Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTA

E-Šola projektnega managementa

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse

4. 12. 2023 - 13:00 - 11. 12. 2023 - 15:30

458,00€

Termin

Začetek:
4. 12. 2023 - 13:00
Zaključek:
11. 12. 2023 - 15:30
Cena (bez DDV):
458,00€
Event Kategorije:
, , ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Interaktivno on-line izobraževanje
Natančen potek dela in jasna navodila za on-line udeležbo na interaktivnem izobraževanju boste prejeli v elektronskem sporočilu pred izvedbo.

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

Podjetja in organizacije se vse bolj zavedajo pomembnosti projektnega načina dela v procesih vodenja, doseganja strateških ciljev in dvigovanja konkurenčnosti podjetij.

Največja in najpomembnejša prednost že 13. ponovitve interaktivne on-line delavnice je, da boste v štirih on-line srečanjih spoznali vse faze vodenja projektov, ki jih predavatelj prikaže skozi mnoge primere iz prakse. Tovrsten način razlage vam omogoči lažje razumevanje, hitrejše pomnenje ter enostavnejše iskanje rešitev za lastne projekte.

Projektni pristop izvajanja nalog omogoča:

 • uspešno doseganje strateških in operativnih ciljev,
 • učinkovito obvladovanje časa in denarja, kar temelji na sistematični pripravi projekta z uporabo preizkušenih metod in tehnik planiranja časa, virov, stroškov in prihodkov,
 • učinkovito izkoriščanje človeškega potenciala podjetja z ustrezno izbiro projektne organizacije,
 • različne možnosti napredovanja in s tem višjo motiviranost zaposlenih,
 • hitrejšo prijavo ponudb z manjšim tveganjem, da pridobljenega posla ne bi mogli izvesti v okviru dogovorjenih rokov ali stroškov.

V okviru tega interaktivnega on-line izobraževanja boste osvojili znanja s področja projektnega managementa, s katerimi boste s še večjo zanesljivostjo obvladovali projekte v vašem podjetju oz. organizaciji in dosegali zastavljene cilje. Predavatelj, dr. Aljaž Stare, bo s pomočjo praktičnih primerov in skozi enostavno razlago podal tako teoretične osnove, kot praktične nasvete, katere je pridobil v okviru dolgoletnega vodenja različnih projektov.

Vabimo vse udeležence (v kolikor želite), da pred pričetkom pripravite lastne primere, tako boste tekom tega interaktivnega on-line izobražvanja skupaj s predavateljem našli najbolj ustrezne rešitve za probleme, ki jih imate v vaši praksi.

Udeleženci boste tako lahko skladno s potekom izobraževanja pripravljali plan za svoj projekt, posamezne dele plana posredovali predavatelju v pregled, ki vam bo do naslednjega on-line srečanja posredoval komentarje in predloge izboljšav. Predavatelj bo na naslednjem on-line srečanju tudi povzel ključne napake (brez omembe projekta ali osebe) in izpostavil dobre prakse.

To interaktivno on-line izobraževanje je primerno tako za popolne začetnike, kot tudi za tiste, ki že delate na projektih, a bi želeli svoje znanje še poglobiti. Šola je osnovna delavnica Akademije PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev, pripravljene v skladu z mednarodno metodologijo svetovnih združenj IPMA in PMI.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo udeleženci, ki so pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na praktični delavnici pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.  

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 3 kreditne točke – sklop D (Poslovanje in management). 

Potek on-line interaktivnega izobraževanja:

V roku enega tedna bodo potekala interaktivna on-line srečanja in sicer 2x tedensko 2,5 uri, torej 4 skupna interaktivna on-line srečanja in individualna pomoč pri pripravi (in kasnejši izvedbi) lastnega projekta. Pred pričetkom prvega on-line srečanje bodo udeleženci prejeli tudi seminarsko gradivo in prezentacijo,

E-Šola projektnega managementa

TERMIN: 4., 6., 8. in 11. 12. 2023 (od 13:00 do 15:30)

Dan 1  (ponedeljek, 4. december; od 13. do 15.30 ure)

Projekti in projektni management (predavanje)

 • značilnosti projektov, faze in udeleženci projekta
 • področja projektnega managementa in naloge managerja skozi faze projekta
 • veščine in priporočljive osebnostne lastnosti projektnih managerjev

Snovanje in priprava projekta v praksi (metode in tehnike na izbranem primeru)

 • snovanje projekta – proces predlaganja in odobritve projekta
 • taktika izvedbe ter vmesni cilji projekta
 • planiranje aktivnosti

Dan 2  (sreda, 6. december, od 13. do 15.30 ure)

Komentar planov projektov udeležencev (napake, dobre prakse)

Priprava projekta (metode in tehnike na izbranem primeru)

 • planiranje časa
 • planiranje virov in stroškov

Vodenje projektnega tima (predavanje)

 • projektni tim in dejavniki delovanja tima
 • moč vodje in različni stili vodenja
 • osnovni pojmi motiviranja
 • prenos sporočil in informacij, reševanje konfliktov

Dan 3  (petek, 8. december, od 13. do 15.30 ure)

Komentar planov projektov udeležencev (napake, dobre prakse)

Priprava projekta (metode in tehnike na izbranem primeru)

 • planiranje obvladovanja tveganj
 • planiranje oskrbe in vplivnežev

Izvedba in zaključek projekta (predavanje)

 • tehnike spremljanja in kontroliranja (izvajalci, roki, stroški, kakovost)
 • redni sestanki, vsebina zapisnikov in priprava poročil za nadrejene
 • spremembe in korekcije plana projekta
 • zaključevanje projekta in analiza izvedbe

Dan 4  (ponedeljek, 11. december, od 13. do 15.30 ure)

Komentar planov projektov udeležencev (napake, dobre prakse)

Priprava projekta v praksi (metode in tehnike na izbranem primeru)

 • organiziranje projektnega tima, matrika odgovornosti in pristojnosti
 • poslovnik projektnega tima
 • ostali plani, glede na vrsto projekta

Organiziranje projektov in podpora projektnemu delu (informativno)

 • pravila in »hišna metodologija« projektnega dela
 • izbira, prioritete in nadzor projektov, management portfelja projektov
 • projektna organizacijska kultura, vloga linijskega managementa
 • vloga in naloge projektne pisarne, projektni informacijski sistem
Dr. Aljaž Stare, CSPM Dr. Aljaž Stare, CSPM, je profesor, trener in svetovalec na področju projektnega, procesnega in strateškega managementa z več kot 30 letnimi delovnimi izkušnjami. Svojo kariero je začel kot razvijalec elektro-mehanskih naprav, kasneje pa je vodil različne vrste projektov: razvoj izdelkov, inženiring, prenovo procesov, IT, organiziral je konference in druge dogodke. V sklopu strateške projektne pisarne je sodeloval pri pripravi strateških ciljev podjetja in izbiri ter managementu strateških projektov. 20 let že svetuje slovenskim podjetjem in usposablja managerje – delavnice je izvedel v več kot 120 slovenskih podjetjih z več kot 4.000 udeleženci. Predaval je na Ekonomski fakulteti ter Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (Univerza v Ljubljani), Gea College Ljubljana in Evropski pravni fakulteti (Nova univerza Nova Gorica), že dolgoletni predavatelj Agencije POTI – z znanjem do cilja v okviru Akademije projektnega managementa, trenutno pa je tudi zunanji sodelavec DOBA fakultete. Je nosilec mednarodnega certifikata IPMA – CSPM, Certified Senior Project Manager, in dolgoletni član ZPM – Slovenskega združenja za projektni management, ki mu je predsedoval med letoma 2006 in 2010. Je avtor knjige Projektni management: teorija in praksa (že 4. ponatis v letu 2022) in projektnega bloga www.projektni-management.si. Leta 2021 pa je izšla tudi knjiga: Agilno?! projekti, zaposleni in podjetja.

Akademija projektnega managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev, ki zajema 11 delavnic:

Na podlagi vaših potreb in predhodnega znanja si izobraževalni paket – niz več praktičnih delavnic lahko oblikujete sami!

Izobraževalni paketi – ob prijavi in plačilu za obisk:

 • 3 – 4 delavnic – 15 % popust
 • 5 – 6 delavnic – 20 % popust
 • 7 – 11 delavnic – 25 % popust

* Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI mednarodnih certifikatov, seveda pa tudi za NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo), saj so predavatelji sodelovali tudi pri pripravi nabora znanj za certificiranje.

** Vsi pooblaščeni inženirji lahko na izobraževanju Šola projektnega managementa, Priprava projekta – osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta, Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov in Planiranje projektov in Planiranje projektov in uporaba programa MS Project, prejmete kreditne točke IZS iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

***˝Izobraževanje po meri˝ za posamezno podjetje oz. organizacijo – večmodularna bolj poglobljena in praktično naravnana usposabljanja za odlično vodenje projektov. Za več informacij pišite na naslov: ana.kordis@agencija-poti.si.

Kotizacija

458,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 558,76 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja ter potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

20 % popust za prijavo na on-line izvedbo izobraževanja.

Dodatne ugodnosti ne veljajo.

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.