KREDITNE TOČKE IZS [On-line interaktivni seminar] Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI – rešitve za dileme v praksi

Gradbeni zakon (GZ) s primerjavo z novostmi in spremembami, ki jih prinaša GZ-1 in predstavitev določil ZIUZEOP

Vsebina in program seminarja sta prilagojena on-line izvedbi in sicer bo interaktivni seminar potekal 9. junija 2021, od 9. do 14. ure.
Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust.

 

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

 

Gradbeni zakon je prinesel nove rešitve pri ureditvi gradbene dejavnosti. Za nekatere od določb zakona se je izkazalo, da v praksi povzročajo težave, bodisi zaradi nedorečenosti, bodisi zaradi neusklajenosti s celoto zakonskih in podzakonskih predpisov s področja graditve objektov.

[On-line interaktivni seminar] Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI – rešitve za dileme v praksi
TERMIN: 9. 6. 2021 (od 09:00 do 14:00) Prijavite se

 

Z novim predlogom GZ-1 zakonodajalec odpravlja najbolj pereče pomanjkljivosti trenutno veljavne gradbene zakonodaje (GZ), na primer:

 • prijava gradnje,
 • priznavanje uporabnih dovoljenj za enostanovanjske stavb, …
 • uvedba novih poenostavitev upravnih postopkov v zvezi z gradnjo.

 

Na ponovitvi odličnega strokovnega seminarja, vam bo predstavljen spremenjen koncept v postopkih načrtovanja, graditve in vzdrževanja objektov ter primerjava med prej veljavno zakonodajo in novo ureditvijo, zlasti glede vrste posegov v prostor, upravnih postopkov, vsebine mnenj, prevlade druge javne koristi, zahtev za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje, izdaje gradbenih dovoljenj, pričetka gradnje, izvedbe gradnje, nadzora gradnje, inšpekcijskih postopkov, kazenskih določb, pristojnosti občin v postopkih dovoljevanja in inšpekcijskih postopkih, udeležbe nevladnih organizacij v postopkih dovoljevanja gradnje, implementacije evropskih direktiv v novo zakonodajo, … Novela Gradbenega zakona pa prinaša tudi podaljšanje roka za uskladitev pogojev za izvajalca (vodje del).

 

Za lažjo in hitro seznanitev z novostmi je za udeležence v strokovnem gradivu pripravljen tudi podroben in pregleden seznam vseh sprememb nove gradbene zakonodaje, sistematično po posameznih področjih.

 

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal Elektrotehniške revije.

 

NE SPREGLEJTE TUDI:

Nove POSEBNE GRADBENE UZANCE - Uporaba v praksi

Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj po novi GRADBENI ZAKONODAJI GZ-1. - UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del


Program

Sistematični pregled Gradbenega zakona (GZ) in določil Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter primerjava s predlogom novega Gradbenega zakona (GZ-1)

 • Vrste posegov v prostor in predlog novega GZ-1:
 • začasni objekti,
 • manjša rekonstrukcija,
 • vzdrževalna dela.
 • Gradnja za katero je potrebno gradbeno dovoljenje in spremembe po predlogu novega GZ-1
 • Gradnja za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje in spremembe po predlogu novega GZ-1
 • Mnenja in soglasja
 • Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in integralnega dovoljenja – predlog sprememb s predlogom novega GZ-1 zlasti glede plačila NUSZ
 • Elektronsko poslovanje – dopolnitev določb v skladu s predlogom novega GZ-1
 • Projektna dokumentacija v skladu s predlogom novega GZ-1 – zlasti glede uporabe priporočene metode projektiranja
 • Prijava pričetka del – spremembe dokumentacije s predlogom novega GZ-1 in drugih pogojev
 • Ureditev gradbišča – spremembe s predlogom novega GZ-1
 • Dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja – spremembe s predlogom novega GZ-1
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja – spremembe s predlogom novega GZ-1:
 • pridobitev dovoljenja za enostanovanjsko hišo
 • pri dokazovanju pogojev v izjemnih primerih
 • posebni primeri uporabnega dovoljenja
 • Obveznosti investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca – dopolnitev v zvezi z vodjo del v skladu s spremembami predloga novega GZ-1
 • Inšpekcijski nadzor – spremembe s predlogom novega GZ-1
 • Posebne prepovedi – spremembe s predlogom novega GZ-1
 • Kazenske določbe – spremembe s predlogom novega GZ-1 za vodje del
 • Končanje postopkov - spremembe s predlogom novega GZ-1
 • Legalizacije – spremembe s predlogom novega GZ-1:
 • legalizacija dela objekta
 • postopki legalizacije
 • Objekti daljšega obstoja – spremembe s predlogom novega GZ-1 glede celotne ureditve legalizacije
 • Prehodne in končne določbe – spremembe s predlogom novega GZ-1

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov in Uredba o razvrščanju objektov z vidika sprememb, ki jih bo predvidoma prinesel predlog novega GZ-1 ter pogoji za opravljanje reguliranih poklicev


 

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V
gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi
Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

 

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust: 166,40 € + DDV

Plačilo z DDV znaša 203,01 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Dodatne ugodnosti za to izobraževanje ne veljajo.

Povejte naprej: