NOVO Gradbeni zakon (GZ)

z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom mag. Sabine Jereb

Avtor: mag. Sabina Jereb ISBN številka: 978-961-204-581-4 Cena: 37,10 €
Ne spreglejte predstavitve nove gradbene zakonodaje. Več informacij ter aktualen termin najdete tukaj.
Gradbeni zakon (GZ)

 

 

 

 

Novi Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati 1. junija 2018 in nadomešča Zakon o graditvi objektov, predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema graditve objektov.

 

Rdeča nit novega zakona je integracija postopkov, tako zakon prinaša združitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, a tudi združitev vseh drugih doslej ločenih postopkov izdajanja soglasij v en sam postopek in v enotno gradbeno dovoljenje.

 

Obdobje do začetka uporabe zakona je poleg seznanitve z novostmi na tem področju namenjeno predvsem pripravi podzakonskih predpisov in prilagoditvam, ki so potrebne za učinkovito izvajanje zakona.

 

 

Vsebina

Uvodna pojasnila h Gradbenemu zakonu

Gradbeni zakon (GZ)

Prvi del: Splošne določbe

I. poglavje: uvodne določbe

II. poglavje: Pogoji za začetek izvajanja gradnje in uporabe objektov

III. poglavje: Pristojnost

IV. poglavje: Elektronsko poslovanje

V. poglavje: Udeleženci pri graditvi objektov

Drugi del: Bistvene in druge zahteve

Tretji del: Projektiranje

Četrti del: Postopkovne določbe

I. poglavje: Informacije o pogojih za izvajanje gradnje in predodločba

II. poglavje: Postopek izdaje gradbenega dovoljenja

III. poglavje: Skrajšani ugotovitveni postopek izdaje gradbenega dovoljenja

IV. poglavje: Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje

Peti del: Izvajanje gradnje

Šesti del: Uporabno dovoljenje

Sedmi del: Inšpekcijski nadzor

I. poglavje: Izvajanje inšpekcijskega nadzora

II. poglavje: Inšpekcijski ukrepi

III. poglavje: Postopek inšpekcijskega nadzora

IV. poglavje: Izvršba

V. poglavje: Druge sankcije

Osmi del: Kazenske določbe

Deveti del: Prehodne in končne določbe

I. poglavje: Končanje postopkov

II. poglavje: Uskladitev pristojnosti

III. poglavje: Uskladitev občinskih odlokov

IV. poglavje: Druge uskladitve

V. poglavje: Legalizacija izvedenig gradenj pred uveljavitvijo zakona

VI. poglavje: Pridobljene pravice

VII. poglavje: Izvršilni predpisi

VIII. poglavje: Prenehanje in začetek veljavnosti zakona

Opombe

Poštnina ni vračunana v ceno.

Ob nakupu knjige boste prejeli tudi darilo!

Povejte naprej: