KREDITNE TOČKE IZS SAMOOSKRBA z električno energijo – nova zakonodaja in tehnične zahteve

Nova Uredba, Pravilnik o tehničnih zahtevah, novi Zakon o oskrbi z električno energijo, nova Tehnična smernica ter nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije

Vabimo vas na nov strokovni seminar s podobno tematiko, ki bo potekal 10. junija 2021: Nova zakonodaja na področju obnovljivih virov energije (OVE), učinkovite rabe energije (URE) in električne mobilnosti - Vse na enem mestu.

 

Energetski zakon (EZ-1), Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) določajo na kakšen način lahko proizvajajo lastno električno energijo iz obnovljivih virov za svoje potrebe praktično vsi odjemalci.

 

Samooskrba z električno energijo:

 • v primeru individualne samooskrbe je naprava za samooskrbo priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo individualne stavbe;
 • v samooskrbo večstanovanjske stavbe se lahko povežeta najmanj dva odjemalca znotraj večstanovanjske stavbe;
 • samooskrba skupnosti odjemalcev (skupnost OVE) pomeni, da gre za skupnost odjemalcev, ki so na distribucijsko omrežje priključeni znotraj iste transformatorske postaje in se povežejo v skupnost, z namenom pridobivanja in koriščenja električne energije, proizvedene v lastni napravi za samooskrbo.
 • samooskrba poslovnih objektov, industrijskih con in obratov, ... z električno energijo iz obnovljivih virov bo tudi prestavljena na tem strokovnem seminarju.
SAMOOSKRBA z električno energijo – nova zakonodaja in tehnične zahteve

Izobraževanje bo potekalo ˝v živo˝, v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ali kot interaktivno ˝on-line˝ izobraževanje, tako da je izvedba zagotovljena. Število mest je omejeno na 9 udeležencev.


Zaradi sprejemanja novih evropskih direktiv, ki pospešeno uvajajo izrabo obnovljivih virov energije, prihaja tudi v slovenskem prostoru do zakonodajnih novosti. Trenutno še veljavni Energetski zakon (EZ-1) bo posodobljen v več zakonov in sicer v že veljavni novi Zakon o učinkoviti rabi energije in pa Zakon o oskrbi z električno energijo, ki je v sprejemanju.

 

Na strokovnem seminarju bodo pojasnjene zakonodajne novosti:

 • kdo se po Uredbi lahko samooskrbuje,
 • kakšna je lahko moč naprave za samooskrbo,
 • priključevanja in obratovanja elektrarn,
 • na kakšen način se obračunava proizvodnja/raba električne energije in ostali prispevki,
 • kaj je samooskrba večstanovanjske stavbe in kaj skupnost OVE,
 • kako lahko svojo električno energijo pridobivajo poslovni objekti, večji odjemalci, …
 • kakšne so varnostne zahteve, katere morajo izpolnjevati vse naprave za samooskrbo z električno energijo,
 • nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (SONDSEE) ter Navodil za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
 • nova Tehnična smernica s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij v stavbah in zaščiti stavb pred delovanjem strele v povezavi s samooskrbo z električno energijo.

 

Z nadgradnjo zakonodaje je tako omogočeno, da je naprava za samooskrbo lahko postavljena npr. na strehi šole, gasilskega doma, poslovnega objekta za v njej proizvedeno električno energijo pa se bo štelo, da so jo proizvedli odjemalci, vključeni v dotično OVE skupnost, ki pa se bodo predhodno dogovorili o tem, kolikšen delež te električne energije pripada posameznemu od njih.

 

Meseca marca 2020 je bila tudi še sprejeta Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki določa vrste, velikost in pogoje za montažo in priključitev naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (iz sončne in vetrne energije) ali s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje.

 

Nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (SONDSEE) in Priloga 5 - Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje ter nova Tehnična smernica TSG-N-002, Nizkonapetostne električne inštalacije po kateri je potrebno upoštevati čim bolj ugodno razporejanje in upravljanje z viri energije in potrošniki, zaradi uporabe razpršenih virov energije, ki so vezani na javno nizkonapetostno električno omrežje tudi preko električnih inštalacij končnih porabnikov.

 

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene predlagane rešitve, ki bodo poenostavile postopek priključitve ter jasno opredelile, kaj je samooskrba in na kakšen način jo morajo obravnavati ostali deležniki.

 

Na osnovi praktičnih primerov vam bomo prikazali tudi različni načini izvedb naprav za samooskrbo, na primer brez in otočno delovanje, delovanje z vključenim hranilnikom energije, polnilnico za električne avtomobile. Prikazali vam bomo tudi rešitev t.i. balkonskih sončnih elektrarn (naprave Plug & Play), ki se lahko priključijo v eno vtičnico in se namestijo na balkonu ali terasi.

 

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal Elektrotehniške revije.

Program

Predstavitev zakonodaje:

 • EU smernice
 • spremembe Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
 • tehnične zahteve za naprave za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov: individualna samooskrba, samooskrba večstanovanjskih stavb in samooskrba skupnosti odjemalcev
 • način proizvodnje električne energije za pokrivanje lastnih potreb na poslovnih in industrijskih objektih
 • novi Zakon o oskrbi z električno energijo

 

Predstavitev razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev in kredita pri Eko-skladu ter drugi javni pozivi (kohezijska sredstva, podporna shema)

 

Načini vključevanja na javno in notranje omrežje:

 • nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (SONDSEE),
 • nova Tehnična smernica TSG-N-002:2013 - Nizkonapetostne električne inštalacije, Sončne elektrarne.

 

Izvedbe naprav za samooskrbo:

 • izvedba z mikro razsmerniki,
 • izvedba z optimizatorji moči & razsmernikom,
 • povezava z javnim omrežjem,
 • strelovodna in požarna zaščita,
 • vključevanje hranilnikov električne energije,
 • balkonske sončne elektrarne (naprave Plug & Play).

 

Zagon in vzdrževanje naprav za samooskrbo:

 • preizkus in meritve naprave ter podnapetostne zaščite,
 • vzdrževanje,
 • monitoring in upravljanje z električno energijo.

Predavatelja

Andreja Belavić Benedik, univ.dipl.inž.el.,

je bila zaposlena na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktorat za energijo, kjer je bila kot vodja Oddelka za učinkovito rabo in obnovljive vire energije odgovorna za politiko na tem področju. Od julija 2018 je prokuristka v družinskem podjetju A-SOL energija d.o.o., katere osnovna dejavnost je montaža fotonapetostnih naprav za samooskrbo z električno energijo, tako za posameznike kot za večje poslovne subjekte. Aktivno je sodelovala pri sprejemanju Direktive o spodbujanju obnovljivih virov energije na evropski ravni in njeni implementaciji v slovenski pravni red, poleg tega pa je bilo njeno področje tudi zakonodaja s področja okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo, in njihovega energijskega označevanja. Sodelovala je pri projektih CA-RES in ERA-Net Smart Grids Plus, bila članica SS SIST EIT in Odbora za električno varnost. Izkušnje ima tudi s področja varnosti električnih proizvodov, saj je bila vodja delovne skupine za nadzor na Tržnem inšpektoratu RS. V času od leta 2011 je objavila več strokovnih člankov v zvezi z zakonodajo, standardizacijo in fotonapetostno tehnologijo, aktivno pa je sodelovala tudi s slovensko prevajalsko službo Evropskega parlamenta pri uvajanju novih terminov s slovenski jezik.

 

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.,

vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetike v Sloveniji, konkretno na področju distribucije električne energije in električnih inštalacij. Ima bogate izkušnje pri vodenju in projektiranju projektov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, na področju električnih inštalacij in električne opreme, OVE in elektro polnilnih postaj, kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije, ekološke in nizkoenergijske gradnje ter električne mobilnosti. Je tudi avtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov.
Je član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev (UO MSE).

Kotizacija

199,80 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 243,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: