Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita

Zadnje stanje tehnike

Za naročnike Elektrotehniške revije - 20 % popust! 

Postanite naročnik tukaj.

 

Pred gradnjo nove ali obnovo obstoječe stavbe, pa naj gre za stanovanjski, poslovni, industrijski ali drug objekt, se postavlja vprašanje, ali je zaščita pred strelo tovrstnega objekta potrebna. Podobno vprašanje se postavlja tudi glede namestitve prenapetostne zaščite. Odgovora ni mogoče kar enoznačno podati. Na odločitev za ali proti izvedbi sistema zaščite pred delovanjem strele in v nadaljevanju sistema prenapetostne zaščite vpliva veliko dejavnikov. Zgradbe in objekte lahko ogrožajo neposredni ali posredni udari strele, pa tudi oddaljeni udari s pripadajočimi elektromagnetnimi in tudi elektrostatičnimi vplivi.

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita
TERMIN: 22. 6. 2018 (od 9:00 do 15:30) Prijavite se

Potrebno je poznati problematiko zaščite pred strelo in prenapetostne zaščite, začenši pri osnovah poznavanja pojava strele kot temeljnega vzroka za škodo, znati oceniti potencialno ogroženost obravnavanega objekta in biti seznanjen z osnovami zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite.

 

Na praktični delavnici bodo predstavljeni pojav strele kot izvor nevarnosti za škodo, ključni pojmi sistemov za zaščito pred delovanjem strele, ki so sestavljeni iz ukrepov zunanje in notranje zaščite. V sodobnih zgradbah in objektih se nahaja vrsta občutljivih naprav in sistemov, za katere  moramo zagotoviti tudi učinkovito prenapetostno zaščito. Na praktičnih primerih bo predstavljeno tudi vse o ukrepih in primerih uporabe notranje in zunanje zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite.

 

Do najpogostejših napak prihaja zaradi nezadovoljivega poznavanja prenapetostnih zaščitnih naprav in sistema, ki ga želimo ščititi. 

 

Osnovo za projektiranje, izvedbo in vzdrževanje sistemov za zaščito pred delovanjem strele predstavljata Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in pripadajoča Tehnična smernica. S slednjima so za projektiranje, nameščanje, delovanje in vzdrževanje sistema zaščite pred delovanjem strele postali obvezujoči standardi:

 • SIST EN 62305-1 Zaščita pred delovanjem strele – 1.del: Splošna načela;
 • SIST EN 62305-2 Zaščita pred delovanjem strele – 2.del: Vodenje tveganja;
 • SIST EN 62305-3 Zaščita pred delovanjem strele – 3.del: Fizična škoda na objekih in nevarnost za živa bitja;
 • SIST EN 62305-4 Zaščita pred delovanjem strele – 4.del: Električni in elektronski sistemi v objektih. 

 

V okviru te delavnice bo predstavljena tudi pred kratkim objavljena prenovljena izdaja Tehnične smernice TSG-N-003:2013 ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE v povezavi z aktualnim Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele ter aktualnimi slovenskimi in mednarodnimi standardi na področjih zaščite pred delovanjem strele in prenapetostnih odvodnikov.

Na konkretnih primerih bomo prikazali izbiro ustreznih sestavnih delov zunanje in notranje zaščite pred delovanjem strele  in zaščitnih elementov v okviru prenapetostne zaščite – odvodnikov prenapetosti. 


Praktična delavnica je namenjena:

 • projektantom,
 • izvajalcem,
 • vzdrževalcem,
 • investitorjem in nadzornikom,
 • odgovornim osebam s področja električnih inštalacij in strelovodov, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite,
 • zavarovalnicam in inšpekcijskim službam,
 • vsem drugim, ki znanje s tega področja potrebujete pri svojem delu ter
 • vsem, ki vas to področje zanima

 


 

Program

Zaščita pred delovanjem strele

 • Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
 • Tehnična smernica Zaščita pred delovanjem strele
 • Pregled in uporaba slovenskih in mednarodnih standardov na področju zaščite pred delovanjem strele
 • Stanje tehnike izvedbe sistemov za zaščito pred delovanjem strele
 • Karakteristike strele, vzroki in posledice
 • Načrtovanje, izvedba in vzdrževanje sistemov za zaščito pred delovanjem strele:
 • zunanji sistem zaščite pred delovanjem strele
 • notranji sistem zaščite pred delovanjem strele 

Prenapetostna zaščita

 • Pregled in uporaba slovenskih in mednarodnih standardov na področju naprav prenapetostne zaščite
 • Zaščita električnih in elektronskih sistemov pred posledicami udara strele in prenapetostmi - načrtovanje, izvedba in vzdrževanje
 • Primeri uporabe zaščitnih naprav

Predavatelj

Aleš Napast, univ.dipl.inž.el.
je član SIST/TC POD (prenapetostni odvodniki) in SIST/TC STZ (Zaščita pred delovanjem strele), član Slovenskega društva za geoelektriko, statično elektriko in strelovode, predavatelj na velikem številu seminarjev in delavnic s področja zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite, pisec več strokovnih publikacij in člankov s tega področja.

Kotizacija

199,80 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 243,75 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!

Naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 20 % popust. Postanite naročnik tukaj!

Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: