Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

Vse o JAVNIH NAROČILIH GRADNJE OBJEKTOV

Nove smernice za javno naročanje gradenj in Novela Zakona o javnih naročilih ZJN-3D ter POGODBA o javnem naročilu za izvedbo gradnje objektov

12. 4. 2024 - 9:00 - 15:30

238,00€

Termin

Datum:
12. 4. 2024
Trajanje:
9:00 - 15:30
Cena (bez DDV):
238,00€
Event Kategorije:
, ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 3 kreditne točke – sklop D (Poslovanje in management).

Obdobje nepredvidenih rasti cen materialov v gradbeništvu je na trgu javnih naročil povzročalo številne preglavice vsem deležnikom. Na eni strani ponudnikom pri oddaji zavezujočih ponudb fiksnih cen in izvajalcem, ki so se borili z motnjami v dobavni verigi, na drugi strani pa javnim naročnikom pri časovnem in finančnem načrtovanju investicij.

Prakso so tako zaznamovala številna vprašanja pravne narave za presojo upravičenosti podaljševanja pogodbenih rokov in povišanja pogodbeno dogovorjenih cen, tako je tema strokovnega seminarja tudi dopustne spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila gradnje.

Poleg navedenega bo v okviru strokovnega seminarja izpostavljena tudi odgovornost izvajalcev nasproti naročniku in odgovornosti njegovih podizvajalcev. Če je obdobje prejšnje gospodarske krize iz leta 2008 zaznamovala plačilna nedisciplina izvajalcev do svojih podizvajalcev (op. kar je bilo nato krajše obdobje zakonsko regulirano z uvedbo instituta obveznih plačil podizvajalcev), pa se zdi, da so bili v zadnjem obdobju, ki ga je zaznamovala povečana gospodarska rast, ravno podizvajalci tisti, ki svojih obveznosti izpolnitve naročila niso zadostno izpolnjevali. Posledično so tudi podizvajalske pogodbe postale vse kompleksnejše in se z vidika odgovornosti, ki jo prevzemajo podizvajalci, močno približujejo obveznostim in odgovornostim, ki jih glavni izvajalci prevzemajo do javnih naročnikov. Navedeno je povsem razumljivo in pričakovana posledica vse pogostejših opozoril, da bi morali javni naročniki pogosteje oz. bolj dosledno izpolnjevati tudi svoje obveznosti iz naslova obračuna pogodbenih kazni, unovčenja zavarovanj dobre izvedbe in drugih pravnih sredstev.

Poleg navedenega so preteklo obdobje zaznamovale tudi spremembe gradbene zakonodaje, zlasti terminologije in s tem povezanih pogojev za opravljanje določenih poklicev in širše dejavnosti, kar se implicitno odraža tudi v opredeljevanju pogojev za priznanje sposobnosti za izvedbo javnega naročanja. Kot posledica spremenjene zakonodaje je Ministrstvo v tem obdobju posodobilo tudi Smernice za javno naročanje gradenj (verzija 1.2, marec 2023), katerih novosti bodo prav tako predstavljene v okviru strokovnega seminarja.

Kako in na kakšen način se izvajalci lahko zavarujejo nasproti javnim naročnikom, kakšne so njihove možnosti tako v fazi priprave ponudbe kot tudi v fazi izvajanja pogodbe o javnem naročilu, so osrednje teme strokovnega seminarja.

Vabljeni:

 • vsi ponudniki, podizvajalci in partnerji v procesu graditve objektov in javnega naročanja,
 • vsi zainteresirani za izvajanje gradenj za javne naročnike (tj. vzdrževalna ali investicijska dela)
 • vsi, ki bi radi izvedeli več o javnem naročanju gradenj po ZJN-3 ali se seznanili z novelo ZJN-3D, ki stopi v veljavo 2. aprila 2023,
 • vsi, ki bi se radi seznanili z novostmi Smernic za javno naročanje gradenj (izdaja 1.2, marec 2023),
 • in vsi, ki se v praksi srečujete s pravnimi vprašanji na navedenih področjih.

Vse o JAVNIH naročilih GRADNJE objektov

TERMIN: 12. 4. 2024 (od 9:00 do 15:30)

Javno naročanje v praksi

(Ne)dopustne spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila

 • pogodbeni roki
 • revalorizacijska klavzula
 • dvig cen
 • zamenjava materiala
 • sprememba projektne dokumentacije
 • dodatna dela idr.

Priprava partnerske in podizvajalske pogodbe ter odgovornost izvajalcev in podizvajalcev

Praktični nasveti v zvezi s pregledom razpisne dokumentacije

 • tehnične specifikacije
 • pogoji za sodelovanje
 • merila
 • kako doseči spremembo le-te ter aktualna praksa DKOM

Priprava dopustne ponudbe (ESPD obrazec, dopustno dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudb, vpogledi in revizijski zahtevki)

Novosti, ki jih prinašata novela Zakona o javnih naročilih ZJN-3D ter posodobljene Smernice za javno naročanje gradenj (Izdaja 1.2, marec 2023), pripravljene s strani Ministrstva za javno upravo

Nina PekoljNina Pekolj, univ. dipl. prav.

ima že več kot 10 let praktičnih izkušenj na področju javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev. Sodelovala je pri izvedbi številnih postopkov javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev. V okviru raziskovalnega dela objavlja strokovne članke in se aktivno udeležuje konferenc in seminarjev s področja njenega dela, tako doma kot v tujini. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo nastopa kot izvajalka seminarjev in izobraževanj na temo javnih naročil. V zadnjem obdobju se predavateljica intenzivno ukvarja s področjem vzpostavitve pametnih mest, spodbujanja inovativnosti v postopkih javnega naročanja ter implementacije pametnih projektov v praksi. Izzivi, s katerimi se sooča pri praktičnem delu so njena motivacija za raziskovalno delo in prenos teoretičnih znanj v prakso. 

Kotizacija

238,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.