KREDITNE TOČKE IZS Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s smernicami gradbene zakonodaje in integralnega projektiranja

Uspešno medsebojno sodelovanje različnih inženirskih strok

Cilj nove gradbene zakonodaje je odlična realizacija inženirskih projektov. V ta namen nova zakonodaja uvaja termin integralnega projektiranja, kjer se zahteva odlično medsebojno usklajevanje različnih inženirskih strok.

 

Strokovne rešitve različnih strok so namreč tiste, ki so ključne za odlično realizacijo projekta v skladu s predpisi, standardi, pravili stroke, zadnjim stanjem tehnike in zahtevami investitorja.

Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s smernicami gradbene zakonodaje in integralnega projektiranja
Pri strokovnih rešitvah in medsebojnemu usklajevanju pa je ključno poudariti dejstvo, da vsakdo gleda na situacijo iz svojega zornega kota. Ravno tako je potrebno poudariti, da obstaja ključna razlika med skupino in timom različnih inženirskih strok.

 

Samo tim je tisti, ki lahko doseže potrebno konstruktivno sodelovanje in usklajevanje različnih strok. Pri timu je namreč cilj poenoten in za vse sodelujoče samo eden, in to je odlična realizacija inženirskega projekta. Ta cilj vsi udeleženci postavijo pred svoj lastni oz. pred morebitne lastne interese ter »ego« stanja, ki se lahko pojavijo.

 

Lahko smo tudi samo odlična skupina strokovnjakov, ki med seboj nismo odlično usklajeni in se proti realizaciji cilja pomikamo zelo počasi, kjer se tudi čas in denar porabljata zelo nekonstruktivno.

 

 

 

Ključno za uspešen tim:

 • Miselna naravnanost: poznavanje in prepoznavanje konstruktivnih miselnih in čustvenih vzorcev. Sposobnost transformacije destruktivnih vzorcev v konstruktivne.
 • Poznavanje razlogov zakaj ljudje gledamo na situacije tako kot gledamo in kako skozi pravilno vodenje razgovora (vodi tisti, ki sprašuje), voditi razgovor v želeni smeri odlične realizacije projekta. Takšne vrste razgovorov so ciljni razgovori.
 • V nadaljevanju sledi konstruktivna komunikacija na projektu, kamor je vključena tudi: kontrola, pohvala, graja, pogovor o neprijetnih stvareh in pogovor s predpostavljenim.
 • Uspešno in učinkovito vodenje sestankov je nekaj kar je poleg same komunikacije tudi ključnega pomena. Veliko je namreč sestankov, kjer se čas ne porablja konstrukitvno. Da odlično realiziramo sestanek potrebujemo obvladovanje sledečih elementov sestankovanja:
 • priprava,
 • povabilo,
 • agenda,
 • uvod,
 • jedro sklep,
 • evalvacija.

 

Veliko je namreč sestankov v praksi, ki nimajo jasnega namena in cilja, nimajo ustrezne priprave, se ne pričnejo ob dogovorjenem času, se ne končajo ob času, nimajo rdeče niti, ne ve se kdo, kaj, zakaj in do kdaj ima kaj za narediti, nimajo spremljanja napredka sestankovanja, ne uvajajo sprememb izboljševanja sestankov.

 

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na praktični delavnici pridobili tudi 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal Elektrotehniške revije.

Program

Pojem integralnega planiranja

Ključni elementi za odlično realizacijo inženirskega projekta

Razlika med skupino in timom? Kdaj skupina postane tim?

Konstruktivni misleni in čustveni vzorci

Transformacija destruktivnih vzorcev v konstruktivne

Ciljni razgovor

Konstruktivna komunikacija: kontrola, pohvala, graja, pogovor o neprijetnih stvareh, pogovor s predpostavljenim

Odlično vodeni sestanki

 • Priprava
 • Povabilo
 • Različne vloge na sestanku (vodja, zapisnikar, »time keeper«)
 • Agenda
 • Struktura sestanka (uvod, jedro, sklep)
 • Kaj po sestanku – spremljanje napredka

Predavatelj

Mag. Peter Babarović, univ. dipl. inž. gradb.

je v nadaljevanju študija magistriral še na Ekonomski fakulteti na področju razvoja človeških potencialov.
Z več kot 13 letnimi izkušnjami v inženirski dejavnosti: od delavca na gradbišču, delovodje, vodje gradbišča, obračunskega tehnika, statika in vodje projektov je začutil, da je njegovo poslanstvu pri učenju in razvoju veščin vodenja in komunikacije. Tehnična stroka ga je naučila natančnosti in doslednosti, ki ju sedaj s pridom uporablja pri podajanju znanja. Iz teh izkušenj je nastal tudi izobraževalni program za uspešno vodenje inženirskih projektov, ki temelji tudi na več kot 15 letnih izkušnjah izvajanja izobraževanj in coachinga v več kot 300 podjetjih in organizacijah, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Predavatelj je strokovnjak na področju organizacije, vodenja, uspešnega doseganja zastavljenih ciljev, komunikacije, reševanja konfliktov, »time managementa«, … Je tudi učitelj japonske borilne veščine Iwama Aikido in ruske borilne veščine Systema.

Kotizacija

208,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: