NOVO Kalkulacije cen v proizvajalnih podjetjih

3. izdaja

Avtor: mag. Marko Lozej ISBN številka: 978-961-92196-8-3 Cena: 70,80 €
Izšla je 3. izdaja knjige - priročnika KALKULACIJE CEN V PROIZVAJALNIH PODJETJIH avtorja mag. Marka Lozeja in obsega 319 strani. Tudi v tretji, prenovljeni in dopolnjeni izdaji so predstavljeni različne prijemi in metode za sestavljanje kalkulacij cen. Vsaka metoda je predstavljena z več številčnimi primeri.
Kalkulacije cen v proizvajalnih podjetjih

 

 

V knjigi - priročniku so obravnavane predkalkulacije in pokalkulacije, v katerih se neposrednim stroškom proizvoda dodajajo posredni stroški prek izračuna cene izdelavne ali/in strojne ure ter podatka o številu le-teh ur. Gre za pristop, ki je v različnih oblikah vgrajen v vse računalniške rešitve za podporo
proizvodnje in kalkulacij, ki se uporabljajo pri nas.

 

Knjiga je napisana kot priročnik, ki vam bo pomagal pri preverjanju in izboljševanju obstoječih metod v podjetju. Posebna poglavja pa so v knjigi posvečena oblikovanju prodajnih cen in sprejemanju poslovnih odločitev na podlagi kalkulacij cen v razmerah:

 • ko so tržne cene proizvoda vnaprej znane,
 • ko gre za nov oziroma spremenjen proizvod in je treba prodajno ceno šele določiti.

 

Primeri kalkulacij izhajajo iz predelovalne industrije in obravnavajo kalkulacije cen za proizvode. Ne glede na to pa so predstavljene rešitve uporabne tudi za podjetja, ki izvajajo projekte in opravljajo storitve.

Knjiga - priročnik ni namenjena le računovodjem, planerjem, analitikom in kontrolerjem temveč tudi menedžerjem in drugim vodilnim kadrom v podjetjih.

Iz vsebine priročnika:

 1. Odločanje o poslovanju
 2. Nekaj izhodiščnih opredelitev v zvezi s kalkulacijami cen
 3. Vrste proizvodnje in kalkulacije cen
 4. Razporejanje stroškov za potrebe sestavljanja kalkulacij cen
 5. Točka preloma - prag pokritja vseh stroškov
 6. Nameni in ravni sestavljanja kalkulacij cen
 7. Koncepti sestavljanja kalkulacij cen
 8. Metode sestavljanja delitvenih kalkulacij cen
 9. Metode sestavljanja kalkulacij cen z dodatki posrednih stroškov
 10. Kalkulacija cene na ravni neposrednih stroškov
 11. Kalkulacija cene na ravni spremenljivih stroškov
 12. Kalkulacija cene na ravni vseh proizvajalnih stroškov
 13. Kalkulacija na ravni polne lastne cene
 14. Kalkulacija cene, ki povzema najboljše rešitve iz doslej predstavljenih metod
 15. Kalkulacija cene z razporeditvijo posrednih stroškov na podlagi aktivnosti (Activity Based Costing)
 16. Kalkulacija lastne cene na podlagi ciljnih stroškov
 17. Odprta kalkulacija cene
 18. Posebnosti sestavljanja kalkulacij cen v podjetjih, ki v proizvodnji porabljajo svoje polizdelke iz zaloge
 19. Kalkulacija cene in življenjska doba proizvoda
 20. Posebnosti pri upoštevanju nekaterih vrst stroškov v kalkulaciji cene
 21. Kalkulacije cene za potrebe vrednotenja zalog v proizvodnji
 22. Kalkulacije in oblikovanje prodajnih cen
 23. Odločanje na podlagi kalkulacij cen

Literatura

Seznam tabel

Seznam slik

O avtorju

Mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, je direktor družbe LM Veritas d.o.o. vse od njene ustanovitve leta 1990. Kot mlad diplomirani ekonomist je izkušnje je začel pridobivati v Meblu v Novi Gorici. Nato je bil osem let zaposlen kot svetovalec na Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in tri leta kot svetovalec Vlade RS na Ministrstvu za finance. Pred ustanovitvijo družbe LM Veritas d.o.o. je bil sedem let tudi svetovalec pri ZOP – Zavod za organizacijo poslovanja. V vseh teh letih se je ukvarjal z računovodsko in finančno problematiko podjetij, v začetku bolj z vidika izvajanja računovodskih in finančnih predpisov, kasneje pa predvsem z vidika organizacije, tehnike in metod spremljanja njihovega poslovanja. Z revidiranjem računovodskih izkazov se je pri družbi LM Veritas d.o.o. začel ukvarjati leta 1993, ves čas pa deloval tudi na področju ekonomskega svetovanja in izobraževanja. V preteklih letih je bil do upokojitve nosilec in glavni predavatelj na številnih seminarjih in posvetovanjih te družbe. Svoje znanje in izkušnje je najraje prenašal v proizvodna in javna podjetja, ki opravljajo gospodarske javne službe. Je avtor več knjig in strokovnih gradiv, objavljenih v različnih publikacijah.

Opomba

Poštnina ni vračunana v ceno!

Ob nakupu knjige boste prejeli tudi darilo!

Povejte naprej: