KREDITNE TOČKE IZS Vpliv nove GRADBENE ZAKONODAJE na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov

Nujno potrebna uskladitev z novo zakonodajo

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

 

Zaradi spremenjenih oz. dopolnjenih nalog, ki jih morajo po novem Gradbenem zakonu izpolniti udeleženci pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju objektov, je potrebno uskladiti tudi vsebino pogodb tako, da bodo pogodbeno dogovorjena dela projektanta, izvajalca in nadzornika nedvoumno zajemala vsa dela, ki jih morajo udeleženci celotnega procesa gradnje izvesti usklajeno z novim zakonom.

Vpliv nove GRADBENE ZAKONODAJE na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov

Izobraževanje bo potekalo ˝v živo˝, v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ali kot interaktivno ˝on-line˝ izobraževanje, tako da je izvedba zagotovljena. Število mest je omejeno na 9 udeležencev.

 

Ne spreglejte tudi aktualnega strokovnega seminarja:
Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi
Gradbeni zakon, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Pravilnik o dokumentacij in obrazcih za upravne postopke pri graditvi objektov, Uredba o razvrščanju objektov.

 

Konceptualne spremembe v novi zakonodaji močno vplivajo na obveznosti in pravice udeležencev v procesu načrtovanja, graditve, nadzora in vzdrževanja objektov. Vse to je potrebno uskladiti tudi v pogodbenih razmerjih.

 

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal Elektrotehniške revije.

Program

V gradbeni pogodbi je glede na zahteve gradbenega zakona potrebno določiti sledeče - izvajalec:

 • prevzame zakoličbo na terenu
 • sodeluje pri prijavi del oz. prijavi pripravljalnih del
 • zagotavlja varnost delavcev in premoženja ter preprečuje čezmerne vplive na okolje
 • vodi gradbeni dnevnik
 • pravočasno obvešča nadzornika pred vsako pomembno fazo gradnje
 • izbira tehnološke in delovne procese tako, da povzročajo najmanjše tveganje za nastanek škodljivih posledic in za negativne vplive na okolje
 • imenuje vodjo del s predpisanimi kvalifikacijami in s tem povezane zamenjave
 • podpiše izjave o zanesljivosti (DOZ) in izjavo o dokončanju gradnje

 

Skladno z navedenimi bistvenimi nalogami izvajalca je potrebno v pogodbah določiti tudi pravice in obveznosti naročnika:

 • potrebno je določiti uskladitvene pogodbene določbe glede pregledovanja dokumentacije in sodelovanja z nadzornikom.

 

V pogodbi s projektantom je potrebno glede na spremenjene vrste projektov določiti:

 • dokumentacijo, ki jo je dolžan izdelati projektant
 • odgovornost za pravilno izdelavo projekta in koordinacijo - za kaj odgovarja
 • obveznosti projektantskega nadzora tekom gradnje
 • imenovanje vodje projekta in pooblastila
 • prevzemanje projektne dokumentacije
 • pravice in obveznosti, če je projektant hkrati nadzornik
 • obveznosti v zvezi s potrjevanjem projektne dokumentacije in v zvezi s spremembami projektne dokumentacije med gradnjo do uporabnega dovoljenja

 

V pogodbi z nadzornikom je potrebno glede na nove naloge nadzornika določiti obseg del, ki bo nujno zajemal naslednje storitve:

 • izjavo nadzornika o pregledu DGD (oz. doslej PGD) in PZI
 • sodelovanje pri zakoličbi (kadar je po zakonu to potrebno)
 • sodelovanje pri prijavi gradnje in nadzorovanje pripravljalnih del
 • pooblastila nadzornika v zvezi z obračunom del in v zvezi z dovoljevanjem sprememb
 • zbiranje in potrjevanje dokumentacije o spremembah med gradnjo
 • podpisovanje gradbenega dnevnika in izjave, ki jih podaja nadzornik po gradbenem zakonu
 • ukrepi nadzornika
 • pravice in obveznosti nadzornika v zvezi z zamenjavo nadzornika nad gradnjo
 • obveznost odgovarjanja izvajalcu ni udeležba pri izvajanju del, ki vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekt
 • druga določila pogodbe, ki so potrebna zaradi uskladitev pogodbenih pravic in obveznosti udeležencev gradnje.

 

NOVO:


     Veliki gradbenopravni priročnik

     Pravna teorija in praksa za investitorje, izvajalce, projektante in nadzornike z dodatkom posebnih gradbenih uzanc

    Pravkar izšlo - zagotovite si svoj izvod tukaj >>>


 

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V
gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi
Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

 

Kotizacija

208,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: