (od 9:00 do 15:30) Prijavite se

Ekonomika je od ideje do zaključka projekta eden izmed ključnih elementov uspešnosti vključno z učinkovitim obvladovanjem spremememb in tveganj pri vodenju projektov.

 

Tretjina projektov zamudi roke izvedbe oziroma preseže proračun projekta. Vzroki za zamude in preseganje proračuna so v slabem načrtovanju, dodatnih zahtevah naročnika in tveganjih, katerim so projekti izpostavljeni. Z ustreznim načrtovanjem in uporabo pravih metod lahko zagotovimo, da bomo kljub izpostavljenosti projekte zaključili v predvidenem roku in znotraj zastavljenega proračuna.

 

Poslovna vrednost je ključni kriterij pri sprejemanju odločitev o izvedbi projektov. Ugotavljanja se na podlagi finančne analize, tveganosti projekta in predvidenih poslovnih učinkov. V primeru večjega števila projektov je poslovna vrednost ključnega pomena za dodeljevanje prioritet in upravljanje portfelja projektov.

 

Pri finančni analizi je ključni korak ocena denarnih tokov projekta z upoštevanjem oportunitetnih stroškov in zunanjih učinkov investicije. Temu sledi izračun nekaterih finančnih kazalnikov, ki so instrumenti finančne analize z namenom ugotavljanja uspešnosti, ocenjevanja in primerjanja. Finančni kazalniki so mera s katero merimo finančno stanje, uspešnost in ceno različnih projektov.

 

Metodološko ocenjena poslovna vrednost projekta predstavlja transparentno podlago za prioritiziranje projektov in dodeljevanje virov na projekte. Na vprašanja ali so projekti dovolj kvalitetni, ali dosegajo zastavljene cilje in ali imajo zadosten učinek in dolgoročen pozitiven vpliv, lahko odgovorimo le, če projekte kvalitetno načrtujemo, vrednotimo in spremljamo.

 

Vodja projekta je odgovoren za celotno ekonomiko projekta ter obvladovanje tveganj in sprememb na projektu. Odločevalnim organom pripravlja potrebne podlage za sprejemanje odločitev glede prioritizacije in izvedbe projektov.

 

Vsebina delavnice zajema ekonomiko celotnega projektnega cikla z ugotavljanjem poslovne vrednosti projektov ter učinkovitim obvladovanjem tveganj in sprememb pri vodenju projektov. Udeleženci delavnice pridobijo praktična znanja iz področja načrtovanja proračuna projekta, izdelave finančne analize in metodologije za vrednotenje projektov ter obvladovanje tveganj in sprememb na projektih.

 

Udeleženci praktične delavnice se usposobijo za:

 • izdelavo poslovnega primera z oceno stroškov, prihrankov in koristi,
 • izračun finančnih kazalnikov (NPV, IRR, ROI …),
 • ugotavljanje poslovne vrednosti projekta,
 • izdelavo proračuna projekta ter spremljanje in upravljanje s stroški projekta ,
 • obvladovanje tveganj in sprememb na projektu.

Program

Ekonomika projektov:

 • Ekonomika podjetja in projektov
 • Načrtovanje stroškov in izdelava proračuna projekta
 • Spremljanje in nadzorovanje stroškov pri izvedbi projekta

 

Finančna analiza:

 • Ocena stroškov, prihrankov in koristi
 • Izračun finančnih investicijskih kazalnikov
 • Analiza različnih scenarijev

 

Poslovna vrednost projektov:

 • Metodologija za ocenjevanje poslovne vrednosti projektov
 • Kriteriji in proces ugotavljanja poslovne vrednosti
 • Analiza in uporaba rezultatov pri upravljanju portfelja projektov

 

Obvladovanje tveganj in sprememb na projektih:

 • Orodja in tehnike za prepoznavanje in analizo tveganj
 • Evidentiranje, analiza in potrjevanje sprememb na projektih
 • Ekonomika obvladovanja tveganj in sprememb na projektih

 

Delo na konkretnih primerih:

 • Izdelava poslovnega primera (idejna zasnova projekta, analiza tveganj)
 • Finančna analiza (ocena stroškov in prihodkov, izračun finančnih kazalnikov)
 • Ugotavljanje poslovne vrednosti projekta (vpliv na poslovanje, tveganost)

Morda vas zanima tudi

Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Šola projektnega managementa

Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta

Učinkovita kombinacija najboljših metod agilnega in »klasičnega« projektnega managementa

Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov

Projektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti projektov v podjetjih in organizacijah

USPEŠNO VODENJE PROJEKTNIH TIMOV po svetovno priznani metodologiji in vodniku PMBOK®

Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov

Business Case Study

Planiranje projektov in uporaba programa MS Project

Uspešno uvajanje projektnega pristopa v podjetje oz. organizacijo

Agilni coaching program za (projektne) managerje

 

Vljudno vabljeni na zgoraj naveden sklop praktičnih delavnic za sistematično pridobitev celostnega znanja s področja projektnega managementa, z odličnimi predavatelji - strokovnjaki iz prakse. 
Na podlagi vaših potreb in predhodnega znanja si izobraževalni modul - niz več praktičnih delavnic lahko oblikujete sami!

Izbraževalni paketi - ob prijavi in plačilu za obisk:

 • 3 - 4 delavnic - 15 % popust
 • 5 - 6 delavnic - 20 % popust
 • 7 - 10 delavnic - 25 % popust
 • Dodatna ugodnost: 10 % popust za vse udeležence zgoraj navedenih izobraževanj pri Agilnem coaching programu

 

* Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI mednarodnih certifikatov, seveda pa tudi za NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo), saj so predavatelji sodelovali tudi pri pripravi nabora znanj za certificiranje.

**˝Izobraževanje po meri˝ za posamezno podjetje oz. organizacijo -  večmodularna bolj poglobljena in praktično naravnana usposabljanja za odlično vodenje projektov. Za več informacij pišite na naslov: ana.kordis@agencija-poti.si.

Predavatelj

Zoran Korenjak

je projektni manager in coach z več kot petnajstletnimi izkušnjami. Vodi strateške in kompleksne projekte v uspešnih družbah in večjih organizacijah, med drugimi tudi v finančni industriji. Je soavtor in predavatelj na Akademiji Projektnega Managementa. Poleg izvedbe praktičnih izobraževanj pri Agenciji POTI, predava tudi na strokovnih konferencah, izkušnje in znanje pa je delil tudi s študenti kot gostujoči predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor in Tehnološko-poslovni fakulteti Nova Gorica.

Strokovnost na področju projektnega managementa izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom Project Management Professional (PMP)®, ki se uporablja skoraj v vseh industrijah in metodologijah projektnega vodenja. Izdajatelj tega certifikata je Project Management Institute (PMI), vodilno svetovno združenje na področju upravljanja projektov, programov in portfeljev. ki vsako leto tudi organizira svetovno tekmovanje za PMO leta. V letu 2018 je s svojo ekipo bil eden izmed treh finalistov - oglejte si predstavitveni video.
Strokovnost na področju osebne storilnosti izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom NLP Master Practitioner. Neuro-linguistic programming (NLP) je pristop k komunikaciji, osebnemu razvoju in psihoterapiji, ki temelji na predpostavki, da obstaja povezava med nevrološkimi procesi, jezikovnimi in vedenjskimi vzorci, pridobljenimi skozi izkušnje in da jih je mogoče spremeniti, da bi dosegli določene cilje v življenju.
Poleg tega je diplomant mednarodnega instituta za zdravljenje in osebno preobrazbo Barbara Brennan School of Healing. To je visoko spoštovana izobraževalna in globalna zdravilna institucija s tisočerimi diplomanti v več kot 50 državah po vsem svetu. Študij zajema proces osebnostnega razvoja študentov, ozaveščanje povezav med umom, telesom ter čustvi in osvajanje specializiranih zdravilnih tehnik in veščin za uporabo v strokovni praksi.

Pri svojem delu odlično kombinira strokovnost z osebnim pristopom. Njegove delavnice so zanimive in polne praktičnih primerov za poslovni ter osebni uspeh.

Kotizacija

218,00 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 265,96 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: