AKTUALNO Specifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa

Pravi način prenosa ideje o delovanju aplikacije oz. programske opreme od naročnika k načrtovalcem in razvijalcem

Pri tradicionalnem (ang: waterfall) modelu razvoja programske opreme je prva faza, sistemska analiza s specifikacijo zahtev, tudi najpomembnejša faza razvoja. V tej fazi se srečamo s problemi, ki lahko povzročajo zamude na projektu in tudi povzročajo težave v samem projektnem pristopu.
Specifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa
TERMIN: 3. 9. 2018 (od 12:00 do 17:30) Prijavite se

Kaj je specifikacija zahtev za programsko opremo in zakaj je pomembna?

V osnovi predstavlja naročnikovo razumevanje (v pisni obliki) želenega delovanja programske opreme in dobro je, da je ta usklajena z razumevanjem načrtovalca in razvijalca. Tak način naročniku prinaša več koristi.

 • Razumljeno povratno informacijo.
  Specifikacija zahtev je dokument, ki naročniku jamči, da ponudnik načrtovanja in razvoja programske opreme razume problematiko, ki jo želi naročnik rešiti s to rešitvijo. Zato je dokument zapisan v naravnem jeziku, brez dvoumnosti in na obema razumljiv način.
 • Razčlenjen problem na obvladljive dele.
  Dobra praksa organiziranosti specifikacije zahtev (standard) sama po sebi členi opis programske opreme na manjše dele. Ti so opisani na strukturiran način in jih naročnik tudi lažje obvladuje.
 • Zahteve za oblikovanje.
  Specifikacija zahtev vsebuje opisane detajle, ki vplivajo na načrtovanje, oblikovanje in razvoj sistema. Ti opis naročniku pomagajo, da se pravilno načrtuje arhitektura, potrebne infrastruktura ter gradniki (moduli, storitve) programske opreme z uporabniškimi vmesniki in njihova sklopljenost.
 • Krovni dokument naročila (razpisa).
  Specifikacija zahtev prinaša opis zunanjega obnašanja programske opreme, ki naročniku pomaga pri definiranju pogodbenih obveznosti s ponudnikom in načrtovanju in izvedbi zaključnega – prevzemnega testiranja produkta.

 

Poleg problematike vodenja IT projekta, se na področju zahtev za programsko opremo lahko v praksi srečamo z različnimi problemi:

 • Naročnik ne ve, kaj v resnici hoče.

Naročnik razpolaga z nejasnim pogledom na svoje potrebe, želje. Zgodi se težava pri razumevanju poslovnega procesa in posledično nepoznavanje zahtev. Vaša naloga je, da s pravim naborom vprašanj in analizo drugih virov pretvorite njegovo zamegljeno vizijo v formalen dokumentiran opis zahtev za programsko opremo.

 • Naročnik spreminja zahteve med razvojem programske opreme.

Naročnikov opis zahtev iz prve faze IT projekta ni skladen z njegovimi željami v nadaljevanju izvajanja. Potrebujete discipliniran pristop k spremembam in vodenje verzij opisov zahtev za programsko opremo  

 • Načrtovalec (razvijalec) ima težave z razumevanjem dokumenta.

Naročnikov opis zahtev ni skladen s priporočili dober specifikacije zahtev za programsko opremo. Vaša naloga je razumljiv opis zahtev za programsko opremo s poudarkom na nedvoumnost, kjer je vsak pojem enolično razložen in se ga da razumeti na en sam način.

 

Dobra programska oprema je tista, ki je 100 % skladna z zahtevami, prepoznanimi pred začetkom njene izgradnje. Če zahteve vsebujejo napake, so nejasne in slabo definirane, potem le redko kdo lahko zahteve popravi v nadaljnjem procesu razvoja programske opreme.  

 

Kako pišemo zahteve za programsko opremo?

Zahteva predstavlja nek pogoj, zmožnost, ki ga vaša aplikacija mora izpolnjevati, da bo dosegla svoj namen. Te velikokrat ni enostavno prepoznati in jih razumeti. Še težje jih je zapisati (dokumentirati) na nek enostaven in razumljiv način. Poskusimo opisati to, KAJ naša aplikacija naj počne. Opis KAKO naj to počne pa pustimo drugim.

 

 • Kako naj izgleda dokument?

Strukturo in obliko dokumenta narekujejo različni standardi in priporočila. V osnovni pa lahko ločimo dva načina priprave takega dokumenta. Prvega poznajo tisti, ki se lotevajo razvoja aplikacij na tradicionalni (predvidljiv) način. Imajo čas in so natančno analizirali naročnikov posel in problem. Poznajo (skoraj) vse njegove zahteve in vedo (beri "želijo"), da se ne bodo spreminjale. Drugi je bliže agilistom. Vedo, da naročnik v času razvoja ne bo podal vseh zahtev. Tudi pisanje jim preveč ne diši. V več iteracijah razvoja aplikacije bodo zapisali uporabniške zgodbe (v enem stavku), ki bodo sproti narekovale seznam lastnosti aplikacije. Prilagajali se bodo naročnikovim željam. 

 

 • Kaj pa so lastnosti dobrega opisa?

Ne glede na strukturo in obliko dokumenta, je važno da sledite nekaterim lastnostim (atributom) dobrega opisa zahtev za programsko opremo. Ti so nedvoumnost, preverljivost, skladnost, popolnost in prilagodljivost.

 

Premišljeno načrtovanje programske opreme na podlagi kakovostne specifikacije zahtev za programsko opremo podvoji možnosti za uspeh projekta izgradnje programske opreme.

 

Komu je delavnica namenjena?

 • sistemskim in poslovnim analitikom (kaj naj naredijo),
 • načrtovalcem aplikacij (kaj naj zahtevajo),
 • skrbnikom končnih uporabnikov (kaj naj imajo),
 • zaželena je udeležba vodij projektov in članov projektnih skupin, ki so odgovorni za analizo in načrtovanje, ter tistim, ki so odgovorni za končne uporabnike,
 • verjamemo, da bodo tudi inženirji in tehniki lahko dopolnili svoje znanje in izmenjali svoje izkušnje z udeleženci,
 •  vodje oz. managerji IT projektov, ki želite izpopolniti svoje veščine sistemske analize,
 • funkcijski menedžment,
 • organizatorji dela in poslovnih procesov.  

 

Na delavnici boste spoznali proces, kako najprej razumeti in nato v t.i. specifikaciji zahtev opisati, kaj želite od naročene programske opreme na temeljit, jasen in razumljiv način. Spoznali boste pomen in način označevanja zahtev ter neposredne povezave z načrtom testiranja računalniške aplikacije. Dobro izdelana specifikacija zahtev za programsko opremo vam lahko prihrani tisoče evrov.

 

S pridobljenimi informacijami in spoznanjem dobre prakse se ne boste več spraševali »Zakaj jaz?« ampak bo sedaj vaše vprašanje »Zakaj ne jaz?«. 

 

Delavnica temelji na priporočilih ANSI/IEEE Std 830-1990. Prejeli boste tudi izvod priporočil v angleškem jeziku.

Program

Projektni menedžment in sistemska analiza v procesu implementacije računalniške aplikacije

Spoznali boste projektni menedžment izgradnje in uvedbe računalniških aplikacij. Uvodni predstavitvi sledi predstavitev dveh ključnih področij za specifikacijo zahtev, to sta upravljanje sprememb in obvladovanje tveganj. Spoznali boste tudi različna pristopa načrtovanja in razvoja programske opreme. Tradicionalni pristop z različnimi oblikami za tiste, ki vam je bliže tradicija in agilni – prilagodljiv pristop za nove priložnosti. Spoznali boste tudi pomen sistemske analize ter posledice napačno definiranih zahtev ter potrdili namen specifikacije zahtev za programsko opremo.

Lastnosti dobre specifikacije zahtev za programsko opremo

Lastnosti (atributi) dobre specifikacije zahteve so povzete po raznih priporočilih. S pomočjo praktičnih primerov boste poznali in opisali posamezne lastnosti kot so pravilnost, nedvoumnost, popolnost ipd. Spoznali boste pomen in način označevanja zahtev ter neposredne povezave z načrtom testiranja računalniške aplikacije.

Primer oz. prototipni osnutek specifikacije zahtev za programsko opremo

V strukturirani obliki boste navedli vse bistvene sestavine SZPO. Struktura ni obvezujoča in jo lahko naročnik ter izvajalci dogovorno prilagajate svojim potrebam. Predstavili bomo dva primera izdelka specifikacije zahtev za programsko opremo za eno izmed računalniških aplikacij informacijskega sistema. Prvi primer je dokument po priporočilih ANSI/IEEE Std 830-1995 (tradicionalni pristop) in drugi po priporočilih za agilni pristop.



 

Predavatelj

Mitja Kovačič
je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, nato pa zaključil podiplomski specialistični študij na Fakulteti za organizacijske vede s področja organizacije in managementa informacijskih sistemov. Od leta 1987 se ukvarja z računalništvom in informatiko v zadnjih desetih letih pa z menedžmentom informacijskih sistemov in projektnim menedžmentom. Leta je opravljal tudi vodstvena dela v službi za informatiko. Vodi IT projekte informatizacije poslovnih procesov in elektronskega poslovanja. Je IPMA certificiran senior projektni manager in predava na višji šoli za informatiko.

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: