3. februar2022

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme

Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Slovenski standard SIST ISO 55001

9. marec2022

Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija

Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

21. marec2022

Optimizirani in učinkoviti poslovni procesi v sodobnih »lean« organizacijah

Metodologije Six Sigma in »lean« poslovanja v vaših pisarnah

Povejte naprej: