Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP)

S komentarjem

Avtor: dr. Aleksij Mužina, Vida Kostanjevec, mag. Petra Čas, Matej Čepeljnik, Branko Kašnik, Milena Basta Trtnik ISBN številka: 978-961-204-669-9 Cena: 115,00 €

Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP) s komentarjem, je uporabnikom knjige v pomoč ob izzivih uporabe ZNKP, saj vsebuje praktične opise in poudarke, napotuje na evropski pravni red in sodno prakso ter izpostavlja nekatera tveganja, ki so jim posamezni instituti in na splošno vsebinsko kompleksni postopki podelitve koncesij izpostavljeni.

Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP)

 

 

Urednica knjige Milena Basta Trtnik, ki se s postopki podeljevanja koncesij v praksi intenzivno ukvarja, je k sodelovanju pri pisanju komentarja povabila strokovnjake s področja podeljevanja koncesij, in sicer dr. Aleksija Mužino, nekdanjega predsednika Državne revizijske komisije, ki je že leta 2003 doktoriral s področja podeljevanja koncesij, Vido Kostanjevec, nekdanjo članico Državne revizijske komisije in svetovalko predsednika Državne revizijske komisije, ki je aktivno sodelovala pri pripravi ZNKP, Mateja Čepeljnika, ki je s sodelavci na pristojnem ministrstvu pripravil osnutek ZNKP, Branka Kašnika, ki je na svoji poklicni poti izvedel več podelitev koncesij ter mag. Petro Čas, predsednico Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu in specialistko na področju prava prekrškov. 

 

Opomba

Poštnina ni vračunana v ceno!

Ob nakupu knjige boste prejeli tudi darilo!

Povejte naprej: