Elektrotehniški priročnik

Avtor: Peter Bastian ISBN številka: 978-961-251-330-6 Cena: 76,49 €

Elektrotehniški priročnik

 


Priročnik je prva izdaja prevoda 28. prenovljene in razširjene izdaje nemškega izvirnika Fachkunde Electrotechnik, ki ga je izdala priznana založba Europa Lehrmittel. Delo v zgoščeni in praktično naravnani obliki obravnava vsa najpomembnejša področja elektrotehnike, vključno z elektroniko in informatiko.

Tematski pregled priročnika

Splošno
Predgovor
Pregled pomembnejših veličin in enot
Vsebina
Angleško-slovenski slovarček
Stvarno kazalo
Elektrotehnika
 1. Varnost pri delu in varovanje zdravja
 2. Osnovni pojmi v elektrotehniki
 3. Osnovna vezja v elektrotehniki
 4. Električno polje
 5. Magnetno polje
 6. Stikalna tehnika
 7. Izmenični in trifazni sistemi
 8. Merilna tehnika
 9. Elektronika
 10. Električne naprave
 11. Zaščitni ukrepi
 12. Tehnični sistemi v stavbah
 13. Električni stroji
 14. Informacijska tehnika
 15. Avtomatizacijska tehnika
 16. Materiali, proizvodni postopki, varstvo okolja in ekonomična raba energije 

Poklic in delo v podjetju

 

Dodatek
 • Elektrotehniški grafični simboli
 • Označevanje uporov in kondenzatorjev
 • Izklopne značilnosti pretokovnih zaščitnih naprav
 • Načini vgradnje vodnikov in njihova zmogljivost
 • Korekcijski faktorji, dopustni tokovi in najmanjši preseki vodnikov
 • Značilnosti trifaznih motorjev s kratkostično kletko
 • Diode (karakteristike)
 • NPN-tranzistor (karakteristike)
 • Tristor in triak (karakteristike)

Pomembnejše kratice

Angleško-slovenski slovarček

Zahvala podjetjem in ustanovam

Stvarno kazalo

Opomba

Poštnina ni vračunana v ceno.

Ob nakupu knjige boste prejeli tudi darilo!

Povejte naprej: