NOVO Celovit pristop k obvladovanju tveganj

Prepoznavanje tveganj, učinkovito reševanje problemov in stalno izboljševanje delovnih procesov

Spremembe so naša stalnica. Podjetja oz. organizacije pa delujejo v okolju polnem različnih tveganj. Pravočasno prepoznavanje tveganj v delovnem procesu in celovito obvladovanje le-teh pa omogoča stabilno poslovanje.

 

Pri vsakem delovnem procesu je pomembo, da sledimo vprašanjem:

»Kaj je bilo?«

»Kaj je?«

»Kaj bi lahko bilo? «

Celovit pristop k obvladovanju tveganj
TERMIN: 6. 12. 2022 (od 09:00 do 14:30) Prijavite se

Izobraževanje bo potekalo ˝v živo˝, v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ali kot interaktivno ˝on-line˝ izobraževanje, tako da je izvedba zagotovljena. Število mest je omejeno na 9 udeležencev.

 

Tveganje pomeni odmik od načrtovanih ciljev, kar pomeni določeno negotovost v podjetju oz. organizaciji, tako z vidika zagotavljanja stabilnih proizvodnih procesov (zdravi zaposleni, delujoči stroji in naprave, obvladljivi vplivi na okolje ...) kot iz finančnega vidika, zato naj upravljanje s tveganji postane preventivna aktivnost vsakega osnovnega procesa. Če tveganja ocenimo pravilno, lahko tudi hitro, premišljeno in pogosto enostavno odreagiramo.

»Politika nesprejemanja tveganja je največje tveganje“
Jawaharlala Nehru

 

Izobraževanje je namenjeno:

 • vsem, ki se srečujete s problemom pravilnega definiranja in prepoznavanja tveganj v posameznem delovnem procesu,
 • notranjim presojevalcem ISO 14001:2015 in 45001:2018 ter vsem ostalim odgovornim, ki v podjetju izvajajo aktivnosti na področij ISO standardov,
 • vodjem procesov in odgovornim osebam za izvajanje politike obvladovanja tveganj varnosti in zdravja pri delu,
 • pooblaščencem in strokovnim delavcem na področja varnosti in zdravja pri delu,
 • vsem, ki se soočate z obvladovanjem sprememb v nepredvidljivih razmerah,
 • vsem, ki si želite nadgraditi tovrstna znanja.

 

Na izobraževanju se boste naučili:

 • upravljati s tveganji na pregleden in razumljiv način,
 • identificirati tveganja v proizvodnih procesih, vključno s tveganji varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, okoljskih tveganj, …
 • povezati zahteve zakonodaje in standardov s stanjem v podjetju oz. organizaciji,
 • prepoznavati in klasificirati dejavnike ogrožanja (kritičnih virov, motenj, tveganj) v delovnem okolju,
 • pravilnega in hitrega ocenjevanja tveganj, sledenja in ukrepanja ob nastanku,
 • motiviranja zaposlenih za aktivno vključevanje pri prepoznavanju in obvladovanju tveganj v delovnem okolju;

 

Koristi za podjetje oz. organizacijo in posameznika:

 • skladnost z zahtevami zakonodaje in standardov ter izboljšanje prepoznavnosti podjetja oz. organizacije
 • ideje & triki in motiviranje zaposlenih za prepoznavanje dejavnikov tveganj in ugotavljanje neskladnosti
 • zmanjšanje tveganj zastoja proizvodnje zaradi okvar delovnih strojev, minimizacija napak ter zmanjšanje poškodb pri delu in bolniških odsotnosti
 • možnost uvedbe funkcionalne in fizične povezanosti med procesi, s tem pa povečanje hitrosti dela in tudi skrajšanje dobavnih rokov,

Program

Tveganja v teoriji in praksi

Pregled zakonodaje in standardov, ki se navezujejo na obvladovanje tveganj

 

Metode in načini prepoznavanja, definiranja in klasifikacije dejavnikov tveganja v delovnem procesu s sodelovanjem zaposlenih

 

Vzpostavitev ekipe za obvladovanje tveganj v delovnih procesih

 

Vzpostavitev uporabnega / praktičnega sistema vodenja dejavnikov tveganja:

 • katalog tveganj
 • priprava uporabne ocene tveganja in akcijskih načrtov odpravljanja neskladnosti

 

Postopki preventivnega delovanja in povečevanja odpornosti na večje neskladnosti ter načini ravnanja v nepredvidljivih razmerah

 

Aktivnosti ugotavljanja in ukrepanja, načini dokumentiranja in metode spremljanja dejavnikov tveganj

 

Komuniciranje in obveščanje deležnikov (notranjih in zunanjih)

Kdaj, zakaj, kaj in kako…

Predavateljica

Mag. Sandra Avsec

je pri svojem delu v gospodarski dejavnosti vsakodnevno povezana s tveganji in izzivi. V mednarodnem podjetju avtomobilske industrije pokriva področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in okolja. Sodeluje z različnimi društvi in organizacijami na področja upravljanja z varnostjo in zdravjem povezanimi tveganji ter procesnimi tveganji v podjetjih oz. organizacijah. Magistrirala je s področja kriznega managementa in tveganj v podjetju, v okviru specialističnega študija pa je preko raziskav spoznala problematiko obvladovanja tveganj.

Kotizacija

208,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: