6. december2022

Celovit pristop k obvladovanju tveganj

Prepoznavanje tveganj, učinkovito reševanje problemov in stalno izboljševanje delovnih procesov

7. december2022

Strokovnjak in tudi odličen vodja

Razvoj vodstvenih veščin za strokovnjake v vlogi (projektnih) vodij

17. januar2023
10. februar2023
14. februar2023

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti - LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi)

Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

16. februar2023

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju

V proizvodnji elektronike kot ESD zaščita, v »EX« področjih, tam, kjer so v prostorih in na izdelkih zahteve po tehnični čistoči, v čistih sobah, v prostorih, kjer potekajo dela s prašnimi materiali in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, telekomunikacije, v dejavnostih kjer se predelujejo termoplasti, plastični izdelki, …

17. februar2023
24. februar2023

Učinkoviti KRIZNI SISTEMI upravljanja in vodenja podjetij oz. organizacij

Krizni management oz. ukrepanje, ob izrednem dogodku, nesreči, škodi, ko je hitro odločanje življenjskega pomena

15. marec2023

Organizacijski design za FIT ORGANIZACIJO

Kako oblikovati FIT organizacijo za poslovni uspeh in zadovoljne ljudi | Učinkovita orodja, da spremembe v praksi v resnici zaživijo

Povejte naprej: