Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI – rešitve za dileme v praksi

Gradbeni zakon (GZ) s primerjavo z novostmi in spremembami, ki jih prinaša novi predlog

Gradbeni zakon je prinesel nove rešitve pri ureditvi gradbene dejavnosti. Za nekatere od določb zakona se je izkazalo, da v praksi povzročajo težave, bodisi zaradi nedorečenosti, bodisi zaradi neusklajenosti s celoto zakonskih in podzakonskih predpisov s področja graditve objektov.
Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI – rešitve za dileme v praksi
TERMIN: 16. 11. 2021 (od 09:00 do 15:00) Prijavite se

Izobraževanje bo potekalo ˝v živo˝, v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ali kot interaktivno ˝on-line˝ izobraževanje, tako da je izvedba zagotovljena. Število mest je omejeno na 9 udeležencev.

 

Z novim predlogom GZ-1 zakonodajalec odpravlja najbolj pereče pomanjkljivosti trenutno veljavne gradbene zakonodaje (GZ), na primer:

 • pogoji za gradnjo,
 • uvedba novih poenostavitev upravnih postopkov v zvezi z gradnjo,
 • priznavanje uporabnih dovoljenj za enostanovanjske stavbe zgrajene pred uveljavitvijo GZ,
 • spremembe v zvezi s projektno dokumentacijo,
 • spremembe postopkov legalizacije,
 • spremembe v zvezi z inšpekcijskim nadzorom in z izvršbo.

 

Na ponovitvi odličnega strokovnega seminarja, vam bo predstavljen spremenjen koncept v postopkih načrtovanja, graditve in vzdrževanja objektov ter primerjava med prej veljavno zakonodajo in novo ureditvijo, zlasti glede vrste posegov v prostor, upravnih postopkov, vsebine mnenj, prevlade druge javne koristi, zahtev za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje, izdaje gradbenih dovoljenj, pričetka gradnje, izvedbe gradnje, nadzora gradnje, inšpekcijskih postopkov, kazenskih določb, pristojnosti občin v postopkih dovoljevanja in inšpekcijskih postopkih, udeležbe nevladnih organizacij v postopkih dovoljevanja gradnje, implementacije evropskih direktiv v novo zakonodajo, … Novela Gradbenega zakona pa prinaša tudi podaljšanje roka za uskladitev pogojev za izvajalca (vodje del).

 

Za lažjo in hitro seznanitev z novostmi je za udeležence v strokovnem gradivu pripravljen tudi podroben in pregleden seznam vseh sprememb nove gradbene zakonodaje, sistematično po posameznih področjih.

 

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal Elektrotehniške revije.

 

NE SPREGLEJTE TUDI:

Nove POSEBNE GRADBENE UZANCE - Uporaba v praksi

Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj po novi GRADBENI ZAKONODAJI - UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

Program

Sistematični pregled Gradbenega zakona (GZ) in določil Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter primerjava s predlogom novega Gradbenega zakona (GZ-1)

 • Vrste posegov v prostor in predlog novega GZ-1:
 • začasni objekti,
 • manjša rekonstrukcija,
 • vzdrževalna dela.
 • Gradnja za katero je potrebno gradbeno dovoljenje in spremembe po predlogu novega GZ-1
 • Gradnja za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje in spremembe po predlogu novega GZ-1
 • Gradnja za katero je potrebna prijava pričetka del po GZ-1
 • Mnenja in soglasja
 • Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in integralnega dovoljenja – predlog sprememb s predlogom novega GZ-1 zlasti glede plačila NUSZ
 • Elektronsko poslovanje – dopolnitev določb v skladu s predlogom novega GZ-1
 • Projektna dokumentacija v skladu s predlogom novega GZ-1 – zlasti glede uporabe priporočene metode projektiranja
 • Prijava pričetka del – spremembe dokumentacije s predlogom novega GZ-1 in drugih pogojev
 • Ureditev gradbišča – spremembe s predlogom novega GZ-1
 • Dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja – spremembe s predlogom novega GZ-1
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja – spremembe s predlogom novega GZ-1:
 • pridobitev dovoljenja za enostanovanjsko hišo
 • pri dokazovanju pogojev v izjemnih primerih
 • posebni primeri uporabnega dovoljenja
 • Obveznosti investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca – dopolnitev v zvezi z vodjo del v skladu s spremembami predloga novega GZ-1
 • Inšpekcijski nadzor – spremembe s predlogom novega GZ-1
 • Posebne prepovedi – spremembe s predlogom novega GZ-1
 • Kazenske določbe – spremembe s predlogom novega GZ-1 za vodje del
 • Končanje postopkov - spremembe s predlogom novega GZ-1
 • Legalizacije – spremembe s predlogom novega GZ-1:
 • legalizacija dela objekta
 • postopki legalizacije
 • Objekti daljšega obstoja – spremembe s predlogom novega GZ-1 glede celotne ureditve legalizacije
 • Prehodne in končne določbe – spremembe s predlogom novega GZ-1

 

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V
gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi
Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

 

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: