NOVO Osnove informacijskega modeliranja gradenj (BIM)

Avtor: Marko Nemec Pečjak ISBN številka: 978-961-283-828-7 Cena: E-knjiga je na voljo udeležencem seminarja
Osnove informacijskega modeliranja gradenj (BIM)

 

Informacijsko modeliranje gradenj (BIM = Building Information Modelling) je računalniško zasnovana metoda, katere uporaba skokovito narašča. Z letom 2018 bo v najrazvitejših evropskih državah postala zaradi svoje učinkovitosti obvezna pri obvladovanju velikih investicij javnega pomena. V tem priročniku boste dobili odgovore na nekatera vprašanja v zvezi uporabo BIM pri zasnovah, projektiranju in izvajanju gradenj. BIM je zasnovan kot procesni model, ki poleg tri-dimenzionalnega načrtovanja gradenj prinaša vse informacije, ki so potrebne za načrtovanje in izvedbo projektov – tudi ekonomiko gradnje in kasnejšega obratovanja ter vzdrževanja. Metoda BIM se je uveljavila v arhitekturi, gradbeništvu, inženiringih, strojegradnji, hidro-gradnji, energetiki, sistemski tehniki, geodeziji in še kje.

 

V e-knjigi so nepogrešljive informacije za načrtovalce in izvajalce gradenj, arhitekte, inženirje, ekonomiste, projektne managerje in informatike – pa seveda za investitorje, ponudnike stavbne opreme ter upravljavce in vzdrževalce bodočih objektov, zgrajenih z BIM.

 

E-knjiga (na DVD-ju) vsebuje:

A. knjiga-priročnik:

1. Osnovne opredelitve BIM

2. Trendi predpisi in standardi

3. Programska oprema in storitve

4. Kadri in sporazumevanje

5. Vzorčni primeri

6. BIM v nekaterih panogah (gradbeništvo: visoke in nizke gradnje, hidro-gradnje; strojništvo: inštalacije, kompleksna strojegradnja, energetika (elektro-prenosna dejavnost: RTP in DV, geodezija (oblak točk), ponudniki gradnikov (OpenBIM).

- Uporabljene kratice, viri in literatura

- Spletni dnevniki (blogi) o BIM, zanimivi spletni naslovi

- DODATEK: periodni sistem BIM (opomniki za uvedbo BIM  v podjetje).  

 

Priloge na DVD-ju:     

B)   Predstavitev osnov BIM     

C)   demo BLIST 5D     

D)   demo DDS CAD     

H)   predstavitev načrtovanja HE Brežice     

K)   kratek video projekta HIA (v Dohi, Katar)     

L)   BIM v desetih lekcijah     

P)   Podkasti BIM pogovori, prvi priročnik za BIM_2008 in 2011     

S)   SIBIM predstavitev za MOP, izvleček Smernic za javno naročanje

 

Povejte naprej: