KREDITNE TOČKE IZS Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj v skladu z GRADBENO ZAKONODAJO

UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Z novo gradbeno zakonodajo so postopki dovoljevanja gradenj in dovoljevanja uporabe objektov v celoti prenovljeni in tako so v Gradbenem zakonu spremembe, ki so prinesle tako skrajšanje postopkov kot zmanjšanje obsega dokumentacije. Dodatne novosti pa je prinesel tudi Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

 

Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj v skladu z GRADBENO ZAKONODAJO
TERMIN: 25. 3. 2022 (od 09:00 do 15:00) Prijavite se

Izobraževanje bo potekalo ˝v živo˝, v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ali kot interaktivno ˝on-line˝ izobraževanje, tako da je izvedba zagotovljena. Število mest je omejeno na 9 udeležencev.


Za učinkovito uporabo vseh možnosti, ki jih v zvezi s postopki dovoljevanja gradnje in uporabo objektov ponuja nova gradbena zakonodaja, se je potrebno najprej seznaniti s potekom in posebnostmi upravnih postopkov ter z novimi in bistvenimi zakonodajnimi določbami:

 • pričetek gradnje,
 • spremembe v zvezi z dokazovanjem lastninske pravice na zemljišču potrebnem za gradnjo,
 • podrobneje je določena vsebina mnenj v postopkih dovoljevanja gradnje,
 • spremembe so glede popolnosti zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje,
 • novosti so tudi glede udeležbe nevladnih organizacij v postopkih dovoljevanja gradnje,
 • poenostavljen postopek prevlade druge javne koristi,
 • in drugo … (podrobneje razloženo tekom programa strokovnega seminarja).

 

Novela Gradbenega zakona je prinesla podaljšanje roka za uskladitev pogojev za izvajalca (vodje del).

 

Gradbena zakonodaja prinaša obsežnejše spremembe in novosti in bo možno postopke v zvezi z gradnjo izvesti hitreje in učinkoviteje, zagotovljeno bo enako varovanje javnega interesa ter pravno varnost vseh udeležencev pri graditvi.

 

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal:

Program

Upravni postopki v zvezi z dovoljevanjem graditve objektov:

 • osnovna načela upravnega postopka
 • postopek za izdajo predodločbe
 • predhodni preizkus vplivov na okolje
 • postopek za izdajo gradbenega dovoljenja:
 1. po izvedbi ugotovitvenega postopka
 2. v skrajšanem postopku
 3. za del objekta
 • postopek za izdajo integralnega dovoljenja
 • integralni postopke za izdajo gradbenega dovoljenja

 

Podrobno o posameznih inštitutih postopka izdaje gradbenega dovoljenja:

 • vabljenje v postopek
 • stranke v postopku
 • sprememba vloge
 • dokazni postopek
 • odločba:

1. gradbeno dovoljenje

2. zavrnilna odločba

 • pravna sredstva:
 • pritožba zoper odločbo
 • pravna sredstva zoper sklep v upravnem postopku (sklep o popolnosti vloge)
 • podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja

 

Postopek izdaje integralnega dovoljenja in spremembe v zakonodaji:

 • stranke
 • okoljski postopki v integralnem postopku
 • odločitev o zahtevku
 • pravna sredstva
 • odločanje o zahtevku

 

Upravni postopki v zvezi z uporabo objekta:

 • uporabno dovoljenje – splošno
 • uporabno dovoljenje za zahtevne objekte in objekte z vplivi na okolje
 • uporabno dovoljenje za manj zahtevne in nezahtevne objekte
 • poizkusno obratovanje
 • tehnični pregled

 

Legalizacije:

 • upravni postopek legalizacije
 • postopek za izdajo odločbe za objekt daljšega obstoja

 

Drugi postopki:

 • inšpekcijski postopki
 • prijava pričetka del

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav. je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 203,01 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: