KREDITNE TOČKE IZS Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj po novi GRADBENI ZAKONODAJI GZ-1

UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Z novo gradbeno zakonodajo so postopki dovoljevanja gradenj in dovoljevanja uporabe objektov v celoti prenovljeni in tako so v Gradbenem zakonu spremembe, ki so prinesle tako skrajšanje postopkov kot zmanjšanje obsega dokumentacije. Dodatne novosti pa je prinesel tudi Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in sedaj še tudi predlog novega Gradbenega zakon (GZ-1).

 

Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj po novi GRADBENI ZAKONODAJI GZ-1
TERMIN: 17. 9. 2021 (od 09:00 do 14:30) Prijavite se

Izobraževanje bo potekalo ˝v živo˝, v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ali kot interaktivno ˝on-line˝ izobraževanje, tako da je izvedba zagotovljena. Število mest je omejeno na 9 udeležencev.


Za učinkovito uporabo vseh možnosti, ki jih v zvezi s postopki dovoljevanja gradnje in uporabo objektov ponuja nova gradbena zakonodaja, se je potrebno najprej seznaniti s potekom in posebnostmi upravnih postopkov ter z novimi in bistvenimi zakonodajnimi določbami:

 • pričetek gradnje,
 • spremembe v zvezi z dokazovanjem lastninske pravice na zemljišču potrebnem za gradnjo,
 • podrobneje je določena vsebina mnenj v postopkih dovoljevanja gradnje,
 • spremembe so glede popolnosti zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje,
 • novosti so tudi glede udeležbe nevladnih organizacij v postopkih dovoljevanja gradnje,
 • poenostavljen postopek prevlade druge javne koristi,
 • in drugo … (podrobneje razloženo tekom programa strokovnega seminarja).

 

Novela Gradbenega zakona je prinesla podaljšanje roka za uskladitev pogojev za izvajalca (vodje del).

 

Predlog novega Gradbenega zakona (GZ-1) pa prinaša še obsežnejše spremembe in novosti na tem področju s čimer bo možno postopke v zvezi z gradnjo izvesti hitreje in učinkoviteje, zagotovljeno bo enako varovanje javnega interesa ter pravno varnost vseh udeležencev pri graditvi, na primer. prek določil GZ-1 bo lahko investitor gradbeno dovoljenje pridobil po skrajšanem ugotovitvenem postopku v roku 30 dni po oddani vlogi, Vloge bodo obravnavane preko državnega oblaka eProstor ter eGraditev, …

 

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal:

Program

Upravni postopki v zvezi z dovoljevanjem graditve objektov:

 • osnovna načela upravnega postopka
 • postopek za izdajo predodločbe
 • predhodni preizkus vplivov na okolje
 • postopek za izdajo gradbenega dovoljenja:
 1. po izvedbi ugotovitvenega postopka
 2. v skrajšanem postopku
 3. za del objekta
 • postopek za izdajo integralnega dovoljenja
 • integralni postopke za izdajo gradbenega dovoljenja

 

Podrobno o posameznih inštitutih postopka izdaje gradbenega dovoljenja:

 • vabljenje v postopek
 • stranke v postopku
 • sprememba vloge
 • dokazni postopek
 • odločba:

1. gradbeno dovoljenje

2. zavrnilna odločba

 • pravna sredstva:
 • pritožba zoper odločbo
 • pravna sredstva zoper sklep v upravnem postopku (sklep o popolnosti vloge)
 • podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja

 

Postopek izdaje integralnega dovoljenja in spremembe v GZ-1:

 • stranke
 • okoljski postopki v integralnem postopku
 • odločitev o zahtevku
 • pravna sredstva
 • odločanje o zahtevku

 

Upravni postopki v zvezi z uporabo objekta:

 • uporabno dovoljenje – splošno
 • uporabno dovoljenje za zahtevne objekte in objekte z vplivi na okolje
 • uporabno dovoljenje za manj zahtevne in nezahtevne objekte
 • poizkusno obratovanje
 • tehnični pregled

 

Legalizacije:

 • upravni postopek legalizacije
 • postopek za izdajo odločbe za objekt daljšega obstoja

 

Drugi postopki:

 • inšpekcijski postopki
 • prijava pričetka del

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav. je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 203,01 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: