NOVO [On-line interaktivni seminar] Javno-zasebna partnerstva od A do Ž

Nova finančna persepktiva EU in novi Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP)

Vsebina in program seminarja sta prilagojena on-line izvedbi. Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust.


Strokovni on-line seminar organiziramo v sodelovanju z:

 

Javno-zasebna partnerstva vedno bolj postajajo nuja za zagotavljanje javne infrastrukture in izvajanje javnih služb.

 

Evropska komisija vidi v finančni perspektivi 2021-2027 evropsko sofinanciranje kot dopolnitev nacionalnemu, zato je določila nižje meje za sofinanciranje. S tem bo okrepljen tudi čut odgovornosti upravičencev za njihov projekt. Tako je zgornja meja sofinanciranja pri manj razvitih regijah 70 %, pri regijah v prehodu pa 55 % (razvitejše regije so upravičene do 40 % sofinanciranja).

 

Naložbeni načrt za Evropo glede izgradnje javne infrastrukture vpeljuje premik od njenega financiranja iz izključno javnih sredstev in subvencij v smeri javno-zasebnih partnerstev in finančnih inštrumentov.

 

STROKOVNI PRIROČNIK:

Knjiga je namenjena vsem, ki se srečujete s tematiko javno-zasebnega partnerstva, javnih služb, javnih razpisov in javnih infrastrukturnih projektov, bodisi v praksi ali v teoriji.. Naročilo tukaj.

[On-line interaktivni seminar] Javno-zasebna partnerstva od A do Ž
TERMIN: 10. 3. 2022 (od 09:00 do 13:30) Prijavite se
V Sloveniji je v februarju 2019 je pričel veljati tudi Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19), ki poleg že obstoječega pravnega okvira na področju javno-zasebnega partnerstva (Zakon o javno-zasebnem partnerstvu) predstavlja pravno podlago za izvedbo postopkov javno-zasebnih partnerstev.

 

Ob napovedi, da se delež nepovratnih sredstev EU v finančni perspektivi 2021-2027 bistveno zmanjšuje, kar se bo odrazilo v upadu nepovratnih sredstev EU za izgradnjo javne infrastrukture, je tako za naročnike kot gospodarstvo postalo nujno, da se seznanijo z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb.

 

Namen strokovnega seminarja je:

 • pripraviti udeležence iz javnega in zasebnega sektorja na finančno perspektivo 2021-2027, ko se bo meja za sofinanciranje iz skladov EU bistveno znižala,
 • seznaniti udeležence z zakonodajnim okvirom, oblikami in modeli javno-zasebnih partnerstev,
 • natančno po korakih predstaviti postopek vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva (predhodni postopek, sprejem odločitve o javno-zasebnem partnerstvu, izvedba razpisa, pomen pogajanj, izdaja odločitve, sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, pravno varstvo, spreminjanje dolgoročnih pogodb in pomen nadzora nad izvajanjem pogodbe),
 • prikazati pomen pravnega, ekonomskega in tehničnega znanja za uspešno izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva,
 • predstaviti pomen in izdelavo investicijske dokumentacije v postopkih javno-zasebnih partnerstev,
 • opisati kombiniranje različnih virov financiranja za izvedbo projektov javno-zasebnih partnerstev (sredstva državnega/občinskih proračunov, sredstva skladov EU, zasebna sredstva) – kdaj in kako,
 • prikazati uspešne izvedbe raznovrstnih projektov javno-zasebnih partnerstev v praksi (pogodbeno zagotavljanje prihranka energije – javna razsvetljava, energetska obnova stavb, ohranjanje kulturne dediščine, čistilne naprave, vzdrževanje cest, športna infrastruktura, razpršen hotel, BicikeLJ),
 • opolnomočiti udeležence za izvedbo prvih korakov vzpostavitve javno-zasebnih partnerstev (poziv promotorjem, priprava vloge promotorja).

 

Vabljeni:

 • vsi zadolženi za izvedbo projektov na področju javne infrastrukture in javnih služb,
 • vsi, ki se pripravljate na finančno perspektivo 2021-2027,
 • vsi, ki imate idejo ali željo izvesti projekt v obliki javno-zasebnega partnerstva,
 • vsi, ki želite investicijske projekte financirati z (ne)povratnimi sredstvi EU skladov,
 • željni znanja s področja javno-zasebnih partnerstev.

 

Ali obstaja recept za uspeh pri javno zasebnih partnerstvih si lahko preberete v članku: Javno zasebna partnerstva – ali obstaja recept za uspeh?

 

Za več o tej tematiki obiščite naš blog Prelistaj.si.

Program

Zakonodajni okvir, oblike in modeli javno-zasebnih partnerstev (JZP)

 • predstavitev slovenske zakonodaje in zakonodaje EU
 • predstavitev temeljnih pojmov
 • predstavitev oblik in modelov JZP

 

Postopek vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva po korakih

 • predhodni postopek
 • sprejem odločitve o javno-zasebnem partnerstvu
 • izvedba razpisa
 • pomen pogajanj
 • izdaja odločitve
 • sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu
 • pravno varstvo, spreminjanje dolgoročnih pogodb in pomen nadzora nad izvajanjem pogodbe
 • pomen pravnega, ekonomskega in tehničnega znanja za uspešno izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva

 

Investicijska dokumentacija v postopkih javno-zasebnih partnerstev

 • pomen in izdelava investicijske dokumentacije v postopkih javno-zasebnih partnerstev
 • študija upravičenosti podelitve koncesije in investicijska dokumentacija
 • praktični nasveti pri pripravi investicijske dokumentacije
 • hitri pogled v finančno perspektivo 2021-2027
 • kombiniranje različnih virov financiranja za izvedbo projektov javno-zasebnih partnerstev – kdaj in kako

 

Analiza primerov iz prakse

 • pogodbeno zagotavljanje prihranka energije – javna razsvetljava, energetska obnova stavb, ohranjanje kulturne dediščine, čistilne naprave, vzdrževanje cest, športna infrastruktura, razpršen hotel …

 

Praktični del

 • Priprava poziva promotorjem, priprava vloge promotorja – na podlagi predloga udeležencev (v kolikor ga posredujejo vsaj 5 delovnih dni pred izvedbo dogodka) ali predavateljev

 

Zaključek z diskusijo in odgovori na vprašanja udeležencev

Predavateljici

doc. dr. Petra Ferk, univ. dipl. prav.
Petra Ferk je ena izmed ustanoviteljev Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak in docentka za javno upravo na Novi Univerzi, kjer predava pri predmetih Javno-zasebna partnerstva, Pravo javnih služb, Posebni upravni postopki, Pravne osebe javnega in zasebnega prava in Upravni sistemi. Je soavtorica znanstvene monografije z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva. Doktorirala je iz teme »Gospodarske javne službe na področju transporta«. Leta 2008 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov za mlado pravnico. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo je med izvajalci seminarjev in izobraževanj na temo javno-zasebnega partnerstva.

V okviru Inštituta za javno-zasebno partnerstvo je sodelovala pri izvedbi številnih projektov javno-zasebnih partnerstev, projektih pogodbenega zagotavljanja prihranka energije, zagotavljanjem in financiranjem izvajanja javnih služb in izgradnje javne infrastrukture ter s tem povezanim vprašanjem državnih pomoči. V zadnjem času se aktivno ukvarja tudi s področjem elektronskega javnega naročanja. Vseskozi izvaja in podpira projekte prenosa znanja iz teorije v prakso.

Petra Ferk je aktivna članica več mednarodnih pravnih društev, nacionalna korespondentka za European Procurement & Public Private Partnership Law Review ter najbolj aktivna slovenska avtorica s področja javno-zasebnih partnerstev in javnega naročanja v tujini. Zlasti so v tujini cenjeni njeni pogledi in izkušnje iz prakse, ki jih prenaša v znanstveno-raziskovalno sfero.

Predavateljica tako dobro pozna težave in ovire, s katerimi se soočajo naročniki in ponudniki pri izvajanju projektov javno-zasebnih partnerstev, prav tako pa načine, kako uspešno premostiti te ovire.

 

Petra Sirc Kovačevič, univ. dipl. polit.

Ima že več kot 10 let izkušenj na področju pridobivanja nepovratnih in povratnih sredstev EU tako za zasebni kot tudi javni sektor. Tekom svojega dela je pridobila bogate izkušnje ne samo z izdelavo številnih investicijskih dokumentov (npr. za projekta BOBER in SINICA Agencije RS za okolje, Elektronsko javno naročanje Ministrstva za javno upravo,…), temveč tudi s samim vodenjem investicijskih projektov. Ker se delo po prejemu sklepa o odobrenih nepovratnih sredstvih ne konča, je predavateljica pridobila praktična znanja tudi s področja finančnega nadzora projektov, administrativnega vodenja in koordinacije odobrenih projektov (tudi z več in partnerji iz tujine), vključno s pripravo finančnih in vsebinskih poročil.

Predavateljica tako dobro pozna probleme, s katerimi se soočajo naročniki pri snovanju investicijske dokumentacije, ki jih skupaj z naročniki uspešno rešuje.

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Za vašo prijavo na ta termin, vam nudimo 20 % popust: 166,40 € + DDV

Plačilo z DDV znaša 203,01 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za to izobraževanje dodatne ugodnosti ne veljajo.

Povejte naprej: