20. januar2022

Nova GRADBENA zakonodaja (GZ-1)

Sistematični pregled vseh sprememb in novosti

26. januar2022

[On-line interaktivna delavnica] Dvig INOVATIVNOSTI | Kreativnost in Design Thinking

Kako inovativnost in kreativnost kapitalizirati? Kako dvigniti inovativni in ustvarjalni IQ?

28. januar2022

Organizacijski design za FIT ORGANIZACIJO

Kako oblikovati FIT organizacijo za poslovni uspeh in zadovoljne ljudi | Učinkovita orodja, da spremembe v praksi v resnici zaživijo

2. februar2022

Strokovnjak in tudi odličen vodja

Razvoj vodstvenih veščin za strokovnjake v vlogi (projektnih) vodij

11. februar2022

Prave POSLOVNE ODLOČITVE s pomočjo MATEMATIČNIH MODELOV

Kako s čim manj viri doseči čim več?!

16. februar2022
16. februar2022

POSLUŠANJE- skrivnost dobrih odnosov, rezultatov in zadovoljstva

Tehnike aktivnega poslušanja za bolj učinkovito komunikacijo in preprečevanje konfliktov tudi s prepoznavanjem govorice telesa

15. marec2022

Celovit pristop k obvladovanju tveganj

Prepoznavanje tveganj, učinkovito reševanje problemov in stalno izboljševanje delovnih procesov

18. marec2022
22. marec2022

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju

V proizvodnji elektronike, v »EX« področjih, tam, kjer so zahteve po tehničnim čistoči, v čistih sobah in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, …

13. april2022

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti - LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi)

Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Povejte naprej: