NOVO Nove Posebne gradbene uzance 2020

Z uvodnimi pojasnili

Avtor: mag. Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil, mag. Vesna Sodja ISBN številka: 978-961-204-675-0 Cena: 49,00 €

Posebne gradbene uzance (PGU) so pomemben pravni vir v gradbenem pravu, saj v gospodarskih pogodbah veljajo vselej, kadar z gradbeno pogodbo niso eksplicitno izključene. Vsebujejo številne pravne institute, ki podrobno urejajo odnos med investitorjem in gradbenim izvajalcem.

Nove Posebne gradbene uzance 2020

 

Po dolgih letih smo dobili prenovljene Posebne gradbene uzance 2020, pravzaprav prve, sprejete v Republiki Sloveniji, saj so bile stare PGU sprejete že leta 1977, še v času Jugoslavije. Nove PGU 2020 so modernizirane in sledijo aktualni praksi v gradbeništvu, prinašajo pa tudi nujno potrebne novosti in poenotenje terminologije.

 

Med ključnimi novostmi je opredelitev pogodbe s klavzulo »ključ v roke«, ki ni cenovna klavzula, temveč vrsta mešanega tipa pogodbe. Razširjeni ali dejanskim razmeram prilagojeni so tudi številni drugi instituti. Povsem nova izdaja PGU 2020 je opremljena z uvodnimi pojasnili vrhunskih strokovnjakov, ki so sodelovali pri pripravi novih PGU, in sicer odvetnic mag. Maje Koršič Potočnik, mag. Vesne Sodja ter Maje Prebil ter mag. Jožeta Renarja, nekdanjega direktorja Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS.

 

Ne spreglejte strokovne predstavitve: Nove POSEBNE GRADBENE UZANCE - Uporaba v praksi. Več informacij tukaj >>>

Vsebina

Predgovor


Uvodna pojasnila

Splošne določbe

Sestavni deli pogodbe

Proučevanje in sprememba projektne dokumentacije

Odmik od predmeta pogodbe

Cene

Roki za izvajanje del

Uvedba izvajalca v delo

Odstop del drugemu

Pogodbena kazen

Plačila in končni obračun

Začasna ustavitev izvajanja del

Kakovost del in materiala

Jamstvo za kakovost izvedenih del in garancija za vgrajene naprave in opremo

Material in oprema, ki ju nabavlja naročnik

Zavarovanje

Riziko

Strokovno nadzorstvo naročnika nad gradnjo

Odgovornsot izvajalca za solidnost gradbe

Varnostni ukrepi

Varovanje gradbišča

Sprejem in izročitev izvedenih del

Posledice v primeru odstopa od pogodbe

Ureditev gradbišča

Končna določba

 

Posebne gradbene uzance 2020

Splošne določbe

Sestavni deli pogodbe

Proučevanje in sprememba projektne dokumentacije

Odmik od predmeta pogodbe

Cene

Roki za izvajanje del

Uvedba izvajalca v delo

Odstop del drugemu

Pogodbena kazen

Plačila

Začasna ustavitev izvajanja del

Kakovost del in materiala

Jamstvo za kakovost izvedenih del in garancija za vgrajene naprave in opremo

Material in oprema, ki ju nabavlja naročnik

Zavarovanje

Riziko

Strokovno nadzorstvo naročnika nad gradnjo

Odgovornost izvajalca za solidnost gradbe

Varnostni ukrepi

Varovanje gradbišča

Sprejem in izročitev izvedenih del

Končni obračun

Posledice v primeru odstopa od pogodbe

Ureditev gradbišča

Končna določba

 

Opombe

Poštnina ni vračunana v ceno.

Ob nakupu knjige boste prejeli tudi darilo!

Povejte naprej: