KREDITNE TOČKE IZS [On-line interaktivni seminar] OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN

Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

Interaktivni strokovni seminar je prilagojen on-line izvedbi. Po vaši prijavi boste prejeli povabilo in natančna navodila za pridružitev k on-line seminarju.

 

Za naročnike Elektrotehniške revije - 20% popust
Postanite naročnik tukaj

 

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobili tudi 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.  

 

Za sončne elektrarne je potrebno zagotavljati ustrezen nivo varnosti obratovanja na osnovi novih pravilnikov in tehničnih smernic (TSG) s področja nizkonapetostnih inštalacij, zaščite pred delovanjem strele ter požarne varnosti objektov:

 • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
 • Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
 • Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
 • Tehnična smernica; Požarna varnost v stavbah
 • Tehnična smernica; Nizkonapetostne električne inštalacije
 • Tehnična smernica; Zaščita pred delovanjem strele
[On-line interaktivni seminar] OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN
TERMIN: 20. 4. 2023 (od 08:30 do 15:00) Prijavite se
Zagotavljanje varnosti pomeni varnost nizkonapetostnih električnih inštalacij, zaščito stavb pred delovanjem strele ter požarno varnost stavbe za ves čas njihove življenjske dobe.

 

Strokovni seminar je namenjen:

 • lastnikom in investitorjem,
 • projektantom,
 • izvajalcem,
 • vzdrževalcem,
 • in vsem, ki preverjajo varnost, učinek in izvajajo vzdrževanje sončnih elektrarn.

 

Osnova za varno in zanesljivo delovanje sončne elektrarne je tehnična dokumentacija naprave ter certifikati in izjave o skladnosti (moduli, razsmerniki, ...). Zahtevana je tudi izjava o neoporočenosti za druge elemente, npr. za strešno kritino, če je bila le-ta v postopku inštalacije sistema zamenjana. Del dokumentacije je tudi način in metoda določanja energijskega donosa (ročno ali s pomočjo programske opreme).

 

Vzdrževanje sončne elektrarne zajema čiščenje modulov, redni pregled vseh komponent elektrarne in meritve sončne elektrarne. Čiščenje modulov fotonapetostne elektrarne, preglede optimizatorjev, razsmernika in ostalih komponent ter ostale kontrolne preizkuse naj izvajajo samo za to usposobljene osebe!

Pomembno: kadar objekt s sončno elektrarno združuje različno zahtevne električne inštalacije, elektroenergetske postroje in/ali sistem zaščite pred delovanjem strele se obdobje za redna preverjanja, kot tudi vzdrževalne preglede, določi glede na njihovo zahtevnost.

 

Na strokovnem seminarju bodo predstavljeni novi predpisi in standardi na področju nizkonapetostnih električnih inštalacij, zaščite stavb pred delovanjem strele ter požarne varnosti za zagotavljanje varnosti delovanja sončnih elektrarn za ves čas njihove življenjske dobe. Cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja.

 

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal:

Program

Varnost sončnih elektrarn na osnovi novih pravilnikov in tehničnih smernic za nizkonapetostne električne inštalacije, zaščito stavb pred delovanjem strele ter požarne varnosti:

 • načrtovanje sistemov v smislu zagotavljanja varnosti pri projektiranju, izvedbi in vzdrževanju,
 • statični izračun objekta, obtežbe modulov, podkonstrukcija, …
 • zaščitni elementi,
 • vpliv okolja in ekološki pristop v celotni življenjski dobi sončne elektrarne (razgradnja elementov sončne elektrarne, moduli, razsmerniki, …)
 • predvideni energijski donos (kWh/m2/leto).
 • zahteve za kontrolo izvedene inštalacije in priklop na omrežje,
 • tehnični podatki o napravi.

 

Novosti Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in spremembe Tehnične smernice za nizkonapetostne električne inštalacije:

 • zahtevne nizkonapetostne električne inštalacije,
 • energijska učinkovitost električnih inštalacij,
 • posebni primeri električnih inštalacij:
  • Vgrajene fotonapetostne naprave in fotonapetostna napajalna omrežja,
  • Prenosne fotonapetostne naprave (naprave »Plug & Play«),
 • preverjanje ustreznosti električnih inštalacij.

 

Novosti pravilnika o požarni varnosti v stavbah in spremembe Tehnične smernice za požarno varnost v stavbah:

 • požarna varnost sončnih elektrarn,
 • požarni načrt sončne elektrarne,
 • Smernica SZPV 512.

 

Novosti Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele in spremembe Tehnične smernice za zaščito pred delovanjem strele:

 • pomen in vloga novega pravilnika in Tehnične smernice,
 • zahtevne strelovodne inštalacije,
 • stavbe z napravo za proizvodnjo ali pretvorbo električne energije,
 • izvajalci preverjanja in preverjanje zaščite pred delovanjem strele,
 • zapisnik o preverjanju sistema zaščite pred delovanjem strele,
 • načrtovanje in izvedba sistema zaščite pred delovanjem strele sončne elektrarne – praktični primeri.

 

Preverjanje varnosti in učinka sončnih elektrarn v skladu z novim in dopolnjenim standardom SIST EN 62446 (namenjen projektantom, izvajalcem in vsem, ki preverjajo varnost, učinek in izvajajo vzdrževanje sončnih elektrarn):

 • praktični nasveti izvajalcem preverjanja,
 • obravnava in tolmačenje oblik in odstopanj posnete krivulje I-V niza sončne elektrarne,
 • pregled sončne elektrarne z IR kamero,
 • zapis izvajanja prvega in periodičnih pregledov sončnih elektrarn.

Predavatelji

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.,

vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetike v Sloveniji, konkretno na področju distribucije električne energije in električnih inštalacij. Ima bogate izkušnje pri vodenju in projektiranju projektov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, na področju električnih inštalacij in električne opreme, OVE in elektro polnilnih postaj, kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije, ekološke in nizkoenergijske gradnje ter električne mobilnosti. Je tudi avtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov.
Je član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev (UO MSE).

 

Aleš Napast, univ.dipl.inž.el.

je član SIST/TC POD (prenapetostni odvodniki) in SIST/TC STZ (Zaščita pred delovanjem strele), član Slovenskega društva za geoelektriko, statično elektriko in strelovode, predavatelj na velikem številu seminarjev in delavnic s področja zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite, pisec več strokovnih publikacij in člankov s tega področja.

 

Boštjan Meža, univ.dipl.inž.el.

vodja meritev in kontrole kakovosti v podjetju Esotech, d.d., kjer od leta 2001 vodi oddelek merilne službe in aktivno izvaja preglede in meritve zahtevnih in manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij na vseh vrstah objektov. Je certificirani Preglednik za zahtevne in manj zahtevne električne instalacije, inštalacije zaščite pred strelo in inštalacije z eksplozijsko ogroženimi prostori. Od leta 2002 je član Inženirske zbornice Slovenije in Pooblaščeni inženir za projektiranje, nadzor nad gradnjo in vodenje del na zahtevnih in nezahtevnih objektih. V podjetju Esotech, d.d od leta 2000 nastopa tudi kot vodja projektov, pretežno na projektih v elektro energetiki in industriji. Kot predavatelj občasno nastopa tudi na konferencah slovenskih elektro energetikov CIGRE-CIRED, Inženirski zbornici Slovenije in Društvu varnostnih inženirjev Velenje.

Kotizacija

218,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 265,96 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: